1. KOLO
Ponicka_M,       377 : 493 Lamer_P,       870 116
Vernarsky_J,     383 : 462 Jalcova_J,     845 79
Likavcova_E,     375 : 557 Pinter_P,      932 182
Zahradnikova_E,  379 : 374 Chrobakova_I,  753 5
Staskova_B,      399 : 397 Gajdos_J,      796 2
Pastucha_I,      436 : 372 Jackova_S,     808 64
Mojzis_D,        397 : 464 Simko_M,       861 67
Tomkova_E,       443 : 346 Zatovicova_I,  789 97
Fercikova_E,     405 : 392 Milan_J,       797 13
Poremba_J,       473 : 414 Udvardy_A,     887 59
Slezakova_M,     336 : 518 Snabel_V,      854 182
Brodenec_I,      341 : 333 Kooijman_R,    674 8
Stofanik_J,      380 : 487 Zakovicova_Z,  867 107
Matejovie_P,     363 : 367 Rybarska_I,    730 4
Hosova_S,        347 : 462 Ivan_M,        809 115
Janovska_R,      524 : 257 Blahova_E,     781 267
Karaka_V,        314 : 472 Vilner_G,      786 158
Dubiel_T,        420 : 401 Kiss_M,        821 19
Furikova_Z,      276 : 464 Brezovan_D,    740 188
Jancurova_D,     433 : 330 Furik_V,       763 103
2. KOLO
Lamer_P,       513 : 480 Ivan_M,          993 33
Pinter_P,      418 : 293 Janovska_R,      711 125
Vilner_G,      481 : 388 Zahradnikova_E,  869 93
Pastucha_I,    425 : 433 Dubiel_T,        858 8
Simko_M,       350 : 488 Brezovan_D,      838 138
Tomkova_E,     471 : 441 Jancurova_D,     912 30
Jalcova_J,     440 : 398 Poremba_J,       838 42
Snabel_V,      394 : 404 Staskova_B,      798 10
Brodenec_I,    390 : 334 Fercikova_E,     724 56
Zakovicova_Z,  365 : 433 Rybarska_I,      798 68
Udvardy_A,     281 : 457 Vernarsky_J,     738 176
Gajdos_J,      450 : 433 Slezakova_M,     883 17
Milan_J,       479 : 315 Kooijman_R,      794 164
Matejovie_P,   410 : 344 Stofanik_J,      754 66
Ponicka_M,     483 : 389 Hosova_S,        872 94
Blahova_E,     343 : 481 Likavcova_E,     824 138
Chrobakova_I,  387 : 396 Karaka_V,        783 9
Jackova_S,     532 : 323 Kiss_M,          855 209
Mojzis_D,      457 : 317 Furikova_Z,      774 140
Zatovicova_I,  502 : 324 Furik_V,         826 178
3. KOLO
Lamer_P,         556 : 407 Vilner_G,      963 149
Dubiel_T,        434 : 414 Pinter_P,      848 20
Brezovan_D,      368 : 446 Tomkova_E,     814 78
Jalcova_J,       515 : 382 Brodenec_I,    897 133
Staskova_B,      357 : 394 Zakovicova_Z,  751 37
Vernarsky_J,     476 : 328 Janovska_R,    804 148
Zahradnikova_E,  479 : 287 Jancurova_D,   766 192
Gajdos_J,        383 : 375 Ponicka_M,     758 8
Likavcova_E,     409 : 467 Pastucha_I,    876 58
Simko_M,         463 : 348 Jackova_S,     811 115
Milan_J,         469 : 451 Mojzis_D,      920 18
Poremba_J,       431 : 432 Zatovicova_I,  863 1
Fercikova_E,     378 : 438 Snabel_V,      816 60
Karaka_V,        372 : 468 Matejovie_P,   840 96
Ivan_M,          468 : 445 Rybarska_I,    913 23
Hosova_S,        345 : 451 Chrobakova_I,  796 106
Udvardy_A,       446 : 405 Blahova_E,     851 41
Kiss_M,          376 : 504 Slezakova_M,   880 128
Kooijman_R,      411 : 301 Furikova_Z,    712 110
Furik_V,         272 : 414 Stofanik_J,    686 142
4. KOLO
Dubiel_T,      404 : 401 Lamer_P,         805 3
Tomkova_E,     470 : 397 Jalcova_J,       867 73
Brodenec_I,    380 : 488 Vernarsky_J,     868 108
Pinter_P,      485 : 251 Zakovicova_Z,    736 234
Matejovie_P,   384 : 435 Zahradnikova_E,  819 51
Ivan_M,        405 : 455 Gajdos_J,        860 50
Vilner_G,      402 : 453 Pastucha_I,      855 51
Staskova_B,    279 : 359 Simko_M,         638 80
Brezovan_D,    356 : 460 Milan_J,         816 104
Rybarska_I,    366 : 429 Snabel_V,        795 63
Janovska_R,    421 : 392 Zatovicova_I,    813 29
Mojzis_D,      359 : 469 Poremba_J,       828 110
Jancurova_D,   483 : 339 Fercikova_E,     822 144
Ponicka_M,     404 : 338 Udvardy_A,       742 66
Slezakova_M,   318 : 509 Likavcova_E,     827 191
Chrobakova_I,  444 : 385 Kooijman_R,      829 59
Stofanik_J,    397 : 373 Jackova_S,       770 24
Karaka_V,      359 : 319 Hosova_S,        678 40
Furikova_Z,    249 : 514 Blahova_E,       763 265
Kiss_M,        465 : 292 Furik_V,         757 173
5. KOLO
Tomkova_E,     400 : 464 Dubiel_T,        864 64
Pastucha_I,    488 : 402 Lamer_P,         890 86
Vernarsky_J,   356 : 404 Simko_M,         760 48
Milan_J,       433 : 463 Pinter_P,        896 30
Snabel_V,      380 : 451 Zahradnikova_E,  831 71
Gajdos_J,      331 : 528 Jalcova_J,       859 197
Poremba_J,     475 : 372 Jancurova_D,     847 103
Brodenec_I,    407 : 383 Ponicka_M,       790 24
Zakovicova_Z,  374 : 397 Likavcova_E,     771 23
Chrobakova_I,  403 : 416 Matejovie_P,     819 13
Ivan_M,        522 : 450 Staskova_B,      972 72
Rybarska_I,    284 : 450 Janovska_R,      734 166
Zatovicova_I,  377 : 453 Vilner_G,        830 76
Brezovan_D,    404 : 354 Karaka_V,        758 50
Stofanik_J,    416 : 417 Mojzis_D,        833 1
Jackova_S,     419 : 384 Slezakova_M,     803 35
Kooijman_R,    333 : 409 Fercikova_E,     742 76
Udvardy_A,     349 : 378 Kiss_M,          727 29
Blahova_E,     398 : 286 Furik_V,         684 112
Hosova_S,      481 : 307 Furikova_Z,      788 174
6. KOLO
Zahradnikova_E,  430 : 331 Dubiel_T,      761 99
Simko_M,         342 : 495 Pinter_P,      837 153
Pastucha_I,      476 : 390 Tomkova_E,     866 86
Jalcova_J,       411 : 442 Lamer_P,       853 31
Matejovie_P,     384 : 508 Vernarsky_J,   892 124
Janovska_R,      351 : 468 Gajdos_J,      819 117
Milan_J,         457 : 441 Ivan_M,        898 16
Vilner_G,        397 : 453 Poremba_J,     850 56
Snabel_V,        323 : 433 Brezovan_D,    756 110
Likavcova_E,     294 : 638 Brodenec_I,    932 344
Zakovicova_Z,    439 : 336 Zatovicova_I,  775 103
Jancurova_D,     397 : 386 Stofanik_J,    783 11
Fercikova_E,     379 : 359 Ponicka_M,     738 20
Rybarska_I,      383 : 379 Chrobakova_I,  762 4
Staskova_B,      338 : 439 Blahova_E,     777 101
Karaka_V,        345 : 458 Jackova_S,     803 113
Mojzis_D,        374 : 296 Kiss_M,        670 78
Kooijman_R,      346 : 493 Udvardy_A,     839 147
Slezakova_M,     421 : 418 Hosova_S,      839 3
Furik_V,         274 : 373 Furikova_Z,    647 99
7. KOLO
Pinter_P,      440 : 445 Zahradnikova_E,  885 5
Vernarsky_J,   469 : 362 Pastucha_I,      831 107
Dubiel_T,      349 : 537 Gajdos_J,        886 188
Lamer_P,       557 : 414 Brezovan_D,      971 143
Poremba_J,     467 : 436 Simko_M,         903 31
Tomkova_E,     418 : 360 Brodenec_I,      778 58
Jalcova_J,     364 : 395 Milan_J,         759 31
Jancurova_D,   407 : 463 Snabel_V,        870 56
Jackova_S,     409 : 395 Zakovicova_Z,    804 14
Likavcova_E,   352 : 425 Matejovie_P,     777 73
Ivan_M,        506 : 334 Mojzis_D,        840 172
Fercikova_E,   341 : 421 Janovska_R,      762 80
Blahova_E,     395 : 445 Vilner_G,        840 50
Stofanik_J,    368 : 323 Rybarska_I,      691 45
Ponicka_M,     427 : 338 Karaka_V,        765 89
Kiss_M,        371 : 486 Chrobakova_I,    857 115
Staskova_B,    383 : 320 Kooijman_R,      703 63
Zatovicova_I,  498 : 433 Hosova_S,        931 65
Furikova_Z,    330 : 420 Udvardy_A,       750 90
Furik_V,       305 : 422 Slezakova_M,     727 117