Tabuľka kvalifikácie na 21. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE  (2019)
   
2018/19  Hráči kvalifikovaní na 20. MS priamo z 20. MS 20.10. 10.11. 15.12. 12.1. 26.1. 16.2. 9.3. 30.3. 4.5. 25.5. 15.6. 3.8. 29.8. 14.9. počet Kvalifikačné body Body SP
Poradie  (iba majster) 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT turnajov
 Priezvisko, meno MT BJ KN KK BA LM PO PE KE Os NR Lu PP NB  
1.  Pastucha Ivan    35 17 26 40 24 32 35 27             8 236
2.  Zahradníková Eva    26 35   28 13 40 40 24             7 206
3.  Gajdoš Jozef    40 28 21 27 30 24   32             7 202
4.  Lámer Peter    32   40   25 28 30 40             6 195
5.  Poremba Jozef    9 32 27 11 28 23 20 28             8 178
6.  Tomková Erika   19 19 8 32 40 26   23             7 167
7.  Pinter Patrik  majster 17   32   32 30 21 30             6 162
8.  Brodenec Ivan    28 30 15 24 16 16 16 14             8 159
9.  Vernarský Jaroslav    30 25   35   27 28               5 145
10.  Vilner Gertrúda   21 27   22 14 20 22               6 126
11.  Ponická Mária   10 20 22 13   6 13 35             7 119
12.  Dubiel Tomáš   13 22   20   35 25               5 115
13.  Milan Ján   25     26 12 25   22             5 110
14.  Brezovan Daniel   15 24   18   19 32               5 108
15.  Žákovičová Zdenka    3 21 10 21 35 4   12             7 106
16.  Šnábel Viliam     40 13 25   14 8               5 100
17.  Janovská Renata    22 23 16     18   20             5 99
18.  Jančurová Dagmar    23   7 19 26 12                 5 87
19.  Chrobáková Iveta    11 13 9 15 7 0 9 17             8 81
20.  Jambrichová Viera   27   30   22                   3 79
21.  Michalka Rastislav    16   17 30 10                   4 73
22.  Udvardy Alexander    14 16 2 16   2 12 11             7 73
23.  Šimko Marián           18 21 23               3 62
24.  Zaťovičová Iveta   2 10       5 19 25             5 61
25.  Štofaník Jozef     18   14   3 24               4 59
26.  Henc Marián       20   21     18             3 59
27.  Lančarič Norbert   20   35   3                   3 58
28.  Jacková Soňa    0     10 9 13 17 9             6 58
29.  Nemčoková Klára   12   23   20                   3 55
30.  Janikovičová Miroslava       28         26             2 54
31.  Stašková Brigita   0     17   9 26               4 52
32.  Sliš Martin       24   27                   2 51
33.  Frický Vladimír         23     27               2 50
34.  Mačingová Eva     26         18               2 44
35.  Ivan Michal           8 17   19             3 44
36.  Matejovie Peter   4       23 15                 3 42
37.  Nosál Ivan   18       19                   2 37
38.  Kooijman Rudolf   7         0 15 15             4 37
39.  Jalčová Jana             22 14               2 36
40.  Boroš Pavol    8   5         21             3 34
41.  Kohútik Slavomír    24 7                         2 31
42.  Kiss Miroslav     14   7   0 10               4 31
43.  Slezáková Mária    5     6 6 1   13             5 31
44.  Mojžiš Daniel       0 9 4 7 11               5 31
45.  Vaváková Katarína       14   15                   2 29
46.  Horňáková Eva       18         10             2 28
47.  Majerová Anna   1 15   5       6             4 27
48.  Košlabová Silvia       25                       1 25
49.  Furík Viliam   0 9 0 4 1 0 4 7             8 25
50.  Ferčiková Erika    6   1   5 10                 4 22
51.  Furíková Zuzana   0 8 0 3 0 0 5 5             8 21
52.  Makovník Marcel       19                       1 19
53.  Baranovičová Viera     12         6               2 18
54.  Škavronka Ivo           17                   1 17
55.  Koleno Marián       6   11                   2 17
56.  Tomalová Anna                 16             1 16
57.  Mráz Jozef       12                       1 12
58.  Piskláková Monika         12                     1 12
59.  Horňák Štefan       4         8             2 12
60.  Likavcová Erika             11                 1 11
61.  Košlab Peter       11                       1 11
62.  Psotná Oľga     11                         1 11
63.  Rybárska Iveta           2 8                 2 10
64.  Blahová Emília         8   0                 2 8
65.  Ovšonková Mária               7               1 7
66.  Gendiarová Kristína       3                       1 3
67.  Karaka Vladimír   0         0                 2 0
68.  Krakovský Tomáš       0                       1 0
69.  Gábrišová Henrieta           0                   1 0
70.  Loulová Viera   0                           1 0
71.  Hosová Slávka             0                 1 0
72.                                  0 0
73.                                  0 0
74.                                  0 0
75.                                  0 0
76.                                  0 0
77.                                  0 0
78.                                  0 0
79.                                  0 0
80.                                  0 0
81.                                  0 0
82.                                  0 0
83.                                  0 0
84.                                  0 0
85.                                  0 0
86.                                  0 0
87.                                  0 0
88.                                  0 0
89.                                  0 0
90.                                  0 0
91.                                  0 0
92.                                  0 0
93.                                  0 0
94.                                  0 0
95.                                  0 0
96.                                  0 0