Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
p.č. meno SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Blahova_E,       9 2 144 72.00 2 0   1 0   1 0   2 1 78 1 0   1 1 66 1 0  
2 Brezovan_D,      6 3 207 69.00 1 1 66 0 0   0 0   1 0   2 1 80 1 1 61 1 0  
3 Brodenec_I,      3 3 345 115.00 0 0   0 0   0 0   1 1 64 1 0   1 2 281 0 0  
4 Dubiel_T,        10 1 86 86.00 1 0   2 0   2 0   2 1 86 2 0   1 0   0 0  
5 Fercikova_E,     7 1 66 66.00 0 0   2 0   0 0   1 1 66 1 0   1 0   2 0  
6 Furik_V,         7 0 0 0.00 0 0   1 0   1 0   1 0   1 0   1 0   2 0  
7 Furikova_Z,      5 0 0 0.00 1 0   1 0   0 0   0 0   1 0   1 0   1 0  
8 Gajdos_J,        8 9 602 66.89 1 1 68 0 1 63 1 0   0 1 65 2 2 140 2 1 59 2 3 207
9 Hosova_S,        7 3 254 84.67 1 0   1 1 83 1 0   1 0   1 1 90 1 0   1 1 81
10 Chrobakova_I,    7 4 335 83.75 1 0   1 0   1 1 85 2 2 157 0 0   1 0   1 1 93
11 Ivan_M,          8 5 408 81.60 1 1 88 2 2 154 0 1 78 2 0   0 0   1 0   2 1 88
12 Jackova_S,       9 1 65 65.00 1 1 65 1 0   2 0   2 0   1 0   1 0   1 0  
13 Jalcova_J,       7 3 247 82.33 2 1 60 1 0   2 1 109 0 0   0 0   1 0   1 1 78
14 Jancurova_D,     10 6 443 73.83 2 1 74 1 1 65 1 0   1 1 91 1 1 57 2 1 83 2 1 73
15 Janovska_R,      4 1 74 74.00 0 0   2 1 74 0 0   0 0   2 0   0 0   0 0  
16 Karaka_V,        6 1 67 67.00 2 0   1 0   1 1 67 1 0   0 0   1 0   0 0  
17 Kiss_M,          9 2 157 78.50 1 1 77 1 0   2 0   1 0   2 0   1 1 80 1 0  
18 Kooijman_R,      8 0 0 0.00 2 0   1 0   2 0   0 0   1 0   1 0   1 0  
19 Lamer_P,         3 7 568 81.14 1 1 65 0 1 67 0 1 88 0 0   0 1 68 1 0   1 3 280
20 Likavcova_E,     8 5 357 71.40 1 0   1 1 77 1 2 136 1 1 76 2 1 68 1 0   1 0  
21 Matejovie_P,     7 1 89 89.00 0 0   1 0   1 0   1 0   2 1 89 1 0   1 0  
22 Milan_J,         8 5 373 74.60 2 2 147 1 0   1 1 80 1 1 68 1 0   1 1 78 1 0  
23 Mojzis_D,        5 2 138 69.00 1 1 66 1 1 72 1 0   1 0   0 0   1 0   0 0  
24 Pastucha_I,      9 5 413 82.60 1 1 99 0 0   1 0   1 0   2 2 154 2 2 160 2 0  
25 Pinter_P,        6 5 366 73.20 1 1 70 0 0   0 0   1 1 82 1 0   1 2 144 2 1 70
26 Ponicka_M,       8 2 161 80.50 1 0   1 2 161 1 0   1 0   1 0   1 0   2 0  
27 Poremba_J,       8 11 825 75.00 1 2 141 1 1 78 1 2 136 1 2 133 1 1 92 1 1 66 2 2 179
28 Rybarska_I,      9 0 0 0.00 2 0   2 0   2 0   0 0   0 0   1 0   2 0  
29 Simko_M,         8 2 155 77.50 1 1 90 2 0   0 0   2 0   2 1 65 1 0   0 0  
30 Slezakova_M,     5 2 154 77.00 0 0   2 1 72 0 0   1 0   1 0   1 1 82 0 0  
31 Snabel_V,        9 3 283 94.33 2 2 165 2 0   2 1 118 2 0   0 0   1 0   0 0  
32 Staskova_B,      6 1 68 68.00 1 0   0 0   1 0   0 0   2 1 68 1 0   1 0  
33 Stofanik_J,      5 1 66 66.00 1 0   1 0   1 0   0 0   2 1 66 0 0   0 0  
34 Tomkova_E,       9 3 220 73.33 2 0   1 0   2 1 86 2 0   0 1 66 0 0   2 1 68
35 Udvardy_A,       6 1 68 68.00 1 0   1 0   1 0   1 0   0 0   1 1 68 1 0  
36 Vernarsky_J,     5 3 242 80.67 0 0   1 1 64 2 1 98 1 1 80 0 0   1 0   0 0  
37 Vilner_G,        7 5 373 74.60 0 1 64 0 0   2 1 63 1 0   2 2 165 1 0   1 1 81
38 Zahradnikova_E,  8 5 400 80.00 1 0   2 0   1 1 83 1 1 77 2 1 92 1 1 74 0 1 74
39 Zakovicova_Z,    4 2 158 79.00 1 2 158 0 0   1 0   1 0   0 0   0 0   1 0  
40 Zatovicova_I,    7 1 61 61.00 0 0   1 0   1 1 61 2 0   0 0   2 0   1 0  
SZK 280 117 9038   40 21 1563 40 14 1030 40 16 1288 40 15 1123 40 18 1360 40 16 1302 40 17 1372
PZK       77.25     74.43     73.57     80.50     74.87     75.56     81.38     80.71
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj