Rekordy turnaja  
6. MS-B v SCRABBLE Liptovský Mikuláš 5.10 - 6.10.2019  
                     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
LM ´19 1.   Furik_V        Mojzisova_J  346 : 645 645  
LM ´19 2.   Vano_M         Koleno_M     552 : 357 552  
LM ´19 3.   Vano_M         Smoliga_T   468 : 492 492  
LM ´19 4.   Smoliga_T     Skavronka_I  497 : 374 497  
LM ´19 5.   Rybarska_I     Vavakova_K  418 : 509 509  
LM ´19  6.    Smoliga_T      Lehotska_K   537 : 302 537  
LM ´19 7.   Lehotska_K     Rybarska_I   477 : 496 496  
LM ´19 8.   Vavakova_K     Furik_V      540 : 224 540  
LM ´19 9.   Vano_M         Skavronka_I  581 : 358 581  
LM ´19 10.   Vano_M         Furikova_Z   521 : 294 521  
LM ´19 11.   Furikova_Z     Mojzisova_J  313 : 553 553  
                     
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
LM ´19 1.   Furik_V        Mojzisova_J  346 : 645 991  
LM ´19 2.   Vano_M         Koleno_M     552 : 357 909  
LM ´19 3.   Vano_M         Smoliga_T   468 : 492 960  
LM ´19 4.   Vavakova_K    Vano_M       467 : 469 936  
LM ´19 5.   Rybarska_I     Vavakova_K  418 : 509 927  
LM ´19 6.   Vano_M         Mojzisova_J  364 : 506 870  
LM ´19 7.   Lehotska_K     Rybarska_I   477 : 496 973  
LM ´19 8.   Skavronka_I    Kiss_M       469 : 371 840  
LM ´19 9.   Vano_M         Skavronka_I  581 : 358 939  
LM ´19 10.   Skavronka_I    Furik_V      437 : 403 840  
LM ´19 11.   Smoliga_T      Rybarska_I   510 : 383 893  
                     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
LM ´19 1.   Furik_V        Mojzisova_J  346 : 645 299  
LM ´19 2.   Vano_M         Koleno_M     552 : 357 195  
LM ´19 3.   Skavronka_I    Rybarska_I  478 : 267 211  
LM ´19 4.   Rybarska_I    Furikova_Z   439 : 313 126  
LM ´19 5.   Skavronka_I    Majerova_A  491 : 385 106  
LM ´19 6.   Smoliga_T      Lehotska_K   537 : 302 235  
LM ´19 7.   Furikova_Z     Skavronka_I  273 : 488 215  
LM ´19 8.   Vavakova_K     Furik_V      540 : 224 316  
LM ´19 9.   Vano_M         Skavronka_I  581 : 358 223  
LM ´19 10.   Rybarska_I     Cerninska_A  519 : 283 236  
LM ´19 11.   Furikova_Z     Mojzisova_J  313 : 553 240  
                     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
LM ´19 1.   Rybarska_I     Vano_M       446 : 457 11  
LM ´19 2.   Lehotska_K     Furik_V      349 : 340 9  
LM ´19 3.   Mojzisova_J    Lehotska_K  326 : 349 23  
LM ´19 4.   Vavakova_K    Vano_M       467 : 469 2  
LM ´19 5.   Furikova_Z     Furik_V     385 : 379 6  
LM ´19 6.   Furik_V        Cerninska_A  365 : 355 10  
LM ´19 7.   Lehotska_K     Rybarska_I   477 : 496 19  
LM ´19 8.   Mojzisova_J    Smoliga_T    341 : 388 47  
LM ´19 9.   Furik_V        Rybarska_I   357 : 425 68  
LM ´19 10.   Mojzisova_J    Vavakova_K   387 : 421 34  
LM ´19 11.   Vavakova_K     Blahova_E    451 : 413 38  
                     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body  
LM ´19 1.   Lehotska, Furiková   sŕdc, mäsá       34  
LM ´19 2.   Rybarska_I   povaďme       84  
LM ´19 3.   Koleno   bôk       28  
LM ´19 4.   Smoliga, Majerová   meľu, pŕs       26  
LM ´19 5.   Vaváková   flóro(v)ý       120  
LM ´19 6.   Koleno   ma(r)enom       70  
LM ´19 7.   Kiss   bod(n)e       42  
LM ´19 8.   Vaváková   facka       48  
LM ´19 9.   Černínska   bôľ       38  
LM ´19 10.   Furík   naroň       40  
LM ´19 11.   Rybarska_I   bľaku       42  
                     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
LM ´19 1.   Mojzisova_J   sterilné       185  
LM ´19 2.   Vano_M   plnkách       97  
LM ´19 3.   Vaváková   VRA(C(ALO       77  
LM ´19 4.   Smoliga   neškrelo       92  
LM ´19 5.   Vaváková   flóro(v)ý       120  
LM ´19 6.   Smoliga   predaje       83  
LM ´19 7.   Lehotská   mot(ý)ľom       105  
LM ´18 8.   Lehotská   nefŕ(k)a       93  
LM ´19 9.   Vaňo   neodžila       95  
LM ´19 10.   Vaňo   pretk(a)lo       140  
LM ´19 11.   Blahova   zoženi€       96  
                     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
LM ´19 1   Mojzisova_J   sterilné       185  
LM ´19 5   Vaváková   flóro(v)ý       120  
LM ´19 7   Lehotská   mot(ý)ľom       105  
LM ´19 10   Vaňo   pretk(a)lo       140