p.č.   Štatistiky 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Brezovan, Daniel        8 3 259 86.33 2 1 62 2 0   1 1 91 1 0   1 0   1 1 106 0 0  
2 Brodenec, Ivan          8 3 255 85.00 1 0   0 0   2 0   1 0   1 0   2 2 169 1 1 86
3 Cerninska, Anna         6 2 124 62.00 1 0   1 1 59 1 1 65 0 0   1 0   1 0   1 0  
4 Fricky, Vladimir        7 2 161 80.50 2 2 161 1 0   1 0   0 0   1 0   1 0   1 0  
5 Furik, Viliam           5 7 567 81.00 0 0   1 0   0 0   1 2 180 1 1 94 1 2 151 1 2 142
6 Furikova, Zuzana        4 0 0 0.00 1 0   0 0   1 0   1 0   0 0   0 0   1 0  
7 Gajdos, Jozef           7 9 732 81.33 1 1 81 2 2 158 1 0   1 3 228 0 0   1 2 203 1 1 62
8 Hesko, Miroslav         3 0 0 0.00 0 0   0 0   0 0   1 0   0 0   1 0   1 0  
9 Chmelarova, Alzbeta     7 0 0 0.00 1 0   0 0   1 0   1 0   2 0   1 0   1 0  
10 Chrobakova, Iveta       6 4 323 80.75 2 1 78 0 0   1 1 71 1 1 76 0 0   1 1 98 1 0  
11 Ivan, Michal            7 6 564 94.00 1 1 185 1 1 88 1 1 70 1 1 77 2 1 74 0 0   1 1 70
12 Jackova, Sona           7 2 145 72.50 1 1 77 1 0   1 0   2 0   1 1 68 1 0   0 0  
13 Jalcova, Jana           8 2 242 121.00 1 1 167 1 0   2 0   1 1 75 1 0   2 0   0 0  
14 Jancurova, Dagmar       7 4 330 82.50 0 0   0 0   1 1 60 2 1 98 0 0   2 1 68 2 1 104
15 Janikovicova, Miroslava 7 5 381 76.20 0 0   1 1 88 1 0   1 1 76 2 1 68 1 1 77 1 1 72
16 Janovska, Renata        8 5 413 82.60 0 0   0 0   2 2 172 1 1 59 2 0   1 1 80 2 1 102
17 Karaka, Vladimir        6 3 227 75.67 1 0   0 0   0 1 92 0 0   2 1 59 1 0   2 1 76
18 Kiss, Miroslav          8 4 345 86.25 0 0   2 0   2 1 80 0 0   1 1 77 1 1 83 2 1 105
19 Koleno, Marian          6 8 633 79.13 2 1 79 0 2 145 1 0   1 2 168 0 1 78 1 1 89 1 1 74
20 Lamer, Peter            9 7 481 68.71 0 0   2 1 74 1 0   2 1 80 2 2 129 1 2 125 1 1 73
21 Majerova, Anna          10 3 229 76.33 2 0   1 0   2 1 79 1 1 80 2 1 70 1 0   1 0  
22 Matejovie, Peter        3 1 76 76.00 1 1 76 0 0   1 0   0 0   0 0   0 0   1 0  
23 Modranszky, Peter       8 4 324 81.00 0 0   2 0   2 2 164 2 1 86 1 1 74 0 0   1 0  
24 Mojzis, Daniel          4 5 413 82.60 0 0   1 1 100 0 0   0 1 72 1 1 65 1 1 82 1 1 94
25 Pastucha, Ivan          10 5 400 80.00 2 1 80 2 1 86 1 0   2 1 72 1 1 96 0 0   2 1 66
26 Pinter, Patrik          9 4 287 71.75 1 1 78 2 0   1 0   1 1 70 2 2 139 1 0   1 0  
27 Ponicka, Maria          6 1 74 74.00 1 0   0 0   0 0   1 0   1 0   2 1 74 1 0  
28 Poremba, Jozef          5 4 321 80.25 0 0   2 1 75 0 0   2 1 80 0 1 86 1 1 80 0 0  
29 Skalka, Peter           6 1 80 80.00 0 0   1 0   1 1 80 2 0   0 0   1 0   1 0  
30 Skalkova, Anna          10 2 137 68.50 2 0   2 1 72 1 0   2 0   2 0   1 0   0 1 65
31 Slezakova, Maria        5 6 474 79.00 1 1 70 2 2 154 0 0   0 0   1 1 80 0 1 85 1 1 85
32 Staskova, Brigita       8 0 0 0.00 1 0   1 0   2 0   0 0   2 0   1 0   1 0  
33 Tomkova, Erika          8 3 210 70.00 2 0   2 1 72 1 0   1 2 138 0 0   1 0   1 0  
34 Udvardy, Alexander      8 0 0 0.00 2 0   1 0   0 0   1 0   2 0   1 0   1 0  
35 Vernarsky, Jaroslav     10 7 559 79.86 2 1 75 2 1 67 1 1 131 1 2 133 1 1 83 1 0   2 1 70
36 Vilner, Gertruda        6 1 83 83.00 1 0   0 0   1 0   1 0   0 0   2 0   1 1 83
37 Zahradnikova, Eva       8 3 204 68.00 1 0   1 0   2 1 68 1 0   1 0   2 0   0 2 136
38 Zakovicova, Zdenka      8 2 165 82.50 2 0   1 0   1 0   1 1 95 1 0   1 1 70 1 0  
SZK 266 128 10218   38 14 1269 38 16 1238 38 15 1223 38 25 1943 38 18 1340 38 20 1640 38 20 1565
PZK       79.83     90.64     77.38     81.53     77.72     74.44     82.00     78.25
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj