BINGOSTAR 2019/2020     Bingá na turnajoch MS Bingá v sezóne
2019/20   26.10.   16.11.   7.12.   18.1.   8.2.   29.2.   21.3.   18.4.   2.5.   30.5.   13.6.   4.7.   29.8.   12.9.   počet počet bíng na turnajoch suma bodov za bingá bingá na turnaj 3.-4.10.   počet počet bíng v sezóne suma bodov za bingá bingá na partiu
Poradie   1.QT   2.QT   3.QT   4.QT   5.QT   6.QT   7.QT   8.QT   9.QT   10.QT   11.QT   12.QT   13.QT   14.QT   turnajov MS   partií
 Priezvisko, meno BJ   KN   LC   Št   BA   LH   PO   Mo   KE   Le   BB   HE   PE   MT     LM   v sezóne
                                                           
1.  Pastucha Ivan   5 407 9 672 5 410 5 400 7 520 8 652                                 6 39 3061 6.50     42 39 3061 0.93
2.  Gajdoš Jozef       6 469     9 732 6 461 9 764                     7 504         5 37 2930 7.40     35 37 2930 1.06
3.  Pinter Patrik   5 395 4 295 8 582 4 287 4 344 5 386                     6 493         7 36 2782 5.14     49 36 2782 0.73
4.  Brodenec Ivan   5 393 3 272 5 458 3 255 5 388 5 346                     6 522         7 32 2634 4.57     49 32 2634 0.65
5.  Poremba Jozef   11 872 8 637     4 321 9 694                                     4 32 2524 8.00     28 32 2524 1.14
6.  Furík Viliam   7 555 5 400 5 395 7 567 3 247 2 180                                 6 29 2344 4.83     38 29 2344 0.76
7.  Ivan Michal       7 602 11 871 6 564 3 221                                     4 27 2258 6.75     28 27 2258 0.96
8.  Zahradníková Eva   4 324     9 686 3 204     5 338                     5 416         5 26 1968 5.20     35 26 1968 0.74
9.  Vernarský Jaroslav   5 386         7 559     7 596                     6 473         4 25 2014 6.25     28 25 2014 0.89
10.  Jančurová Dagmar   4 298     5 399 4 330 6 447 6 440                                 5 25 1914 5.00     35 25 1914 0.71
11.  Slezáková Mária       3 302 4 344 6 474 3 254 1 68                     7 553         6 24 1995 4.00     42 24 1995 0.57
12.  Tomková Erika   2 172 2 145 3 251 3 210 3 222 7 553                     3 243         7 23 1796 3.29     49 23 1796 0.47
13.  Chrobáková Iveta   3 270 3 236 2 150 4 323 2 149 3 236                     4 302         7 21 1666 3.00     49 21 1666 0.43
14.  Frický Vladimír           7 570 2 161     5 470                     6 475         4 20 1676 5.00     28 20 1676 0.71
15.  Mojžiš Daniel           5 383 5 413 5 333                         5 375         4 20 1504 5.00     28 20 1504 0.71
16.  Lámer Peter       3 248 4 290 7 481 5 379                                     4 19 1398 4.75     28 19 1398 0.68
17.  Jambrichová Viera       8 615         5 406 5 456                                 3 18 1477 6.00     21 18 1477 0.86
18.  Žákovičová Zdenka   3 227 2 146 4 301 2 165     6 462                                 5 17 1301 3.40     35 17 1301 0.49
19.  Vilner Gertrúda   3 245     2 167 1 83     6 480                     4 328         5 16 1303 3.20     35 16 1303 0.46
20.  Janikovičová Miroslava       3 236 4 314 5 381 3 214                                     4 15 1145 3.75     28 15 1145 0.54
21.  Janovská Renata           4 395 5 413 5 384                                     3 14 1192 4.67     21 14 1192 0.67
22.  Jalčová Jana   4 364     2 144 2 242 0 0                         5 366         5 13 1116 2.60     34 13 1116 0.38
23.  Modránszky Peter   2 165     3 218 4 324     4 328                                 4 13 1035 3.25     26 13 1035 0.50
24.  Lančarič Norbert       7 608         5 352                                     2 12 960 6.00     14 12 960 0.86
25.  Šnábel Viliam   5 379                                         7 535         2 12 914 6.00     14 12 914 0.86
26.  Henc Marián       7 497         5 401                                     2 12 898 6.00     14 12 898 0.86
27.  Koleno Marián       3 236     8 633                                         2 11 869 5.50     14 11 869 0.79
28.  Jacková Soňa   5 422     4 287 2 145     0 0                                 4 11 854 2.75     27 11 854 0.41
29.  Michalka Rastislav                   6 499                         4 338         2 10 837 5.00     14 10 837 0.71
30.  Šimko Marián                   4 325 6 498                                 2 10 823 5.00     14 10 823 0.71
31.  Sliš Martin       4 296         6 436                                     2 10 732 5.00     14 10 732 0.71
32.  Nemčoková Klára       6 468                                     3 237         2 9 705 4.50     14 9 705 0.64
33.  Boroš Pavol       4 298         5 401                                     2 9 699 4.50     14 9 699 0.64
34.  Majerová Anna       1 70     3 229 2 158                         2 181         4 8 638 2.00     27 8 638 0.30
35.  Milan Ján           3 215                                 5 410         2 8 625 4.00     14 8 625 0.57
36.  Brezovan Daniel   1 63     1 64 3 259     1 84                     2 145         5 8 615 1.60     35 8 615 0.23
37.  Ponická Mária   0 0 2 135 0 0 1 74 1 72 2 136                     1 68         7 7 485 1.00     49 7 485 0.14
38.  Kiss Miroslav   0 0         4 345     1 81                                 3 5 426 1.67     19 5 426 0.26
39.  Zaťovičová Iveta           2 162         3 203                                 2 5 365 2.50     14 5 365 0.36
40.  Nosál Ivan                   4 336                                     1 4 336 4.00     7 4 336 0.57
41.  Stašková Brigita   0 0     1 98 0 0     2 137                     1 81         5 4 316 0.80     34 4 316 0.12
42.  Udvardy Alexander   1 78 0 0 1 68 0 0                             2 156         5 4 302 0.80     33 4 302 0.12
43.  Škavronka Ivo                   4 289                                     1 4 289 4.00     7 4 289 0.57
44.  Matejovie Peter           2 197 1 76                                         2 3 273 1.50     14 3 273 0.21
45.  Ferčíková Erika       0 0         3 246                                     2 3 246 1.50     14 3 246 0.21
46.  Šnábelová Sylvia                                               3 240         1 3 240 3.00     7 3 240 0.43
47.  Karaka Vladimír           0 0 3 227     0 0                                 3 3 227 1.00     19 3 227 0.16
48.  Furíková Zuzana   1 61 0 0 0 0 0 0 1 67 1 70                                 6 3 198 0.50     38 3 198 0.08
49.  Černinská Anna   1 66         2 124 0 0 0 0                                 4 3 190 0.75     25 3 190 0.12
50.  Štofaník Jozef   2 185                                                     1 2 185 2.00     7 2 185 0.29
51.  Košlabová Silvia       2 156                                                 1 2 156 2.00     7 2 156 0.29
52.  Kooijman Rudolf           1 81         1 64                                 2 2 145 1.00     13 2 145 0.15
53.  Košlab Peter       2 143                                                 1 2 143 2.00     7 2 143 0.29
54.  Vaváková Katarína       1 72         1 67                                     2 2 139 1.00     14 2 139 0.14
55.  Mačingová Eva                                               2 138         1 2 138 2.00     7 2 138 0.29
56.  Skalková Anna               2 137                                         1 2 137 2.00     7 2 137 0.29
57.  Rybárska Iveta                   1 115                                     1 1 115 1.00     6 1 115 0.17
58.  Doležalová Lenka                   1 98                                     1 1 98 1.00     7 1 98 0.14
59.  Krakovský Tomáš       1 81                                                 1 1 81 1.00     7 1 81 0.14
60.  Skalka Peter               1 80                                         1 1 80 1.00     7 1 80 0.14
61.  Horňáková Eva       1 76         0 0                                     2 1 76 0.50     13 1 76 0.08
62.  Baranovičová Viera   0 0                                                     1 0 0 0.00     6 0 0 0.00
63.  Fornerová Marta       0 0                                                 1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
64.  Horňák Štefan       0 0         0 0                                     2 0 0 0.00     14 0 0 0.00
65.  Slivková Jana           0 0                                             1 0 0 0.00     6 0 0 0.00
66.  Hesko Miroslav               0 0                                         1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
67.  Chmelárová Alžbeta               0 0                                         1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
68.  Vidová Andreja                                               0 0         1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
69.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
70.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
71.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
72.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
73.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
74.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
75.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
76.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
77.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
78.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
79.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
80.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
81.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
82.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
83.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######
84.                                                              0 0 0 ######     0 0 0 ######