6. Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom scrabble - LIPTOVSKÝ HRÁDOK

16. apríla 2016

ponuka:

 

6. Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom scrabble

Už po šiesty krát sme sa v jarnom termíne stretli v Liptovskom Hrádku na Majstrovstvách Slovenska vo vykladacom scrabble. Toto unikátne podujatie pritiahlo tento rok do Strednej Odbornej Školy Elektrotechnickej rekordných 42 hráčov. Hoci pôvodne sa uvažovalo s usporiadaním dvojdňových majstrovstiev, napokon sme zostali pri zabehnutom formáte 3 kôl počas jedného dňa. Organizátorka Evka Zahradníková najskôr privítala hráčov hudobným číslom, aby sa patrične uvoľnili a následne v rámci mentálnej rozcvičky pripravila zadanie 3 zásobníkov so zdanlivo nemožnou kombináciou  písmen, z ktorých mali zložiť bingá - to aby si zahriali mozgové závity, alebo skôr aby si zvykli na frustráciu, ktorú určite zažijú pri hre naostro.

Prvé kolo začalo slovom ODETÝ za 30 bodov, ktoré našla menej ako polovica hráčov (19), no dôležitejší bol druhý ťah FARBÁM za 60 bodov, ktoré si pripísala rovná polovica prítomných. Kľúčový moment prišiel v desiatom ťahu – bingo NUTKAVOM za 74 bodov našiel iba Ivan Brodenec, okrem neho Anka Majerová vyložila NUTKAVO + VO + OD za 69 bodov a 15 hráčov si zapísalo 62 bodov za bingá TANKOVOU alebo VOTKANOU. Naopak nulu si pripísali tí, čo položili neplatné bingá TUKANOVO resp. TUKANOVA.  Problém narobil aj deviaty ťah, keď až 15 hráčov si pripísalo nulu a u 11 z nich bolo kameňom úrazu neplatné sloveso UKONAŤ. Ďalší najviac bodujúci ťah bol v jedenástom ťahu ĎASU za 63 bodov, s čím si poradilo 29 hráčov. Najmenej hľadanými ťahmi okrem Ivanovho binga boli SEJB za 30 bodov, čo správne vyskloňovali dvaja hráči (Lančarič, Pastucha), traja našli ORALO + SŤAL za 25 bodov, najlepšie slová so žolíkmi našli v oboch prípadoch len štyria hráči – (M)NOŽ + (M)IXE + NA za 35 bodov i ZJEDI(A)C za 40 bodov a 5x boli nájdené MIAS + MY + ESA + ES za 23 bodov a ÓPIA za 34 bodov. Najčastejšie hľadanými boli DON, resp. NA v poslednom ťahu (39x), BÉ (38x), RÔT (36x) a TŔŇ (35x). Zo zaujímavých vyložených slov spomeniem ešte AKÚTE (akút – prízvuk) či ČLNKOV, z nevyložených ale bodujúcich – OMEĽTE, EFOD (židovské kňazské rúcho), IXORA (izbová rastlina), AFRE (afro – druh účesu), AXÓNU (axón – výbežok nervovej bunky), SVRB, ŽNEC, KVANTUM. Prvé kolo skončilo po 27.ťahu položením posledného písmena.

V prvom kole triumfoval s takmer 97% úspešnosťou a najvyšším počtom maxím (22) Jaro Vernarský s 20-bodovým náskokom pred Vierkou Jambrichovou a o ďalších 25 bodov zaostal tretí Ivan Brodenec. Cez 90% úspešnosť sa prehupli ešte Miro Vaňo, Milan Macek a Evka Zahradníková. Do desiatky sa zmestili ešte Noro Lančarič, Peťo Lámer, Vilo Šnábel a Slavo Kohútik, všetci so solídnou pozíciou pred ďalšími kolami. Naopak s prvým kolom určite neboli spokojní Jožko Poremba (18.), Paťo Pinter (20.) či Ivan Pastucha (22.).

V prvom ťahu druhého kola málokoho napadlo hľadať slovo začínajúce na ypsilon a slovo YZOPU za 36 bodov (yzop – liečivá rastlina) našli iba dvaja hráči (Pastucha, Šnábel). Nebol to ale kľúčový ťah, ten prišil v šiestom ťahu – bingo OPRSKANÚ za 68 bodov našlo iba 5 hráčov. Bolo to jediné bingo kola, ďalšie najviac bodujúce ťahy boli GEJOM za 50 bodov (33x) a LÁKAVÝ za 48 bodov (16x). Jediným sólovým ťahom bol v sedemnástom ťahu NEKROJ za 20 bodov, ktorý našiel Rasťo Michalka. Ďalšie najmenej hľadané slová okrem už spomínaného YZOPU a binga boli  UTVRĎ za 22 bodov (3x) a OFINKY za 34 bodov (6x). Najčastejšie hľadaná bola ÓDA za 39 bodov (40x), ZAPÍŠE resp. ŠÍPKY za 36 bodov (37x) a TŔŽ za 28 bodov (35x). Zo zaujímavých vyložených slov druhého kola vyberám ešte SEXTA (interval hudobnej stupnice alebo šiesta trieda) a BAVIČ, z ostatných bodujúcich VOKÁL (samohláska), LOKÁL (šiesty pád), VÝKAL, LAKOVÝ, KÓŠER (rituálne čistý pre židov), IDEOVÁ, LÝROVÁ, DUŠIAC, ÚNOSOM, ÚVAL (dolina), GEJŠA (japonská spoločníčka). Podobne ako prvé kolo aj druhé skončilo po 27. ťahu vyložením všetkých písmen.

Druhé kolo vyhral Ivan Pastucha s takmer 95% úspešnosťou o 18 bodov pred Evkou Zahradníkovou, o ďalších 8 bodov boli tretí Paťo Pinter a prekvapenie kola štvrtá Saška Krivdová. Aj piaty Jaro Vernarský, šiesty Peťo Lámer, siedma Renka Janovská a ôsma Mirka Janikovičová prekročili 90% úspešnosť. Vilo zopakoval deviate miesto a do desiatky sa ešte zmestil Jožko Poremba. Najviac maxím v druhom kole (20) dosiahli Ivan a Mirka. Druhé kolo príliš nevyšlo Vierke (16.), Norovi (17.), Mirovi Vaňovi (26.) , Ivanovi Brodencovi (27.) a priam katastrofálne dopadlo pre lanského medailistu Milana Maceka (36.)

Po druhom kole bol na čele Jaro o štyri turnajové body pred Evkou, za ňou s o niečo väčším odstupom 9 bodov Peťo nasledovaný Vierkou, Vilom, Ivanom P., Mirkou, Paťom, Norom a Sylviou – všetci ešte s reálnou šancou na medailovú priečku.

Tretie kolo začalo žolíkom v zásobníku a slovo PÔRO(D)E za 42 bodov našlo 17 hráčov. Prvý kľúčový ťah kola prišiel vo štvrtom ťahu – bingo KADIEVAM za 76 bodov nabral odvahu položiť iba Ivan Pastucha, čo bol zároveň najlepší sólový ťah turnaja.     V šiestom ťahu prišiel aj druhý žolík a znamenal druhé bingo, ktoré tento raz väčšina hráčov našla. Vyložené bolo síce slovo SŔ(K)NETE za 92 bodov, no dodatočne bolo zistené že ide o neplatné slovo a tak si Rasťo Michalka namiesto najlepšieho sólového ťahu pripísal nulu. Najlepšími slovami v tomto ťahu boli 88 bodové NES(K)ŔMTE (našla Saška Krivdová) a NESTŔ(Ž)ME (našiel Vilo Šnábel), ďalších 26 hráčov si pripísalo 86 bodov za STŔ(P)NEME a traja 71 za NESŔK(A)TE. Ďalší kľúčový moment prišiel v deviatom ťahu – štvornásobok FAERSKÚ za 84 bodov (faerský – týkajúci sa Faerských ostrovov) našli len traja hráči (Pastucha, Lámer, Šimko). Okrem týchto troch kľúčových ťahov boli najmenej hľadanými slová DLHÝM + ÚD za 34 bodov, ktoré našli dvaja hráči (Krivdová, Mráz) a 4x IPON + ON + NE za 23 bodov (ipon – bod v džude).

Najčastejšie hľadané boli PÄTA za 24 bodov a ŤAŽ, resp. ŽIŤ, resp. TĹK za 13 bodov (zhodne 40x). Zo zaujímavých vyložených slov vyberám PIVOTI (pivot - podkošový basketbalista) a JUNCA (junec – mladý vôl), z nevyložených bodujúcich RÔSOLE, LIPŇA, SEČÍ (seč – boj sečnými zbraňami), GÓJMI (gój – nežidovský občan), BĽAK, RÁKOŠ (húf, kŕdeľ), JEŽI.

Tretie kolo skončilo po 25. ťahu vyložením posledného písmena, hoci väčšina hráčov to očakávala už o ťah skôr s tým, že zostane nevyložené Ĺ, no na rozdiel od 11 hráčov si nevšimli že ho možno umiestniť do medzery medzi T a K. 

Tretie kolo vyhral opäť Ivan Pastucha s vyše 93% úspešnosťou (ako jediný cez 90%). O 45 bodov zaostal druhý Noro Lančarič, ktorý trafil aj najviac maxím (18), o ďalšie 3 body bola tretia Evka Zahradníková. Za nimi Patrik, Vierka, Jaro, Jožko P., Renka, Ivan B. a Mirka. Toto kolo nevyšlo Peťovi Lámerovi (14.) ani Vilovi (21.), ktorí neudržali svoje pozície po druhom kole.

Keďže Evka v treťom kole získala o štyri turnajové body viac ako Jaro, o celkovom poradí napokon prvýkrát v našej krátkej histórii pri rovnosti turnajových bodov rozhodlo až ďalšie kritérium a tým je celkový počet bodov zo všetkých kôl. Tých mal Jaro o 23 viac ako Evka a Jaro tak získal už svoj tretí titul a štvrtú medailu. Evka sa musela uspokojiť so striebrom, jej druhým a podobne ako u Jara je to jej štvrtá medaila. Obaja tak potvrdili svoju dominanciu na Slovensku. Na treťom mieste zaostal o 7 turnajových bodov Ivan Pastucha, ktorý po nevydarenom prvom kole dokázal vyhrať dve kolá, čo sa na jedných majstrovstvách zatiaľ podarilo iba Evke. Pre Ivana ide o prvú medailu z vykladacích majstrovstiev a celkovo druhú medailu po bronze z klasických majstrovstiev spred 14 rokov. Zemiakovú medailu po roku zopakovala Vierka a prvá štvorica sa dostala cez celkovú 90% úspešnosť. Do desiatky sa dostali ešte piaty Noro, šiesty Paťo, siedmy Peťo L., ôsma Mirka, deviaty Jožko P. a desiata Renka.

Jaro a Ivan pozbierali aj najviac individuálnych ocenení – okrem víťazstiev v jednotlivých partiách mal Jaro najvyššiu percentuálnu úspešnosť (91,48%) i najviac maxím (55) a Ivan najlepší sólový ťah turnaja. Za najlepšie sólové ťahy kola boli odmenení Ivan Brodenec a Rasťo Michalka a cenu pre najlepšieho nováčika si za 18. miesto odniesla Saška Krivdová.

V tradičnej tipovacej súťaži sa tento rok tipovali traja medailisti a svoje skryté jasnovidné schopnosti zrejme odhalila Zdenka Žákovičová, ktorá uhádla presné poradie všetkých troch medailistov.

Záver ešte spestrilo hudobné (tentoraz raperské) vystúpenie Janka Milana, ktoré malo pozitívny ohlas medzi prítomnými. Okrem vecných cien, ktoré sa ušli každému, tak každý odchádzal domov dobre naladený.

Na záver tradičné  poďakovanie - Evke Zahradníkovej za perfektnú organizáciu , Jarovi Janikovičovi ako autorovi softvéru a hlavnému rozhodcovi, Majovi Kolenovi za fotografovanie, Strednej Odbornej Škole Elektrotechnickej za poskytnuté priestory a počítače, Evkiným kolegom Martinovi Gabauerovi a Andrei Šingliarovej za správu siete a technický servis, mestu Liptovský Hrádok a jeho primátorovi Branislavovi Trégerovi za poskytnutú podporu.

 

Ďakujeme, a už teraz sa tešíme do Hrádku o rok.

 

Ivan Pastucha

1. Jaroslav Vernarský

2. Eva Zahradníková

3. Ivan Pastucha

 

Ivan Pastucha

Ďalšie fotografie si môžete stiahnuť tu alebo pozrieť na facebooku tu.