Tabuľka kvalifikácie na 21. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE  (2019)
   
2018/19  Hráči kvalifikovaní na 20. MS priamo z 20. MS 20.10. 10.11. 15.12. 12.1. 26.1. 16.2. 9.3. 30.3. 4.5. 25.5. 15.6. 3.8. 29.8. 14.9. počet Kvalifikačné body Body SP
Poradie  (iba majster) 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT turnajov
 Priezvisko, meno MT BJ KN KK BA LM PO PE KE Os NR Lu PP ZM  
1.  Pastucha Ivan    35 17 26 40 24 32                 6 174
2.  Gajdoš Jozef    40 28 21 27 30 24                 6 170
3.  Tomková Erika   19 19 8 32 40 26                 6 144
4.  Zahradníková Eva    26 35   28 13 40                 5 142
5.  Poremba Jozef    9 32 27 11 28 23                 6 130
6.  Brodenec Ivan    28 30 15 24 16 16                 6 129
7.  Lámer Peter    32   40   25 28                 4 125
8.  Vernarský Jaroslav    30 25   35   27                 4 117
9.  Pinter Patrik  majster 17   32   32 30                 4 111
10.  Vilner Gertrúda   21 27   22 14 20                 5 104
11.  Žákovičová Zdenka    3 21 10 21 35 4                 6 94
12.  Šnábel Viliam     40 13 25   14                 4 92
13.  Dubiel Tomáš   13 22   20   35                 4 90
14.  Milan Ján   25     26 12 25                 4 88
15.  Jančurová Dagmar    23   7 19 26 12                 5 87
16.  Jambrichová Viera   27   30   22                   3 79
17.  Janovská Renata    22 23 16     18                 4 79
18.  Brezovan Daniel   15 24   18   19                 4 76
19.  Michalka Rastislav    16   17 30 10                   4 73
20.  Ponická Mária   10 20 22 13   6                 5 71
21.  Lančarič Norbert   20   35   3                   3 58
22.  Nemčoková Klára   12   23   20                   3 55
23.  Chrobáková Iveta    11 13 9 15 7 0                 6 55
24.  Sliš Martin       24   27                   2 51
25.  Udvardy Alexander    14 16 2 16   2                 5 50
26.  Matejovie Peter   4       23 15                 3 42
27.  Henc Marián       20   21                   2 41
28.  Šimko Marián           18 21                 2 39
29.  Nosál Ivan   18       19                   2 37
30.  Štofaník Jozef     18   14   3                 3 35
31.  Jacková Soňa    0     10 9 13                 4 32
32.  Kohútik Slavomír    24 7                         2 31
33.  Vaváková Katarína       14   15                   2 29
34.  Janikovičová Miroslava       28                       1 28
35.  Mačingová Eva     26                         1 26
36.  Stašková Brigita   0     17   9                 3 26
37.  Košlabová Silvia       25                       1 25
38.  Ivan Michal           8 17                 2 25
39.  Frický Vladimír         23                     1 23
40.  Jalčová Jana             22                 1 22
41.  Ferčiková Erika    6   1   5 10                 4 22
42.  Majerová Anna   1 15   5                     3 21
43.  Kiss Miroslav     14   7   0                 3 21
44.  Mojžiš Daniel       0 9 4 7                 4 20
45.  Makovník Marcel       19                       1 19
46.  Horňáková Eva       18                       1 18
47.  Slezáková Mária    5     6 6 1                 4 18
48.  Škavronka Ivo           17                   1 17
49.  Koleno Marián       6   11                   2 17
50.  Zaťovičová Iveta   2 10       5                 3 17
51.  Furík Viliam   0 9 0 4 1 0                 6 14
52.  Boroš Pavol    8   5                       2 13
53.  Mráz Jozef       12                       1 12
54.  Piskláková Monika         12                     1 12
55.  Baranovičová Viera     12                         1 12
56.  Likavcová Erika             11                 1 11
57.  Košlab Peter       11                       1 11
58.  Psotná Oľga     11                         1 11
59.  Furíková Zuzana   0 8 0 3 0 0                 6 11
60.  Rybárska Iveta           2 8                 2 10
61.  Blahová Emília         8   0                 2 8
62.  Kooijman Rudolf   7         0                 2 7
63.  Horňák Štefan       4                       1 4
64.  Gendiarová Kristína       3                       1 3
65.  Karaka Vladimír   0         0                 2 0
66.  Krakovský Tomáš       0                       1 0
67.  Gábrišová Henrieta           0                   1 0
68.  Loulová Viera   0                           1 0
69.  Hosová Slávka             0                 1 0
70.                                  0 0
71.                                  0 0
72.                                  0 0
73.                                  0 0
74.                                  0 0
75.                                  0 0
76.                                  0 0
77.                                  0 0
78.                                  0 0
79.                                  0 0
80.                                  0 0
81.                                  0 0
82.                                  0 0
83.                                  0 0
84.                                  0 0
85.                                  0 0
86.                                  0 0
87.                                  0 0
88.                                  0 0
89.                                  0 0
90.                                  0 0
91.                                  0 0
92.                                  0 0
93.                                  0 0
94.                                  0 0
95.                                  0 0
96.                                  0 0