Tabuľka kvalifikácie na 21. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE  (2019)
   
2018/19  Hráči kvalifikovaní na 20. MS priamo z 20. MS 20.10. 10.11. 15.12. 12.1. 26.1. 16.2. 9.3. 30.3. 4.5. 25.5. 15.6. 3.8. 29.8. 14.9. počet Kvalifikačné body Body SP
Poradie  (iba majster) 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT turnajov
 Priezvisko, meno MT BJ KN KK BA LM PO PE KE Os NR PP NB  
1.  Pastucha Ivan    35 17 26 40 24 32 35 27 25 40         10 301
2.  Zahradníková Eva    26 35   28 13 40 40 24 19 32         9 257
3.  Gajdoš Jozef    40 28 21 27 30 24   32 22 25         9 249
4.  Lámer Peter    32   40   25 28 30 40 40           7 235
5.  Vernarský Jaroslav    30 25   35   27 28   35 35         7 215
6.  Tomková Erika   19 19 8 32 40 26   23 17 30         9 214
7.  Poremba Jozef    9 32 27 11 28 23 20 28 26           9 204
8.  Brodenec Ivan    28 30 15 24 16 16 16 14 12 27         10 198
9.  Pinter Patrik  majster 17   32   32 30 21 30   24         7 186
10.  Vilner Gertrúda   21 27   22 14 20 22   18 20         8 164
11.  Milan Ján   25     26 12 25   22 23 17         7 150
12.  Ponická Mária   10 20 22 13   6 13 35 16 13         9 148
13.  Šnábel Viliam     40 13 25   14 8   32 14         7 146
14.  Brezovan Daniel   15 24   18   19 32   8 21         7 137
15.  Janovská Renata    22 23 16     18   20 20 15         7 134
16.  Jančurová Dagmar    23   7 19 26 12     15 18         7 120
17.  Dubiel Tomáš   13 22   20   35 25               5 115
18.  Žákovičová Zdenka    3 21 10 21 35 4   12 9           8 115
19.  Michalka Rastislav    16   17 30 10         28         5 101
20.  Chrobáková Iveta    11 13 9 15 7 0 9 17 6 10         10 97
21.  Šimko Marián           18 21 23   27           4 89
22.  Matejovie Peter   4       23 15     28 16         5 86
23.  Jacková Soňa    0     10 9 13 17 9 5 19         8 82
24.  Udvardy Alexander    14 16 2 16   2 12 11 2 7         9 82
25.  Janikovičová Miroslava       28         26   26         3 80
26.  Jambrichová Viera   27   30   22                   3 79
27.  Štofaník Jozef     18   14   3 24   13           5 72
28.  Ivan Michal           8 17   19   22         4 66
29.  Zaťovičová Iveta   2 10       5 19 25 0           6 61
30.  Jalčová Jana             22 14   24           3 60
31.  Henc Marián       20   21     18             3 59
32.  Lančarič Norbert   20   35   3                   3 58
33.  Boroš Pavol    8   5         21   23         4 57
34.  Nemčoková Klára   12   23   20                   3 55
35.  Mačingová Eva     26         18   10           3 54
36.  Stašková Brigita   0     17   9 26               4 52
37.  Sliš Martin       24   27                   2 51
38.  Kooijman Rudolf   7         0 15 15 14           5 51
39.  Frický Vladimír         23     27               2 50
40.  Kiss Miroslav     14   7   0 10     12         5 43
41.  Mojžiš Daniel       0 9 4 7 11   1 11         7 43
42.  Slezáková Mária    5     6 6 1   13 11           6 42
43.  Nosál Ivan   18       19                   2 37
44.  Furík Viliam   0 9 0 4 1 0 4 7 0 8         10 33
45.  Kohútik Slavomír    24 7                         2 31
46.  Štrba Miroslav                   30           1 30
47.  Vaváková Katarína       14   15                   2 29
48.  Ferčiková Erika    6   1   5 10     7           5 29
49.  Horňáková Eva       18         10             2 28
50.  Majerová Anna   1 15   5       6 0           5 27
51.  Furíková Zuzana   0 8 0 3 0 0 5 5   6         9 27
52.  Košlabová Silvia       25                       1 25
53.  Baranovičová Viera     12         6   4           3 22
54.  Hosová Slávka             0     21           2 21
55.  Makovník Marcel       19                       1 19
56.  Škavronka Ivo           17                   1 17
57.  Koleno Marián       6   11                   2 17
58.  Tomalová Anna                 16             1 16
59.  Likavcová Erika             11     3           2 14
60.  Mráz Jozef       12                       1 12
61.  Piskláková Monika         12                     1 12
62.  Horňák Štefan       4         8             2 12
63.  Košlab Peter       11                       1 11
64.  Psotná Oľga     11                         1 11
65.  Rybárska Iveta           2 8                 2 10
66.  Karaka Vladimír   0         0       9         3 9
67.  Blahová Emília         8   0                 2 8
68.  Ovšonková Mária               7               1 7
69.  Gendiarová Kristína       3                       1 3
70.  Krakovský Tomáš       0                       1 0
71.  Gábrišová Henrieta           0                   1 0
72.  Loulová Viera   0                           1 0
73.                                  0 0
74.                                  0 0
75.                                  0 0
76.                                  0 0
77.                                  0 0
78.                                  0 0
79.                                  0 0
80.                                  0 0
81.                                  0 0
82.                                  0 0
83.                                  0 0
84.                                  0 0
85.                                  0 0
86.                                  0 0
87.                                  0 0
88.                                  0 0
89.                                  0 0
90.                                  0 0
91.                                  0 0
92.                                  0 0
93.                                  0 0
94.                                  0 0
95.                                  0 0
96.                                  0 0