BINGOSTAR 2019/2020     Bingá na turnajoch MS Bingá v sezóne
2019/20   26.10.   16.11.   7.12.   18.1.   8.2.   29.2.   21.3.   18.4.   2.5.   30.5.   13.6.   4.7.   29.8.   12.9.   počet počet bíng na turnajoch suma bodov za bingá bingá na turnaj 3.-4.10.   počet počet bíng v sezóne suma bodov za bingá bingá na partiu
Poradie   1.QT   2.QT   3.QT   4.QT   5.QT   6.QT   7.QT   8.QT   9.QT   10.QT   11.QT   12.QT   13.QT   14.QT   turnajov MS   partií
 Priezvisko, meno BJ   KN   LC   Št   BA   LH   PO   Mo   KE   Le   BB   HE   PE   MT     LM   v sezóne
                                                           
1.  Pastucha Ivan   5 407 9 672 5 410 5 400 7 520 8 652                                 6 39 3061 6.50     42 39 3061 0.93
2.  Poremba Jozef   11 872 8 637     4 321 9 694                                     4 32 2524 8.00     28 32 2524 1.14
3.  Gajdoš Jozef       6 469     9 732 6 461 9 764                                 4 30 2426 7.50     28 30 2426 1.07
4.  Pinter Patrik   5 395 4 295 8 582 4 287 4 344 5 386                                 6 30 2289 5.00     42 30 2289 0.71
5.  Furík Viliam   7 555 5 400 5 395 7 567 3 247 2 180                                 6 29 2344 4.83     38 29 2344 0.76
6.  Ivan Michal       7 602 11 871 6 564 3 221                                     4 27 2258 6.75     28 27 2258 0.96
7.  Brodenec Ivan   5 393 3 272 5 458 3 255 5 388 5 346                                 6 26 2112 4.33     42 26 2112 0.62
8.  Jančurová Dagmar   4 298     5 399 4 330 6 447 6 440                                 5 25 1914 5.00     35 25 1914 0.71
9.  Zahradníková Eva   4 324     9 686 3 204     5 338                                 4 21 1552 5.25     28 21 1552 0.75
10.  Tomková Erika   2 172 2 145 3 251 3 210 3 222 7 553                                 6 20 1553 3.33     42 20 1553 0.48
11.  Vernarský Jaroslav   5 386         7 559     7 596                                 3 19 1541 6.33     21 19 1541 0.90
12.  Lámer Peter       3 248 4 290 7 481 5 379                                     4 19 1398 4.75     28 19 1398 0.68
13.  Jambrichová Viera       8 615         5 406 5 456                                 3 18 1477 6.00     21 18 1477 0.86
14.  Slezáková Mária       3 302 4 344 6 474 3 254 1 68                                 5 17 1442 3.40     35 17 1442 0.49
15.  Chrobáková Iveta   3 270 3 236 2 150 4 323 2 149 3 236                                 6 17 1364 2.83     42 17 1364 0.40
16.  Žákovičová Zdenka   3 227 2 146 4 301 2 165     6 462                                 5 17 1301 3.40     35 17 1301 0.49
17.  Janikovičová Miroslava       3 236 4 314 5 381 3 214                                     4 15 1145 3.75     28 15 1145 0.54
18.  Mojžiš Daniel           5 383 5 413 5 333                                     3 15 1129 5.00     21 15 1129 0.71
19.  Frický Vladimír           7 570 2 161     5 470                                 3 14 1201 4.67     21 14 1201 0.67
20.  Janovská Renata           4 395 5 413 5 384                                     3 14 1192 4.67     21 14 1192 0.67
21.  Modránszky Peter   2 165     3 218 4 324     4 328                                 4 13 1035 3.25     26 13 1035 0.50
22.  Vilner Gertrúda   3 245     2 167 1 83     6 480                                 4 12 975 3.00     28 12 975 0.43
23.  Lančarič Norbert       7 608         5 352                                     2 12 960 6.00     14 12 960 0.86
24.  Henc Marián       7 497         5 401                                     2 12 898 6.00     14 12 898 0.86
25.  Koleno Marián       3 236     8 633                                         2 11 869 5.50     14 11 869 0.79
26.  Jacková Soňa   5 422     4 287 2 145     0 0                                 4 11 854 2.75     27 11 854 0.41
27.  Šimko Marián                   4 325 6 498                                 2 10 823 5.00     14 10 823 0.71
28.  Sliš Martin       4 296         6 436                                     2 10 732 5.00     14 10 732 0.71
29.  Boroš Pavol       4 298         5 401                                     2 9 699 4.50     14 9 699 0.64
30.  Jalčová Jana   4 364     2 144 2 242 0 0                                     4 8 750 2.00     27 8 750 0.30
31.  Michalka Rastislav                   6 499                                     1 6 499 6.00     7 6 499 0.86
32.  Brezovan Daniel   1 63     1 64 3 259     1 84                                 4 6 470 1.50     28 6 470 0.21
33.  Nemčoková Klára       6 468                                                 1 6 468 6.00     7 6 468 0.86
34.  Majerová Anna       1 70     3 229 2 158                                     3 6 457 2.00     20 6 457 0.30
35.  Ponická Mária   0 0 2 135 0 0 1 74 1 72 2 136                                 6 6 417 1.00     42 6 417 0.14
36.  Kiss Miroslav   0 0         4 345     1 81                                 3 5 426 1.67     19 5 426 0.26
37.  Šnábel Viliam   5 379                                                     1 5 379 5.00     7 5 379 0.71
38.  Zaťovičová Iveta           2 162         3 203                                 2 5 365 2.50     14 5 365 0.36
39.  Nosál Ivan                   4 336                                     1 4 336 4.00     7 4 336 0.57
40.  Škavronka Ivo                   4 289                                     1 4 289 4.00     7 4 289 0.57
41.  Matejovie Peter           2 197 1 76                                         2 3 273 1.50     14 3 273 0.21
42.  Ferčíková Erika       0 0         3 246                                     2 3 246 1.50     14 3 246 0.21
43.  Stašková Brigita   0 0     1 98 0 0     2 137                                 4 3 235 0.75     27 3 235 0.11
44.  Karaka Vladimír           0 0 3 227     0 0                                 3 3 227 1.00     19 3 227 0.16
45.  Milan Ján           3 215                                             1 3 215 3.00     7 3 215 0.43
46.  Furíková Zuzana   1 61 0 0 0 0 0 0 1 67 1 70                                 6 3 198 0.50     38 3 198 0.08
47.  Černinská Anna   1 66         2 124 0 0 0 0                                 4 3 190 0.75     25 3 190 0.12
48.  Štofaník Jozef   2 185                                                     1 2 185 2.00     7 2 185 0.29
49.  Košlabová Silvia       2 156                                                 1 2 156 2.00     7 2 156 0.29
50.  Udvardy Alexander   1 78 0 0 1 68 0 0                                         4 2 146 0.50     26 2 146 0.08
51.  Kooijman Rudolf           1 81         1 64                                 2 2 145 1.00     13 2 145 0.15
52.  Košlab Peter       2 143                                                 1 2 143 2.00     7 2 143 0.29
53.  Vaváková Katarína       1 72         1 67                                     2 2 139 1.00     14 2 139 0.14
54.  Skalková Anna               2 137                                         1 2 137 2.00     7 2 137 0.29
55.  Rybárska Iveta                   1 115                                     1 1 115 1.00     6 1 115 0.17
56.  Doležalová Lenka                   1 98                                     1 1 98 1.00     7 1 98 0.14
57.  Krakovský Tomáš       1 81                                                 1 1 81 1.00     7 1 81 0.14
58.  Skalka Peter               1 80                                         1 1 80 1.00     7 1 80 0.14
59.  Horňáková Eva       1 76         0 0                                     2 1 76 0.50     13 1 76 0.08
60.  Baranovičová Viera   0 0                                                     1 0 0 0.00     6 0 0 0.00
61.  Fornerová Marta       0 0                                                 1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
62.  Horňák Štefan       0 0         0 0                                     2 0 0 0.00     14 0 0 0.00
63.  Slivková Jana           0 0                                             1 0 0 0.00     6 0 0 0.00
64.  Hesko Miroslav               0 0                                         1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
65.  Chmelárová Alžbeta               0 0                                         1 0 0 0.00     7 0 0 0.00