Slovenský pohár 2018/2019

Do Slovenského pohára sa zarátavajú:
- body zo siedmich najlepších kvalifikačných turnajov
- body z lepšej písomnej súťaže
- body z lepšieho internetového turnaja
- body z Majstrovstiev Slovenska vynásobené koeficientom 2
- body z Majstrovstiev vo vykladacom scrabble vynásobené koeficientom 2

V prípade rovnosti bodov viac zaváži:
- počet bodov na živých turnajoch
- najlepší dosiahnutý výsledok (príp. 2 najlepší, ...)
- väčší počet absolvovaných turnajov

2017 súťaž 20.10. 10.11. 15.12. 12.1. 26.1. 16.2. 9.3. 30.3. 4.5. 25.5. 15.6. 3.8. 29.8. 14.9.         Vykladacie MS 21. MS Počet súťaží Body spolu
por. meno 1. KT 2.KT 3. KT 4. KT 5. KT 6. KT 7. KT 8. KT 9. KT 10. KT 11. KT 12. KT 13. KT 14. KT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 13.4. 5.-6.10.
MT BJ KN KK BL LM PO PE KE Os NR Lu PP ZM súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
1. Gajdoš Jozef  40 28                                     2 68,0
2. Zahradníková Eva  26 35                                     2 61,0
3. Brodenec Ivan  28 30                                     2 58,0
4. Vernarský Jaroslav  30 25                                     2 55,0
5. Pastucha Ivan  35 17                                     2 52,0
6. Vilner Gertrúda 21 27                                     2 48,0
7. Janovská Renata  22 23                                     2 45,0
8. Poremba Jozef  9 32                                     2 41,0
9. Šnábel Viliam   40                                     1 40,0
10. Brezovan Daniel 15 24                                     2 39,0
11. Tomková Erika 19 19                                     2 38,0
12. Dubiel Tomáš 13 22                                     2 35,0
13. Lámer Peter  32                                       1 32,0
14. Kohútik Slavomír  24 7                                     2 31,0
15. Ponická Mária 10 20                                     2 30,0
16. Udvardy Alexander  14 16                                     2 30,0
17. Jambrichová Viera 27                                       1 27,0
18. Mačingová Eva   26                                     1 26,0
19. Milan Ján 25                                       1 25,0
20. Žákovičová Zdenka  3 21                                     2 24,0
21. Chrobáková Iveta  11 13                                     2 24,0
22. Jančurová Dagmar  23                                       1 23,0
23. Lančarič Norbert 20                                       1 20,0
24. Nosál Ivan 18                                       1 18,0
25. Štofaník Jozef   18                                     1 18,0
26. Pinter Patrik  17                                       1 17,0
27. Michalka Rastislav  16                                       1 16,0
28. Majerová Anna 1 15                                     2 16,0
29. Kiss Miroslav   14                                     1 14,0
30. Nemčoková Klára 12                                       1 12,0
31. Baranovičová Viera   12                                     1 12,0
32. Zaťovičová Iveta 2 10                                     2 12,0
33. Psotná Oľga   11                                     1 11,0
34. Furík Viliam 0 9                                     2 9,0
35. Furíková Zuzana 0 8                                     2 8,0
36. Boroš Pavol  8                                       1 8,0
37. Kooijman Rudolf 7                                       1 7,0
38. Ferčiková Erika  6                                       1 6,0
39. Slezáková Mária  5                                       1 5,0
40. Matejovie Peter 4                                       1 4,0
41. Jacková Soňa  0                                       1 0,0
42. Stašková Brigita 0                                       1 0,0
43. Loulová Viera 0                                       1 0,0
44. Karaka Vladimír 0                                       1 0,0