SLOVENSKÝ  POHÁR  2019
 body zo siedmich najlepších kvalifikačných turnajov                 V prípade rovnosti bodov viac zaváži :      
 body z lepšej písomnej súťaže                            - počet bodov na živých turnajoch       
 body z lepšieho internetového turnaja                        - najlepší dosiahnutý výsledok (príp. 2 najlepší, ...)    
 body z Majstrovstiev Slovenska vynásobené koeficientom 2                - väčší počet absolvovaných turnajov      
 body z Majstrovstiev vo vykladacom scrabble vynásobené koeficientom 2                          
 
2019 súťaž 20.10. 10.11. 15.12. 12.1. 26.1. 16.2. 9.3. 30.3. 4.5. 25.5. 15.6. 3.8. 29.8. 14.9. 01/19 06/19 03/19 09/19 Vykladacie MS 21. MS Počet súťaží Body spolu KVALIFIKAČNÉ TURNAJE INTERNETOVÁ SÚŤAŽ PÍSOMNÁ SÚŤAŽ
por. meno 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 13.4. 5.-6.10. počet QT 1.naj QT 2.naj QT 3.naj QT 4.naj QT 5.naj QT 6.naj QT 7.naj QT body QT počet IS 1.naj IS body IS počet PS 1.naj PS body PS
MT BJ KN KK BA LM PO PE KE Os NR Lu PP ZM súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
koeficient x 2,0 x 2,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 
1. Pastucha Ivan  35 17 26 40 24 32                             6 174.0 6 40 35 32 26 24 17 0 174.0 0 0 0.0 0 0 0.0 174
2. Gajdoš Jozef  40 28 21 27 30 24                             6 170.0 6 40 30 28 27 24 21 0 170.0 0 0 0.0 0 0 0.0 170
3. Tomková Erika 19 19 8 32 40 26                             6 144.0 6 40 32 26 19 19 8 0 144.0 0 0 0.0 0 0 0.0 144
4. Zahradníková Eva  26 35   28 13 40                             5 142.0 5 40 35 28 26 13 0 0 142.0 0 0 0.0 0 0 0.0 142
5. Poremba Jozef  9 32 27 11 28 23                             6 130.0 6 32 28 27 23 11 9 0 130.0 0 0 0.0 0 0 0.0 130
6. Brodenec Ivan  28 30 15 24 16 16                             6 129.0 6 30 28 24 16 16 15 0 129.0 0 0 0.0 0 0 0.0 129
7. Lámer Peter  32   40   25 28                             4 125.0 4 40 32 28 25 0 0 0 125.0 0 0 0.0 0 0 0.0 125
8. Vernarský Jaroslav  30 25   35   27                             4 117.0 4 35 30 27 25 0 0 0 117.0 0 0 0.0 0 0 0.0 117
9. Pinter Patrik  17   32   32 30                             4 111.0 4 32 32 30 17 0 0 0 111.0 0 0 0.0 0 0 0.0 111
10. Vilner Gertrúda 21 27   22 14 20                             5 104.0 5 27 22 21 20 14 0 0 104.0 0 0 0.0 0 0 0.0 104
11. Žákovičová Zdenka  3 21 10 21 35 4                             6 94.0 6 35 21 21 10 4 3 0 94.0 0 0 0.0 0 0 0.0 94
12. Šnábel Viliam   40 13 25   14                             4 92.0 4 40 25 14 13 0 0 0 92.0 0 0 0.0 0 0 0.0 92
13. Dubiel Tomáš 13 22   20   35                             4 90.0 4 35 22 20 13 0 0 0 90.0 0 0 0.0 0 0 0.0 90
14. Milan Ján 25     26 12 25                             4 88.0 4 26 25 25 12 0 0 0 88.0 0 0 0.0 0 0 0.0 88
15. Jančurová Dagmar  23   7 19 26 12                             5 87.0 5 26 23 19 12 7 0 0 87.0 0 0 0.0 0 0 0.0 87
16. Jambrichová Viera 27   30   22                               3 79.0 3 30 27 22 0 0 0 0 79.0 0 0 0.0 0 0 0.0 79
17. Janovská Renata  22 23 16     18                             4 79.0 4 23 22 18 16 0 0 0 79.0 0 0 0.0 0 0 0.0 79
18. Brezovan Daniel 15 24   18   19                             4 76.0 4 24 19 18 15 0 0 0 76.0 0 0 0.0 0 0 0.0 76
19. Michalka Rastislav  16   17 30 10                               4 73.0 4 30 17 16 10 0 0 0 73.0 0 0 0.0 0 0 0.0 73
20. Ponická Mária 10 20 22 13   6                             5 71.0 5 22 20 13 10 6 0 0 71.0 0 0 0.0 0 0 0.0 71
21. Lančarič Norbert 20   35   3                               3 58.0 3 35 20 3 0 0 0 0 58.0 0 0 0.0 0 0 0.0 58
22. Nemčoková Klára 12   23   20                               3 55.0 3 23 20 12 0 0 0 0 55.0 0 0 0.0 0 0 0.0 55
23. Chrobáková Iveta  11 13 9 15 7 0                             6 55.0 6 15 13 11 9 7 0 0 55.0 0 0 0.0 0 0 0.0 55
24. Sliš Martin     24   27                               2 51.0 2 27 24 0 0 0 0 0 51.0 0 0 0.0 0 0 0.0 51
25. Udvardy Alexander  14 16 2 16   2                             5 50.0 5 16 16 14 2 2 0 0 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 50
26. Matejovie Peter 4       23 15                             3 42.0 3 23 15 4 0 0 0 0 42.0 0 0 0.0 0 0 0.0 42
27. Henc Marián     20   21                               2 41.0 2 21 20 0 0 0 0 0 41.0 0 0 0.0 0 0 0.0 41
28. Šimko Marián         18 21                             2 39.0 2 21 18 0 0 0 0 0 39.0 0 0 0.0 0 0 0.0 39
29. Nosál Ivan 18       19                               2 37.0 2 19 18 0 0 0 0 0 37.0 0 0 0.0 0 0 0.0 37
30. Štofaník Jozef   18   14   3                             3 35.0 3 18 14 3 0 0 0 0 35.0 0 0 0.0 0 0 0.0 35
31. Jacková Soňa  0     10 9 13                             4 32.0 4 13 10 9 0 0 0 0 32.0 0 0 0.0 0 0 0.0 32
32. Kohútik Slavomír  24 7                                     2 31.0 2 24 7 0 0 0 0 0 31.0 0 0 0.0 0 0 0.0 31
33. Vaváková Katarína     14   15                               2 29.0 2 15 14 0 0 0 0 0 29.0 0 0 0.0 0 0 0.0 29
34. Janikovičová Miroslava     28                                   1 28.0 1 28 0 0 0 0 0 0 28.0 0 0 0.0 0 0 0.0 28
35. Mačingová Eva   26                                     1 26.0 1 26 0 0 0 0 0 0 26.0 0 0 0.0 0 0 0.0 26
36. Stašková Brigita 0     17   9                             3 26.0 3 17 9 0 0 0 0 0 26.0 0 0 0.0 0 0 0.0 26
37. Košlabová Silvia     25                                   1 25.0 1 25 0 0 0 0 0 0 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 25
38. Ivan Michal         8 17                             2 25.0 2 17 8 0 0 0 0 0 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 25
39. Frický Vladimír       23                                 1 23.0 1 23 0 0 0 0 0 0 23.0 0 0 0.0 0 0 0.0 23
40. Jalčová Jana           22                             1 22.0 1 22 0 0 0 0 0 0 22.0 0 0 0.0 0 0 0.0 22
41. Ferčiková Erika  6   1   5 10                             4 22.0 4 10 6 5 1 0 0 0 22.0 0 0 0.0 0 0 0.0 22
42. Majerová Anna 1 15   5                                 3 21.0 3 15 5 1 0 0 0 0 21.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21
43. Kiss Miroslav   14   7   0                             3 21.0 3 14 7 0 0 0 0 0 21.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21
44. Mojžiš Daniel     0 9 4 7                             4 20.0 4 9 7 4 0 0 0 0 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 20
45. Makovník Marcel     19                                   1 19.0 1 19 0 0 0 0 0 0 19.0 0 0 0.0 0 0 0.0 19
46. Horňáková Eva     18                                   1 18.0 1 18 0 0 0 0 0 0 18.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18
47. Slezáková Mária  5     6 6 1                             4 18.0 4 6 6 5 1 0 0 0 18.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18
48. Škavronka Ivo         17                               1 17.0 1 17 0 0 0 0 0 0 17.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17
49. Koleno Marián     6   11                               2 17.0 2 11 6 0 0 0 0 0 17.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17
50. Zaťovičová Iveta 2 10       5                             3 17.0 3 10 5 2 0 0 0 0 17.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17
51. Furík Viliam 0 9 0 4 1 0                             6 14.0 6 9 4 1 0 0 0 0 14.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14
52. Boroš Pavol  8   5                                   2 13.0 2 8 5 0 0 0 0 0 13.0 0 0 0.0 0 0 0.0 13
53. Mráz Jozef     12                                   1 12.0 1 12 0 0 0 0 0 0 12.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12
54. Baranovičová Viera   12                                     1 12.0 1 12 0 0 0 0 0 0 12.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12
55. Piskláková Monika       12                                 1 12.0 1 12 0 0 0 0 0 0 12.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12
56. Likavcová Erika           11                             1 11.0 1 11 0 0 0 0 0 0 11.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11
57. Košlab Peter     11                                   1 11.0 1 11 0 0 0 0 0 0 11.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11
58. Psotná Oľga   11                                     1 11.0 1 11 0 0 0 0 0 0 11.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11
59. Furíková Zuzana 0 8 0 3 0 0                             6 11.0 6 8 3 0 0 0 0 0 11.0 0 0 0.0 0 0 0.0 11
60. Rybárska Iveta         2 8                             2 10.0 2 8 2 0 0 0 0 0 10.0 0 0 0.0 0 0 0.0 10
61. Blahová Emília       8   0                             2 8.0 2 8 0 0 0 0 0 0 8.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8
62. Kooijman Rudolf 7         0                             2 7.0 2 7 0 0 0 0 0 0 7.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7
63. Horňák Štefan     4                                   1 4.0 1 4 0 0 0 0 0 0 4.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4
64. Gendiarová Kristína     3                                   1 3.0 1 3 0 0 0 0 0 0 3.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3
65. Karaka Vladimír 0         0                             2 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
66. Krakovský Tomáš     0                                   1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
67. Gábrišová Henrieta         0                               1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
68. Loulová Viera 0                                       1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
69. Hosová Slávka           0                             1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
70.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
71.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
72.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
73.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
74.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
75.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
76.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
77.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
78.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
79.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
80.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
81.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
82.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
83.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
84.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
85.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
86.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
87.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
88.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
89.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
90.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
91.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
92.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
93.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
94.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
95.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
96.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
97.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
98.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
99.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
100.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
101.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
102.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
103.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
104.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
105.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
106.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
107.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
108.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
109.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
110.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
111.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
112.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
113.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
114.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
115.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
116.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
117.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0
118.                                           0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0