BINGOSTAR 2018/2019     Bingá na turnajoch MS Bingá v sezóne
2018/19   20.10.   10.11.   15.12.   12.1.   26.1.   16.2.   9.3.   30.3.   4.5.   25.5.   15.6.   3.8.   29.8.   14.9.   počet počet bíng na turnajoch suma bodov za bingá bingá na turnaj 5.-6.10.   počet počet bíng v sezóne suma bodov za bingá bingá na partiu
Poradie   1.QT   2.QT   3.QT   4.QT   5.QT   6.QT   7.QT   8.QT   9.QT   10.QT   11.QT   12.QT   13.QT   14.QT   turnajov MS   partií
 Priezvisko, meno MT   BJ   KN   KK   BA   LM   PO   PE   KE   Os   Le     PP   NB     LM   v sezóne
1.  Pastucha Ivan    10 844 5 387 7 598 7 530 5 424 5 413 9 693 5 352 8 633 7 550 7 553 7 546 9 645 6 508 14 97 7676 6.93 13 1001 111 110 8677 0.99
2.  Gajdoš Jozef    4 332 8 651 6 447 6 484 8 634 9 602     6 437 8 616 6 449 9 650 6 461 8 650     12 84 6413 7.00 20 1599 97 104 8012 1.07
3.  Poremba Jozef    8 654 5 373 10 768 8 675 6 443 11 825 6 504 5 392 4 301     4 329 6 462 8 670 4 369 13 85 6765 6.54 16 1366 104 101 8131 0.97
4.  Zahradníková Eva    9 753 6 495     5 425 3 270 5 400 6 488 6 481 8 647 5 342 7 516 9 743 5 350 8 626 13 82 6536 6.31 9 764 104 91 7300 0.88
5.  Lámer Peter    4 320     6 499     7 519 7 568 7 564 9 714 7 570         4 323 8 600     9 59 4677 6.56 15 1152 76 74 5829 0.97
6.  Vernarský Jaroslav    6 484 3 224     2 169     3 242 6 448     9 698 5 418 9 686 6 489 4 314     10 53 4172 5.30 11 836 83 64 5008 0.77
7.  Brodenec Ivan    3 209 3 253 3 239 4 324 7 528 3 345 4 320 5 373 3 236 3 278 7 542 3 232 5 347     13 53 4226 4.08 7 541 104 60 4767 0.58
8.  Pinter Patrik   5 343     2 169     1 71 5 366 4 328 4 383     6 466 7 574 7 597 8 640 3 248 11 52 4185 4.73 7 579 90 59 4764 0.66
9.  Chrobáková Iveta    5 383 4 318 3 207 2 150 6 464 4 335 2 160 4 291 3 235 3 234 3 210 2 129 4 265 3 207 14 48 3588 3.43 7 493 111 55 4081 0.50
10.  Žákovičová Zdenka    2 169 5 386 6 440 4 302 4 293 2 158     5 371 3 218     7 495 1 80 1 101 6 502 12 46 3515 3.83 3 269 97 49 3784 0.51
11.  Jančurová Dagmar    2 128     5 398 6 513 5 427 6 443         4 294 4 313 4 305     5 384 3 201 10 44 3406 4.40 4 311 83 48 3717 0.58
12.  Milan Ján   4 311         6 439 2 157 5 373     6 479 6 489 3 237 3 269 5 395     4 296 10 44 3445 4.40 3 218 83 47 3663 0.57
13.  Michalka Rastislav    5 404     4 321 5 451 2 147                 4 309 3 231 4 312 5 409 4 260 9 36 2844 4.00 9 737 76 45 3581 0.59
14.  Vilner Gertrúda   3 246 3 229     4 312 5 447 5 373 5 349     3 207 2 156     3 174 4 344     10 37 2837 3.70 8 627 83 45 3464 0.54
15.  Ivan Michal                   4 318 5 408     5 444     1 88         9 733 8 668 6 32 2659 5.33 12 929 55 44 3588 0.80
16.  Janovská Renata    4 295 3 190 5 402         1 74     3 288 4 304 6 488     1 86     6 444 9 33 2571 3.67 5 393 76 38 2964 0.50
17.  Mojžiš Daniel           5 378 4 343 3 261 2 138 1 86     1 59 3 201 2 139     4 320 4 321 10 29 2246 2.90 9 699 83 38 2945 0.46
18.  Janikovičová Miroslava           4 331                 6 481     4 267 5 398 6 496 5 405     6 30 2378 5.00 7 569 55 37 2947 0.67
19.  Štrba Miroslav                                   5 375         3 241 8 651 7 527 4 23 1794 5.75 13 1000 41 36 2794 0.88
20.  Henc Marián           5 377     6 490         6 460         5 399         4 302 5 26 2028 5.20 5 376 48 31 2404 0.65
21.  Tomková Erika   2 138 2 183 1 110 3 206 1 73 3 220     2 151 2 125 3 245 2 173 3 232 0 0 4 316 13 28 2172 2.15 3 215 104 31 2387 0.30
22.  Udvardy Alexander    2 194 1 85 1 69 2 184     1 68 3 235 1 76 0 0 2 141 3 236 2 146 4 320 3 218 13 25 1972 1.92 4 301 104 29 2273 0.28
23.  Slezáková Mária    5 354         2 177 2 169 2 154     5 416 4 305     0 0     4 284     8 24 1859 3.00 4 290 69 28 2149 0.41
24.  Šimko Marián                   5 376 2 155 4 301     5 385             4 322     5 20 1539 4.00 8 587 48 28 2126 0.58
25.  Šnábel Viliam       2 154 3 208 3 196     3 283 2 132     3 271 5 535 6 485             8 27 2264 3.38     56 27 2264 0.48
26.  Nemčoková Klára   4 288     1 87     1 145                     4 340 2 134     4 302 6 16 1296 2.67 9 672 55 25 1968 0.45
27.  Jambrichová Viera   2 156     9 752     6 474                     4 298         3 198 5 24 1878 4.80     35 24 1878 0.69
28.  Lančarič Norbert   7 545     5 377     3 241                     4 273         5 418 5 24 1854 4.80     35 24 1854 0.69
29.  Ponická Mária   1 67 2 147 1 74 1 63     2 161 2 146 5 424 1 86 2 140     0 0 2 138 2 142 12 21 1588 1.75 3 255 97 24 1843 0.25
30.  Jacková Soňa    2 140         0 0 2 156 1 65 2 143 3 254 1 68 2 188 1 88 2 166 3 254     11 19 1522 1.73 4 334 90 23 1856 0.26
31.  Sliš Martin           1 86     5 390                     4 297         4 303 4 14 1076 3.50 6 480 41 20 1556 0.49
32.  Kiss Miroslav       1 80     5 404     2 157 4 317         3 209         2 214     6 17 1381 2.83 2 140 53 19 1521 0.36
33.  Brezovan Daniel   2 138 1 104     1 71     3 207 0 0     1 60 2 165     2 177 4 333     9 16 1255 1.78 3 206 76 19 1461 0.25
34.  Vaňo Miroslav                                                           0 0 0 ###### 18 1420 11 18 1420 1.64
35.  Zaťovičová Iveta   2 148 3 215             1 61 2 180 6 452 1 90         1 76 1 80 0 0 9 17 1302 1.89     63 17 1302 0.27
36.  Boroš Pavol    2 151     3 192                 1 96     4 325 2 136     5 401     6 17 1301 2.83     42 17 1301 0.40
37.  Jalčová Jana                       3 247 1 65     1 72     2 186 5 369 4 296     6 16 1235 2.67     42 16 1235 0.38
38.  Koleno Marián           4 319     5 366                                     2 9 685 4.50 7 501 25 16 1186 0.64
39.  Matejovie Peter   1 82             3 201 1 89         2 152 3 223             1 70 6 11 817 1.83 3 216 55 14 1033 0.25
40.  Majerová Anna   1 86 3 214     2 151             1 78 0 0     1 69 1 70     1 62 8 10 730 1.25 4 285 67 14 1015 0.21
41.  Furík Viliam   0 0 0 0 1 63 0 0 1 64 0 0 1 66 1 69 0 0 1 97 1 80     1 64 4 235 13 11 738 0.85 3 237 102 14 975 0.14
42.  Frický Vladimír               6 454         5 418                     2 168     3 13 1040 4.33     21 13 1040 0.62
43.  Dubiel Tomáš   3 224 2 146     5 384     1 86 2 140                             5 13 980 2.60     35 13 980 0.37
44.  Kooijman Rudolf   2 125                 0 0 2 160 1 74 0 0         3 247 1 62 3 238 8 12 906 1.50     56 12 906 0.21
45.  Škavronka Ivo                   4 333                     2 144             2 6 477 3.00 5 376 25 11 853 0.44
46.  Ferčiková Erika    2 176     0 0     2 162 1 66         1 74                 1 92 6 7 570 1.17 3 287 55 10 857 0.18
47.  Furíková Zuzana   1 74 0 0 1 84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74     1 95 1 84 2 168 0 0 2 160 13 9 739 0.69 0 0 102 9 739 0.09
48.  Vaváková Katarína           2 158     0 0                     1 66             3 3 224 1.00 6 483 32 9 707 0.28
49.  Nosál Ivan   5 379             4 318                                     2 9 697 4.50     14 9 697 0.64
50.  Štofaník Jozef       1 86     3 216     1 66 0 0     4 292                     5 9 660 1.80     35 9 660 0.26
51.  Rybárska Iveta                   2 137 0 0                                 2 2 137 1.00 7 495 25 9 632 0.36
52.  Smoliga Tomáš                                                           0 0 0 ###### 8 653 11 8 653 0.73
53.  Stašková Brigita   1 84         0 0     1 68 1 76                 2 178 0 0     6 5 406 0.83 3 234 55 8 640 0.15
54.  Horňák Štefan           0 0                 1 82         3 240 0 0     4 307 5 8 629 1.60     35 8 629 0.23
55.  Hosová Slávka                       3 254         5 370                     2 8 624 4.00     14 8 624 0.57
56.  Mačingová Eva       0 0                 6 417     2 158                     3 8 575 2.67     21 8 575 0.38
57.  Blahová Emília               2 132     2 144                                 2 4 276 2.00 3 254 25 7 530 0.28
58.  Likavcová Erika                       5 357         1 71                     2 6 428 3.00     14 6 428 0.43
59.  Makovník Marcel           5 520                                             1 5 520 5.00     7 5 520 0.71
60.  Mojžišová Jana                                                           0 0 0 ###### 4 417 11 4 417 0.36
61.  Dioszegi Ľudovít                                               4 353         1 4 353 4.00     7 4 353 0.57
62.  Piskláková Monika               4 321                                         1 4 321 4.00     7 4 321 0.57
63.  Krakovský Tomáš           4 314                                             1 4 314 4.00     7 4 314 0.57
64.  Mráz Jozef           4 207                                             1 4 207 4.00     7 4 207 0.57
65.  Fornerová Marta                                                   2 174 1 77 2 3 251 1.50     14 3 251 0.21
66.  Kohútik Slavomír    3 230 0 0                                                 2 3 230 1.50     14 3 230 0.21
67.  Karaka Vladimír   1 70                 1 67             1 78     0 0     0 0 5 3 215 0.60     35 3 215 0.09
68.  Modránszky Peter                                                       2 160 1 2 160 2.00     7 2 160 0.29
69.  Košlabová Silvia           2 157                                             1 2 157 2.00     7 2 157 0.29
70.  Košlab Peter           2 133                                             1 2 133 2.00     7 2 133 0.29
71.  Tomalová Anna                               0 0                     1 110 2 1 110 0.50     14 1 110 0.07
72.  Lehotská Katarína                                                           0 0 0 ###### 1 105 11 1 105 0.09
73.  Černinská Anna                                                           0 0 0 ###### 1 68 11 1 68 0.09
74.  Loulová Viera   1 65                                                     1 1 65 1.00     7 1 65 0.14
75.  Baranovičová Viera       0 0                 0 0     0 0             0 0     4 0 0 0.00     28 0 0 0.00
76.  Dulajová Zdenka                                           0 0             1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
77.  Gábrišová Henrieta                   0 0                                     1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
78.  Gendiarová Kristína           0 0                                             1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
79.  Horňáková Eva           0 0                 0 0         0 0 0 0     0 0 5 0 0 0.00     35 0 0 0.00
80.  Chobotová Vladimíra                                           0 0             1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
81.  Kozla Denis                                           0 0             1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
82.  Ovšonková Mária                           0 0                             1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
83.  Psotná Oľga       0 0                                                 1 0 0 0.00     7 0 0 0.00
84.  Zabák Tibor                                           0 0             1 0 0 0.00     7 0 0 0.00