BINGOSTAR 2019/2020     Bingá na turnajoch MS Bingá v sezóne
2019/20   26.10.   16.11.   7.12.   18.1.   8.2.   29.2.   21.3.   18.4.   2.5.   30.5.   13.6.   4.7.   29.8.   12.9.   počet počet bíng na turnajoch suma bodov za bingá bingá na turnaj 3.-4.10.   počet počet bíng v sezóne suma bodov za bingá bingá na partiu
Poradie   1.QT   2.QT   3.QT   4.QT   5.QT   6.QT   7.QT   8.QT   9.QT   10.QT   11.QT   12.QT   13.QT   14.QT   turnajov MS   partií
 Priezvisko, meno BJ   KN   LC   Št   BA   LH   PO   Mo   KE   Le   BB   HE   PE   MT     LM   v sezóne
                                                           
1.  Pastucha Ivan   5 407 9 672 5 410 5 400 7 520 8 652                         4 300 9 685 8 52 4046 6.50     56 52 4046 0.93
2.  Pinter Patrik   5 395 4 295 8 582 4 287 4 344 5 386                     6 493 4 355 3 239 9 43 3376 4.78     63 43 3376 0.68
3.  Zahradníková Eva   4 324     9 686 3 204     5 338                     5 416 8 638 9 723 7 43 3329 6.14     49 43 3329 0.88
4.  Ivan Michal       7 602 11 871 6 564 3 221                             5 363 10 815 6 42 3436 7.00     42 42 3436 1.00
5.  Furík Viliam   7 555 5 400 5 395 7 567 3 247 2 180                         5 367 6 488 8 40 3199 5.00     51 40 3199 0.78
6.  Brodenec Ivan   5 393 3 272 5 458 3 255 5 388 5 346                     6 522 2 154 4 325 9 38 3113 4.22     63 38 3113 0.60
7.  Gajdoš Jozef       6 469     9 732 6 461 9 764                     7 504         5 37 2930 7.40     35 37 2930 1.06
8.  Poremba Jozef   11 872 8 637     4 321 9 694                                     4 32 2524 8.00     28 32 2524 1.14
9.  Lámer Peter       3 248 4 290 7 481 5 379                             9 790 4 280 6 32 2468 5.33     42 32 2468 0.76
10.  Jančurová Dagmar   4 298     5 399 4 330 6 447 6 440                         1 96 5 394 7 31 2404 4.43     49 31 2404 0.63
11.  Mojžiš Daniel           5 383 5 413 5 333                         5 375 5 349 4 347 6 29 2200 4.83     42 29 2200 0.69
12.  Slezáková Mária       3 302 4 344 6 474 3 254 1 68                     7 553     4 336 7 28 2331 4.00     48 28 2331 0.58
13.  Chrobáková Iveta   3 270 3 236 2 150 4 323 2 149 3 236                     4 302 4 293 3 212 9 28 2171 3.11     62 28 2171 0.45
14.  Tomková Erika   2 172 2 145 3 251 3 210 3 222 7 553                     3 243 2 143 1 64 9 26 2003 2.89     63 26 2003 0.41
15.  Vernarský Jaroslav   5 386         7 559     7 596                     6 473         4 25 2014 6.25     28 25 2014 0.89
16.  Šnábel Viliam   5 379                                         7 535 7 571 4 315 4 23 1800 5.75     28 23 1800 0.82
17.  Janikovičová Miroslava       3 236 4 314 5 381 3 214                             6 540     5 21 1685 4.20     35 21 1685 0.60
18.  Frický Vladimír           7 570 2 161     5 470                     6 475         4 20 1676 5.00     28 20 1676 0.71
19.  Jambrichová Viera       8 615         5 406 5 456                             2 143 4 20 1620 5.00     28 20 1620 0.71
20.  Žákovičová Zdenka   3 227 2 146 4 301 2 165     6 462                         1 95 2 145 7 20 1541 2.86     49 20 1541 0.41
21.  Modránszky Peter   2 165     3 218 4 324     4 328                         4 337     5 17 1372 3.40     33 17 1372 0.52
22.  Vilner Gertrúda   3 245     2 167 1 83     6 480                     4 328         5 16 1303 3.20     35 16 1303 0.46
23.  Michalka Rastislav                   6 499                         4 338     5 360 3 15 1197 5.00     21 15 1197 0.71
24.  Janovská Renata           4 395 5 413 5 384                                     3 14 1192 4.67     21 14 1192 0.67
25.  Jalčová Jana   4 364     2 144 2 242 0 0                         5 366         5 13 1116 2.60     34 13 1116 0.38
26.  Sliš Martin       4 296         6 436                                 3 252 3 13 984 4.33     21 13 984 0.62
27.  Lančarič Norbert       7 608         5 352                                     2 12 960 6.00     14 12 960 0.86
28.  Jacková Soňa   5 422     4 287 2 145     0 0                             1 74 5 12 928 2.40     33 12 928 0.36
29.  Henc Marián       7 497         5 401                                     2 12 898 6.00     14 12 898 0.86
30.  Koleno Marián       3 236     8 633                                         2 11 869 5.50     14 11 869 0.79
31.  Milan Ján           3 215                                 5 410 3 227     3 11 852 3.67     21 11 852 0.52
32.  Nemčoková Klára       6 468                                     3 237     2 142 3 11 847 3.67     21 11 847 0.52
33.  Ponická Mária   0 0 2 135 0 0 1 74 1 72 2 136                     1 68 4 361     8 11 846 1.38     56 11 846 0.20
34.  Šimko Marián                   4 325 6 498                                 2 10 823 5.00     14 10 823 0.71
35.  Nosál Ivan                   4 336                                 5 385 2 9 721 4.50     14 9 721 0.64
36.  Boroš Pavol       4 298         5 401                                     2 9 699 4.50     14 9 699 0.64
37.  Majerová Anna       1 70     3 229 2 158                         2 181         4 8 638 2.00     27 8 638 0.30
38.  Brezovan Daniel   1 63     1 64 3 259     1 84                     2 145         5 8 615 1.60     35 8 615 0.23
39.  Udvardy Alexander   1 78 0 0 1 68 0 0                             2 156 4 289     6 8 591 1.33     40 8 591 0.20
40.  Karaka Vladimír           0 0 3 227     0 0                         2 142 2 163 5 7 532 1.40     32 7 532 0.22
41.  Škavronka Ivo                   4 289                                 3 210 2 7 499 3.50     14 7 499 0.50
42.  Kiss Miroslav   0 0         4 345     1 81                                 3 5 426 1.67     19 5 426 0.26
43.  Stašková Brigita   0 0     1 98 0 0     2 137                     1 81     1 64 6 5 380 0.83     40 5 380 0.13
44.  Štrba Miroslav                                                       5 367 1 5 367 5.00     7 5 367 0.71
45.  Zaťovičová Iveta           2 162         3 203                                 2 5 365 2.50     14 5 365 0.36
46.  Šnábelová Sylvia                                               3 240 1 92     2 4 332 2.00     14 4 332 0.29
47.  Matejovie Peter           2 197 1 76                                         2 3 273 1.50     14 3 273 0.21
48.  Ferčíková Erika       0 0         3 246                                     2 3 246 1.50     14 3 246 0.21
49.  Furíková Zuzana   1 61 0 0 0 0 0 0 1 67 1 70                                 6 3 198 0.50     38 3 198 0.08
50.  Černinská Anna   1 66         2 124 0 0 0 0                                 4 3 190 0.75     25 3 190 0.12
51.  Štofaník Jozef   2 185                                                     1 2 185 2.00     7 2 185 0.29
52.  Košlabová Silvia       2 156                                                 1 2 156 2.00     7 2 156 0.29
53.  Kooijman Rudolf           1 81         1 64                                 2 2 145 1.00     13 2 145 0.15
54.  Košlab Peter       2 143                                                 1 2 143 2.00     7 2 143 0.29
55.  Vaváková Katarína       1 72         1 67                                     2 2 139 1.00     14 2 139 0.14
56.  Mačingová Eva                                               2 138         1 2 138 2.00     7 2 138 0.29
57.  Skalková Anna               2 137                                         1 2 137 2.00     7 2 137 0.29
58.  Rybárska Iveta                   1 115                                     1 1 115 1.00     6 1 115 0.17
59.  Doležalová Lenka                   1 98                                     1 1 98 1.00     7 1 98 0.14
60.  Krakovský Tomáš       1 81                                                 1 1 81 1.00     7 1 81 0.14
61.  Skalka Peter               1 80                                         1 1 80 1.00     7 1 80 0.14
62.  Horňáková Eva       1 76         0 0                                     2 1 76 0.50     13 1 76 0.08
63.  Baranovičová Viera   0 0                                                     1 0 0 0.00     6 0 0 0.00
64.  Fornerová Marta       0 0                                                 1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
65.  Horňák Štefan       0 0         0 0                                     2 0 0 0.00     14 0 0 0.00
66.  Slivková Jana           0 0                                             1 0 0 0.00     6 0 0 0.00
67.  Hesko Miroslav               0 0                                         1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
68.  Chmelárová Alžbeta               0 0                                         1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
69.  Vidová Andreja                                               0 0         1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
70.  Dioszegi Ľudovít                                                       0 0 1 0 0 0.00     6 0 0 0.00
71.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
72.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
73.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
74.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
75.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
76.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
77.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
78.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
79.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
80.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
81.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
82.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
83.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
84.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######