Slovenský pohár 2017/2018

Do Slovenského pohára sa zarátavajú:
- body zo siedmich najlepších kvalifikačných turnajov
- body z lepšej písomnej súťaže
- body z lepšieho internetového turnaja
- body z Majstrovstiev Slovenska vynásobené koeficientom 2
- body z Majstrovstiev vo vykladacom scrabble vynásobené koeficientom 2

V prípade rovnosti bodov viac zaváži:
- počet bodov na živých turnajoch
- najlepší dosiahnutý výsledok (príp. 2 najlepší, ...)
- väčší počet absolvovaných turnajov

2017 súťaž 21.10. 11.11. 25.11. 16.12. 20.1. 17.2. 3.3. 24.3. 5.5. 26.5. 16.6. 30.6. 4.8. 25.8. 8.9. 01/18 06/18 03/18 09/18 Vykladacie MS 20. MS Počet súťaží Body spolu
por. meno 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 13.QT 14.QT 15.QT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 14.4. 29.-30.9.
ZA BS BJ TT KK PN PO PE KE LC NR PP Lu ZM BB súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
1. Vernarský Jaroslav  35 14 26   32 28 24 20 40 19   40 40     32 37,5 35 32 25 35 17 433,5
2. Pinter Patrik  25 35   18 26 23 35 7   27 21 27 3 26 35 25 0 25 20 27 40 19 395,0
3. Zahradníková Eva  17 27 40 32 23 40 30 21 35   11 16 23 32 40 12,5 0 35   20 28 19 392,5
4. Pastucha Ivan  16 8 32 35 13 26 13 40 27 40 22 14 28 25 28 21 22 32 35 28 23 21 389,0
5. Gajdoš Jozef  15 18 28 28 27 20 20 18 18 25 35 24   30 25 37,5 27 23 24 40 9 20 357,5
6. Poremba Jozef  8 40 30 14 35 32 11 35 12 18 26 15 27 21 24 16,5 25   27 19 16 20 347,0
7. Lámer Peter  26 30   23 40 25 40 22 26 32   32   35 27         30 25 14 346,0
8. Makovník Marcel 32         30   13   35 40         30   28 40 32 30 10 344,0
9. Jambrichová Viera 30 26   26   10   24   22 24   14 20 23   7     23 32 13 292,0
10. Vaňo Miroslav  27 24 35 21 30 5 32 27 30 3 23 21 32     0       18 21 16 291,0
11. Janikovičová Miroslava  40 10   3 19   25 32   20 27   30 12           24 24 12 289,0
12. Tomková Erika   32   13 12 12 18 26 22 9 13 17 20 19 10 19 28     17 18 17 252,0
13. Kohútik Slavomír  14 19 22 15 22 27 19 14 23 16 10 25 4 16 21 16,5 14     26 11 19 249,5
14. Milan Ján   22   40 28   14   25 17 17 28 19 28 30 0 3 18     12 15 246,0
15. Lančarič Norbert   20   24   14   28   24 28   15 22       27     26 10 240,0
16. Brodenec Ivan  18 5 10 6   7 17 23 7 15 7 13 12   22 7 9,5 19 22 14 27 19 233,5
17. Žákovičová Zdenka  9 21 19 4 17 13 22 12 11 13 16 7 22 17   22 24 17 19 13 13 20 229,0
18. Janovská Renata  5 23 25 11 9 15 2   3 23     11 15   28       22 15 14 225,0
19. Michalka Rastislav  23 17   7   35     28     30 18 27   0 0       19 11 216,0
20. Šnábel Viliam  24   23   15   28   5     26     8         21 22 9 215,0
21. Matejovie Peter   12     24 22 23   17 30   23     19           20 9 198,0
22. Henc Marián 11 28   30   19   4 21   32                   17 8 179,0
23. Jacková Soňa  4 0 18 12 5 0 10 5 19 10   22 24 3 13 10 2 14 16 9 8 20 178,0
24. Vilner Gertrúda 7 13 27   25 21 21 8 0 28     21               3 11 162,0
25. Boroš Pavol  13 9   27   18   19   8 30       26           7 9 156,0
26. Šimko Marián       19   11 27   32     35                 14 6 152,0
27. Chrobáková Iveta  3 1 8 0 3 2   15 0 26   9 13 11 11 26 17     8 1 17 137,0
28. Brezovan Daniel     17   16   15   9 14   20 10   15 0         10 10 127,0
29. Štrelinger Viliam     21   20   16   8       17   32           6 7 126,0
30. Škavronka Ivo  22 2   22   24     13   12 19                 4 8 122,0
31. Ponická Mária   3   20 11         4 9 8 25 10 7         12   10 114,0
32. Štrba Miroslav 12             30                       35   3 112,0
33. Udvardy Alexander  0 7   0 18 3   1 0 6 0 2 0 8 6 8 22 24 26 7   18 112,0
34. Jančurová Dagmar  0 0   8   16   17 2 11 2   1 9 16         15   12 109,0
35. Stašková Brigita 21   9 10   9 12 0 6 5   6 7   20           5 12 98,0
36. Koleno Marián 6     0   8   25     20     14 18           2 8 95,0
37. Slezáková Mária  0             0 16 21 4 3 9 13 5   1     10   11 92,0
38. Mojžiš Daniel       17       16       11 6 18 17             6 85,0
39. Kiss Miroslav 0   7   7   7         10       0 5 15 21 11   10 79,0
40. Kooijman Rudolf     14   8   8 0 0 12 3   16 5 12             10 75,0
41. Zaťovičová Iveta     13   10   6 10 1 7 19   5 7 4             10 72,0
42. Ferčiková Erika  10 15   1   6   9 15 2 8   8 2               10 71,0
43. Nosál Ivan 1 16       4         25     24   0           6 70,0
44. Skalka Peter     20       9   10     4 26                 5 69,0
45. Macek Milan                               6 32     16   3 64,0
46. Makýš Vladimír                               37,5 37,5 26       3 63,5
47. Frický Vladimír     15   21   26                             3 62,0
48. Jalčová Jana     11   14   5   20     12       0 0         7 62,0
49. Ivan Michal                     18     40               2 58,0
50. Sládeková Gabriela                               14 12 40 28     4 54,0
51. Paco Ján                               20 30 21 23     4 53,0
52. Mráz Jozef           17             35                 2 52,0
53. Karaka Vladimír                         0   3 1,5 26 22 18     6 51,0
54. Vidová Andreja 0                         1   4 22 20 25     6 48,0
55. Alexy Július                               5 18 30 30     4 48,0
56. Šnábelová Sylvia  20   24                                     2 44,0
57. Skalková Anna     12           14     18 0                 4 44,0
58. Teplan Branislav 28 11                                       2 39,0
59. Králiková Lýdia       25             14                     2 39,0
60. Heriban Roman                     15     23               2 38,0
61. Majerová Anna 0 0     6 0   2   1 6   2 0 9         6   11 38,0
62. Smoliga Tomáš                               30 4         2 30,0
63. Mačingová Eva     16       4   4     5                   4 29,0
64. Janko Michal 2 25                                       2 27,0
65. Furík Viliam       2   0 3 0   0 0   0 0 1 0 0 13   4   13 27,0
66. Barák Peter           0                   27 11         3 27,0
67. Horňák Štefan   0   16   0   3     0     6               6 25,0
68. Sliš Martin                 24                         1 24,0
69. Juricová Lucia                               23,5 19,5         2 23,5
70. Kmeťová Valéria                               23,5 19,5         2 23,5
71. Likavcová Erika 19               0                         2 19,0
72. Telková Cecília                               1,5 0 16 17     4 18,5
73. Bauman Peter                               18 15         2 18,0
74. Tomalová Anna   6           11                           2 17,0
75. Baráková Oľga                               15 16         2 16,0
76. Piskláková Monika                             14             1 14,0
77. Bošková Eva                               11 13         2 13,0
78. Slivková Helena                               12,5           1 12,5
79. Horňáková Eva   0   2   0   0     5     4               6 11,0
80. Kanjaková Nina                               0 0     5   3 10,0
81. Stankovičová Mária                               0 9,5         2 9,5
82. Barienčíková Michaela       9                                   1 9,0
83. Plesníková Ivana                               9           1 9,0
84. Ondo Juraj                               0 8         2 8,0
85. Rybárska Iveta       0   1   6 0                         4 7,0
86. Basová Alena     6                         0 0         3 6,0
87. Klimáček Vladimír                               0 6         2 6,0
88. Vaváková Katarína       5                                   1 5,0
89. Štofaník Jozef       4       0 0                         3 4,0
90. Szeko Ľudovít   4                                       1 4,0
91. Vidová Kornélia                               3           1 3,0
92. Furíková Zuzana               0   0 0   0 0 2             6 2,0
93. Soták Róbert                     1                     1 1,0
94. Blahová Emília           0     0                         2 0,0
95. Hosová Slávka  0               0                         2 0,0
96. Torma Stanislav                               0 0         2 0,0
97. Nemčoková Klára       0                                   1 0,0
98. Horváthová Zuzana       0                                   1 0,0
99. Burda Zbyněk                         0                 1 0,0
100. Královič Milan       0                                   1 0,0
101. Ondrejková Lucia 0                                         1 0,0
102. Grilus Marián   0                                       1 0,0
103. Šablatúrová Zuzana                 0                         1 0,0
104. Petrík Marek       0                                   1 0,0
105. Loulová Viera               0                           1 0,0
106. Piláriková Petra       0                                   1 0,0
107. Janšo Karol                               0           1 0,0
108. Seidlová Petra                               0           1 0,0
109. Amrich Matej                               0           1 0,0