8. Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom scrabble - LIPTOVSKÝ HRÁDOK

14. apríla 2018

ponuka:

 

Ôsme Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom scrabble

Deň po piatku trinásteho, ktorý bol zároveň Dňom Narcisov sme sa opäť za nádherného teplého počasia stretli v Liptovskom Hrádku na unikátnom turnaji, ktorý sa koná len raz do roka. Tohtoročné Ôsme Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom scrabble prilákali tentoraz 29 hráčov. Hoci sa možno očakávala o čosi vyššia účasť, všetci prítomní si zaslúžia poďakovanie za odvahu prísť ukázať celému Slovensku i svetu ako sa vedia popasovať s písmenkami v zásobníkoch, a ukázať nielen to čo z nich dokážu vytvoriť, ale aj to čo v nich nevideli, pričom nikto sa nemôže vyhovárať na šťastie. Privítali sme aj dvoch nováčikov – tento druh turnaja si prvýkrát vyskúšal Vilko Furík a absolútnu premiéru na scrabblových turnajoch zažila Nina Kanjaková. V rámci tradičnej mentálnej rozcvičky, ktorú pripravila organizátorka Evka Zahradníková, hráči tentokrát hľadali bingá zo zhlukov písmen v ktorých boli vždy po tri rovnaké samohlásky.

Prvé vyložené slovo bolo MANGO za 30 bodov, ktoré s rovnako hodnotným OSMAŽ našli okrem dvoch hráčov všetci súťažiaci. Podobne úspešne si počínali hráči aj v poslednom ťahu keď slovo SAĎ za 26 bodov našlo takisto 27 hráčov. Medzi týmito dvomi ťahmi to však vždy také ružové nebolo. Najmenej hľadaným a zároveň sólovým ťahom bolo v 17.ťahu bingo OKRESÁVA za 74 bodov, ktoré našiel Jožko Gajdoš. V tomto ťahu ešte Ivan Pastucha našiel bingo DOVERSKÁ (Dover – anglické mesto) za 66 bodov. V nasledujúcom 18.ťahu ďalšie bingo STATNÝMI za 69 bodov našlo už 15 hráčov a hneď v ďalšom ťahu prišiel najhodnotnejší ťah kola NÓNOU (nóna – deviata nota alebo devätina úrody odvádzaná zemepánovi alebo denná modlitba) za 78 bodov, ktorú položili siedmi hráči. Kľúčový úsek 1.kola vyvrcholil v 20.ťahu zásobníkom so žolíkom a slová RÔ(T), RE, ÔS, (T)Á za 46 bodov našli traja hráči (Pastucha, Vernarský, Kanjaková). Okrem sólového binga bolo najmenej hľadané DÝŇ, ÓD, OŇ za 36 bodov, ktoré našli dvaja hráči (Pinter, Kiss). Prvý žolík bol vyložený v slove T(A)JIL za 26 bodov, čo našlo 9 hráčov. Ďalšie z najhodnotnejších ťahov boli pomerne často hľadané – IXE, EX, ŽE (54 bodov, 24x), PÄTA (42 bodov, 26x), VBIME (41 bodov, 22x), ZRODY (40 bodov, 21x), problémy narobil akurát FÍGĽA (41 bodov, 5x). Zo zaujímavých vyložených slov ešte spomeniem OHME (ohm – jednotka elektrického odporu), DAČA (rekreačná chata) a SNEŤ (cudzopasná huba) a z nevyložených bodujúcich ÁRO (nemocničné oddelenie), PERNÉ, NÉVE (névus – materské znamienko), SPALINE, SPANILE, PÔROD. Z neplatných slov si 4 hráči pripísali nulu za slovo OKÁROVE a Slavovi Kohútikovi nevyšiel risk s bingom SKVASENE. Prvé kolo skončilo po 27.ťahu, keď v zásobníku zostalo len Ĺ.
Prvé kolo vyhral s vyše 93% úspešnosťou Ivan Pastucha o 21 bodov pred Patrikom Pinterom, ktorý sa takisto prehupol cez 90%. O ďalších 12 bodov zaostal tretí Peťo Lámer, štvrtý bol Miro Štrba, piata Vierka Jambrichová a šiesty obhajca bronzu Jaro Vernarský. Marcel Makovník začal ôsmym miestom a Jožko Gajdoš desiatym, obaja pritom nahrali najviac maxím - 20. Nedarilo sa minuloročným medailistkám – Mirka Jankovičová skončila jedenásta a obhajkyňa Evka Zahradníková trinásta. Ešte horšie dopadol Jožko Poremba (19.) a úplne katastrofálne sa toto kolo skončilo pre Mira Vaňa (24.).

Prvé slovo druhého kola BITIU za 28 bodov našlo 12 hráčov a deviati ho v nasledujúcom ťahu predĺžili na PRIBITIU za 42 bodov. V tomto kole padlo jediné bingo – v 7.ťahu zo zásobníka so žolíkom položil Marcel Makovník sólový ťah POŠT(Á)RSKA za 78 bodov. Okrem neho 18 hráčov našlo bingo STRAŠ(I)AK za 66 bodov a 2 hráči STRAK(O)ŠA (strakoš – vták) za 64 bodov. Hneď v ďalšom ťahu prišiel ďalší žolík, tentokrát však najlepším slovom nebolo bingo, ale slová ORA(N)É, (N)EÓN (neón – chemický prvok) za 42 bodov, čo našli šiesti hráči. Najhodnotnejším a kľúčovým ťahom tohto kola bola LYMFA + POCHABÝM (lymfa – telová tekutina, miazga) za 86 bodov, ktorú našli 4 hráči (Gajdoš, Pinter, Lámer, Poremba). Ďalší kľúčový ťah bolo VNAĎTE za 63 bodov, čo takisto našli 4 hráči (Gajdoš, Makovník, Vernarský, Žákovičová). Medzi najhodnotnejšie ťahy patrili tiež ÚČEL + ÚĽ (62 bodov, 20x), ŤATOU (54 bodov, 13x), POCHABÝ (52 bodov, 6x), IXKO + IX + AK (50 bodov, 9x), DRÔTE + OD (45 bodov, 25x), PŇA + ŇU (44 bodov, 13x). Okrem sólového Marcelovho binga bol v tomto kole aj druhý sólový ťah – Evka Zahradníková položila AJ + NAŤATOU + AJ za 29 bodov. Najhľadanejšie slovo bolo v poslednom ťahu SAJ za 6 bodov, ktoré nenašli len dvaja hráči. Z vyložených slov spomeniem ešte NÓNAMI, ktoré mohli hráči poznať z prvého kola a EÓN (najvyššia jednotka časovej stupnice histórie Zeme) a z nevyložených bodujúcich PATRÓNI, AMÓNIA (amónium – chemická zlúčenina), TRÓP (obrazné pomenovanie), NUTRII, LAFETY (lafeta – podstavec na hlaveň dela), JUNTY (junta – dočasná vojenská vláda), BACHÝŇ (bachyňa – samica diviaka), LAJSŇA (široká, hrubá doska), RÁŇAJ (ráňať – zrážať ovocie zo stromu). Z neplatných slov bolo trikrát skúšané bingo NEPOKADIA a neuspeli ani pokusy o bingo Jara Vernarského s ANATÓMNE a Peťa Lámera s ÉCARTOVU. Rovnako ako prvé kolo, aj druhé skončilo po 27.ťahu s nevyloženým Ĺ.
Druhé kolo vyhral Jožko Gajdoš s vyše 93% úspešnosťou (ako jediný cez 90%). O 38 bodov za ním skončil podobne ako v prvom kole Patrik Pinter, tretí bol Marcel Makovník, ktorý sa najčastejšie trafil do maximálneho ťahu (19x). Štvrtý skončil Peťo Lámer, Jožko Poremba piaty a Vilo Šnábel šiesty, Miro Štrba siedmy a víťaz prvého kola Ivan Pastucha ôsmy. Lanským medailistom sa opäť nedarilo – Evka dvanásta, Jaro štrnásty a Mirka šestnásta. Po dvoch kolách viedol Patrik o 6 bodov pred Ivanom, o ďalšie 2 body bola dvojica Jožko G. a Peťo L., s odstupom ďalších 4 bodov bol piaty Marcel a ďalší bodík za ním šiesty Miro Š., šance siedmej Vierky s odstupom ďalších 5 bodov na medailu boli už len v teoretickej rovine.   

Tretie kolo začalo slovom PÚTKU za 36 bodov, čo našlo 13 hráčov. Kľúčovým ťahom kola bolo jediné bingo PREMILOM za 63 bodov, ktoré našlo 9 hráčov a ďalší kľúčový ťah bol za 59 bodov SNEHOM + ES + HE + OD + MÁ, čo našlo 18 hráčov. Ďalší najhodnotnejší ťah FIGE za 54 bodov našli až na jednu výnimku všetci prítomní. Zásobníky so žolíkom priniesli ťahy OZÓN(U) + (U)SEDAVÚ (37 bodov, 7x) a OŽ(I)JE (45 bodov, 18x). Ďalšie najviac bodujúce slová boli FACNI + VI (48 bodov, 12x), ČÍN + ČI + ÍL + NO (46 bodov, 13x), BAŇA + OŇ + ZA (42 bodov, 21x), KINU + UDAJ (42 bodov, 13x). Pri absencii sólového ťahu boli dvakrát nájdené DRNKALO za 40 bodov (Zahradníková, Žákovičová) a SEDAVÚ za 15 bodov (Vernarský, Jambrichová). Z ďalších zaujímavých vyložených slov ešte uvediem AXLI (axel – krasokorčuliarsky skok) a VÝTOK a z nevyložených bodujúcich TLÚP, UROVNAL, VKRADOL, DVORANU, POMÝLIM, VESKÚ (veský – týkajúci sa obce Dlhá Ves), JAD (ukazovadlo textu z Tóry), FAGANI, KIMONU (kimono – japonský odev), DÓŽOV (dóža – hlava benátskej republiky), KONCILU (koncil – cirkevné zhromaždenie). Z neplatných slov boli najčastejšie vykladané SAMET (6x, správne zamat), ŠPÁRY (5x, správne škáry), KOŽOVÝ (3x), PRELOMMI (2x, správne prelomami), TOKOVÝ (2x) a ESKOVÝ (2x). Tretie kolo skončilo po 24.ťahu, keď sa už nepodarilo vyložiť žiadne platné slovo zo zostávajúcich písmen – popri tradičnom Ĺ zostali v zásobníku aj Ŕ a Ä.
Tretie kolo sa stalo korisťou Mira Štrbu, ktorý s 95 a pol percentnou úspešnosťou vyhral o 20 bodov pred Jožkom Gajdošom. Tretí Marcel a štvrtá Mirka sa tiež dostali cez 90% úspešnosť. Piaty bol Slavo Kohútik a šiesty Peťo L., ktorému tak tesne unikla medaila. Priebežný líder Paťo sa po osemnástom mieste zosunul ďaleko za medailové priečky. Ivan, ktorý strácal na Patrika 6 bodov ich síce naňho dvanástym miestom nahral, no aj on sa musel rozlúčiť s medailou. Nevydarený turnaj dokončila Evka trinástym miestom, toto kolo nevyšlo ani Vierke (19.). Najviac maxím v treťom kole (18) nahrali až štyria hráči - Miro Š., Marcel, Jaro a Dáša Jančurová.

Celkovým víťazom sa stal Jožko Gajdoš, ktorý zaznamenal vôbec svoje prvé víťazstvo na živom turnaji. O 2 body za ním skončil Miro Štrba, pre ktorého je to vôbec prvé medailové umiestnenie na akomkoľvek turnaji. O treťom mieste Marcela Makovníka pred štvrtým Peťom Lámerom rozhodol pri rovnakom počte turnajových bodov celkový počet bodov, ktorých Marcel nahral o 15 viac. To isté pravidlo a 8 bodov rozhodlo aj o piatom mieste Ivana Pastuchu pred šiestym Patrikom Pinterom. Do desiatky sa ešte zmestili siedmy Slavo Kohútik, ôsmy Jaro Vernarský, deviata Mirka Janikovičová a desiata Vierka Jambrichová. Obhajkyňa prvenstva Evka Zahradníková (13.) sa po prvýkrát nevošla do prvej desiatky. Jožko sa ako jediný dostal cez 90% úspešnosť a Marcel zaznamenal najviac maxím (57). Cenu pre najlepšieho nováčika si odniesla Nina Kanjaková a tipovaciu súťaž vyhrala Iveta Chrobáková.  

Na záver sa chcem poďakovať Evke, na pleciach ktorej bola aj tento rok najväčšia ťarcha organizačných povinností a ktoré ako vždy zvládla perfektne. Poďakovanie patrí aj mestu Liptovský Hrádok a primátorovi Branislavovi Trégerovi za poskytnutú finančnú podporu, Strednej Odbornej Škole Elektrotechnickej za poskytnuté priestory a počítačovú techniku, Evkiným kolegom Martine a Martinovi Gabauerovcom, ktorí sa starali o správu siete, technický servis a fotodokumentáciu, autorovi softvéru Jarovi Janikovičovi za úlohu hlavného rozhodcu, Majke Ponickej za napečené koláče, Soni Jackovej, ktorá zabezpečila bagety, Mirovi Kissovi, ktorý zabezpečil minerálku   a všetkým zúčastneným za celkový priebeh Majstrovstiev v príjemnej atmosfére a v duchu fair play.
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie pri vykladacom scrabble v Hrádku.

 

Ivan Pastucha