BINGOSTAR 2019/2020     Bingá na turnajoch MS Bingá v sezóne
2019/20   26.10.   16.11.   7.12.   18.1.   8.2.   29.2.   21.3.   18.4.   2.5.   30.5.   13.6.   4.7.   29.8.   12.9.   počet počet bíng na turnajoch suma bodov za bingá bingá na turnaj 3.-4.10.   počet počet bíng v sezóne suma bodov za bingá bingá na partiu
Poradie   1.QT   2.QT   3.QT   4.QT   5.QT   6.QT   7.QT   8.QT   9.QT   10.QT   11.QT   12.QT   13.QT   14.QT   turnajov MS   partií
 Priezvisko, meno BJ   KN   LC   PP   BA   LH   PO   Mo   KE   Le   BB   HE   PE   MT     LM   v sezóne
                                                           
1.  Poremba Jozef   11 872 8 637                                                 2 19 1509 9.50       19 1509 ######
2.  Pastucha Ivan   5 407 9 672 5 410                                             3 19 1489 6.33       19 1489 ######
3.  Ivan Michal       7 602 11 871                                             2 18 1473 9.00       18 1473 ######
4.  Furík Viliam   7 555 5 400 5 395                                             3 17 1350 5.67       17 1350 ######
6.  Pinter Patrik   5 395 4 295 8 582                                             3 17 1272 5.67       17 1272 ######
5.  Brodenec Ivan   5 393 3 272 5 458                                             3 13 1123 4.33       13 1123 ######
9.  Zahradníková Eva   4 324     9 686                                             2 13 1010 6.50       13 1010 ######
8.  Jacková Soňa   5 422     4 287                                             2 9 709 4.50       9 709 ######
7.  Jančurová Dagmar   4 298     5 399                                             2 9 697 4.50       9 697 ######
12.  Žákovičová Zdenka   3 227 2 146 4 301                                             3 9 674 3.00       9 674 ######
11.  Chrobáková Iveta   3 270 3 236 2 150                                             3 8 656 2.67       8 656 ######
10.  Jambrichová Viera       8 615                                                 1 8 615 8.00       8 615 ######
16.  Slezáková Mária       3 302 4 344                                             2 7 646 3.50       7 646 ######
15.  Lančarič Norbert       7 608                                                 1 7 608 7.00       7 608 ######
14.  Frický Vladimír           7 570                                             1 7 570 7.00       7 570 ######
13.  Tomková Erika   2 172 2 145 3 251                                             3 7 568 2.33       7 568 ######
22.  Janikovičová Miroslava       3 236 4 314                                             2 7 550 3.50       7 550 ######
21.  Lámer Peter       3 248 4 290                                             2 7 538 3.50       7 538 ######
20.  Henc Marián       7 497                                                 1 7 497 7.00       7 497 ######
18.  Jalčová Jana   4 364     2 144                                             2 6 508 3.00       6 508 ######
19.  Gajdoš Jozef       6 469                                                 1 6 469 6.00       6 469 ######
17.  Nemčoková Klára       6 468                                                 1 6 468 6.00       6 468 ######
27.  Vilner Gertrúda   3 245     2 167                                             2 5 412 2.50       5 412 ######
26.  Vernarský Jaroslav   5 386                                                     1 5 386 5.00       5 386 ######
25.  Modránszky Peter   2 165     3 218                                             2 5 383 2.50       5 383 ######
23.  Mojžiš Daniel           5 383                                             1 5 383 5.00       5 383 ######
24.  Šnábel Viliam   5 379                                                     1 5 379 5.00       5 379 ######
32.  Janovská Renata           4 395                                             1 4 395 4.00       4 395 ######
31.  Boroš Pavol       4 298                                                 1 4 298 4.00       4 298 ######
30.  Sliš Martin       4 296                                                 1 4 296 4.00       4 296 ######
29.  Koleno Marián       3 236                                                 1 3 236 3.00       3 236 ######
28.  Milan Ján           3 215                                             1 3 215 3.00       3 215 ######
40.  Matejovie Peter           2 197                                             1 2 197 2.00       2 197 ######
39.  Štofaník Jozef   2 185                                                     1 2 185 2.00       2 185 ######
38.  Zaťovičová Iveta           2 162                                             1 2 162 2.00       2 162 ######
37.  Košlabová Silvia       2 156                                                 1 2 156 2.00       2 156 ######
36.  Udvardy Alexander   1 78 0 0 1 68                                             3 2 146 0.67       2 146 ######
35.  Košlab Peter       2 143                                                 1 2 143 2.00       2 143 ######
34.  Ponická Mária   0 0 2 135 0 0                                             3 2 135 0.67       2 135 ######
33.  Brezovan Daniel   1 63     1 64                                             2 2 127 1.00       2 127 ######
41.  Stašková Brigita   0 0     1 98                                             2 1 98 0.50       1 98 ######
42.  Krakovský Tomáš       1 81                                                 1 1 81 1.00       1 81 ######
43.  Kooijman Rudolf           1 81                                             1 1 81 1.00       1 81 ######
44.  Horňáková Eva       1 76                                                 1 1 76 1.00       1 76 ######
45.  Vaváková Katarína       1 72                                                 1 1 72 1.00       1 72 ######
46.  Majerová Anna       1 70                                                 1 1 70 1.00       1 70 ######
47.  Černinská Anna   1 66                                                     1 1 66 1.00       1 66 ######
48.  Furíková Zuzana   1 61 0 0 0 0                                             3 1 61 0.33       1 61 ######
49.  Baranovičová Viera   0 0                                                     1 0 0 0.00       0 0 ######
50.  Kiss Miroslav   0 0                                                     1 0 0 0.00       0 0 ######
51.  Ferčíková Erika       0 0                                                 1 0 0 0.00       0 0 ######
52.  Fornerová Marta       0 0                                                 1 0 0 0.00       0 0 ######
53.  Horňák Štefan       0 0                                                 1 0 0 0.00       0 0 ######
54.  Karaka Vladimír           0 0                                             1 0 0 0.00       0 0 ######
55.  Slivková Jana           0 0                                             1 0 0 0.00       0 0 ######
56.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
57.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
58.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
59.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
60.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
61.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
62.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
63.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
64.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
65.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
66.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
67.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
68.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
69.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
70.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
71.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
72.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
73.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
74.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
75.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
76.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
77.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
78.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
79.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
80.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
81.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
82.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
83.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######
84.                                                              0 0 0 ######       0 0 ######