Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
p.č.   SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Baranovicova_V,  4 0 0 0.00 0 0   1 0   2 0         1 0   0 0   0 0  
2 Brezovan_D,      6 0 0 0.00 1 0   0 0   2 0   0 0   2 0   0 0   1 0  
3 Brodenec_I,      11 4 320 80.00 1 0   2 1 78 2 2 160 2 1 82 1 0   2 0   1 0  
4 Dubiel_T, 6 2 140 70.00 2 1 68 1 0   0 0   0 0   1 1 72 1 0   1 0  
5 Fricky_V,        9 5 418 83.60 1 1 67 1 0   2 1 85 1 1 86 2 0   1 1 97 1 1 83
6 Furik_V,         8 1 66 66.00       2 0   1 0   1 0   0 0   2 0   2 1 66
7 Furikova_Z,      6 0 0 0.00 2 0         0 0   1 0   2 0   0 0   1 0  
8 Chrobakova_I,    5 2 160 80.00 1 1 92 1 0   0 0   1 0   0 0   0 0   2 1 68
9 Jackova_S,       6 2 143 71.50 1 0   0 0   1 1 78 1 0   1 1 65 2 0   0 0  
10 Jalcova_J,       5 1 65 65.00 0 0   0 0   1 0   1 1 65 1 0   1 0   1 0  
11 Kiss_M,          6 4 317 79.25 1 1 60 2 0         1 2 181 1 1 76 0 0   1 0  
12 Kooijman_R,      8 2 160 80.00 0 0   1 1 77 1 0   1 0   1 0   2 0   2 1 83
13 Lamer_P,         6 7 564 80.57 2 0   1 1 66 0 1 88 1 1 80 1 0   0 2 141 1 2 189
14 Macingova_E,     6 6 417 69.50 1 1 80 1 0   0 2 147 1 0   0 0   2 2 132 1 1 58
15 Mojzis_D,        7 1 86 86.00 2 0   0 0   2 0   2 0   1 0   0 1 86      
16 Ovsonkova_M,     3 0 0 0.00 1 0   0 0   1 0   1 0         0 0   0 0  
17 Pastucha_I,      8 9 693 77.00 1 1 74 2 0   1 2 151 1 3 209 1 0   1 1 95 1 2 164
18 Pinter_P,        6 4 328 82.00 1 1 110 0 0   1 0   0 1 63 1 0   2 1 79 1 1 76
19 Ponicka_M,       6 2 146 73.00 0 0   1 0   1 1 68 0 0   1 0   2 1 78 1 0  
20 Poremba_J,       6 6 504 84.00 0 0   2 4 336 2 1 76 1 0   0 0   1 0   0 1 92
21 Simko_M,         8 4 301 75.25 1 0   2 1 68 1 1 86 0 0   1 1 78 2 1 69 1 0  
22 Snabel_V,        6 2 132 66.00 2 0   1 1 64 2 0   0 1 68 0 0   0 0   1 0  
23 Staskova_B,      5 1 76 76.00 0 0   0 0   1 0   0 0   2 1 76 1 0   1 0  
24 Stofanik_J,      6 0 0 0.00 0 0   2 0   0 0   2 0   0 0   2 0   0 0  
25 Udvardy_A,       7 3 235 78.33 1 2 165 0 0   1 1 70 2 0   2 0         1 0  
26 Vernarsky_J,     9 6 448 74.67 2 2 153 1 0   0 0   1 1 72 2 1 92 1 1 60 2 1 71
27 Vilner_G,        9 5 349 69.80 2 2 128 2 1 92 1 1 60 1 1 69 1 0   1 0   1 0  
28 Zahradnikova_E,  9 6 488 81.33 1 0   2 1 86 2 2 151 2 1 62 1 1 94 0 0   1 1 95
29 Zatovicova_I,    8 2 180 90.00 1 0   0 0   0 0   2 1 95 1 0   2 1 85 2 0  
SZK 195 87 6736   28 13 997 28 11 867 28 16 1220 27 15 1132 28 7 553 28 12 922 28 13 1045
PZK       77.43     76.69     78.82     76.25     75.47     79.00     76.83     80.38
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj