KOŠICE

7. mája 2016

ponuka:

 

7. mája, v deň začiatku MS(veta) v hokeji vo východnej časti Európy, sa vo východnej časti Slovenska bojovalo o kvalifikačné body na 18. MS(lovenska) a o turnajové ceny v scrabble. Podujatie otvoril primátor mesta Dr. Richard Raši, ktorému bol za finančnú aj morálnu podporu scrabble v našom meste udelený čestný titul „Scrabble professor“, zvečnený na turnajovom tričku. Účastníci turnaja si však priznanie tohto titulu museli vybojovať lepším celkovým umiestnením.

Už po siedmykrát v rámci podujatí Deň mesta Košice sa stretlo pri hre scrabble 28 hráčov. Účasť jedného hráča však niesla punc výnimočnosti, pretože to bol jeho 100. scrabblový turnaj v rámci podujatí nášho spolku s nepretržitou účasťou, bez vynechania jediného turnaja. Jubilantom bol Jožko Poremba, ktorý pri svojom oddaní sa tejto hre ťahá túto výnimočnú sériu od turnaja v Detve v roku 2008, teda už takmer celých deväť sezón! Tento Prešovčan patrí spolu so scrabblovým kufrom k neodmysliteľnému inventáru všetkých turnajov a vďaka svojej invenčnej a férovej hre aj k ich ozdobe v každom meste. Prierez jeho doterajšej scrabblovej kariéry, vrátane odľahčených momentov, prezentoval v peknom a konzistentnom príspevku Rasťo Michalka. A keďže Jožko je žičlivý, na čokoládovo-višňovej torte, ktorú dostal k tomuto zápisu, sme si pochutnali všetci.

Za ďalší osobitý zápis v histórii spolku scrabble, jubilejnú tisícu hru na turnajoch, odovzdala v rámci dozvukov lučeneckého turnaja Ivetka Zaťovičová Ivanovi Pastuchovi, ďalšiemu výnimočnému zjavu na našej scrabblovej scéne, krásny kalich.

V úvode turnaja bolo vyhlásené jeho tematické slovo, tentoraz výnimočne nesúvisiace s históriou Košíc, ale s jeho pulzujúcou súčasnosťou, keď Košice nesú titul Európske mesto športu 2016. Keďže leitmotívom väčšiny košických športových podujatí v rámci tohto projektu je BEH, bolo získanie siedmich originálnych dvojdukátových košických mincí podmienené vyložením uvedeného základového slova a jeho derivátov. Prvým vyloživším  morfémy tohto slova bol Jaro Vernarský v 2. kole a keďže bolo počas turnaja vyložených celkove len päť takýchto slov, dve mince boli venované ako cena útechy hráčom, ktorí prehrali nejakú hru o jediný bod - Majke SlezákovejAlexovi Udvardymu.

V súťaži o najhodnotnejší ťah získal peknú osušku s košickým graffiti erbom Jožko Gajdoš za slovo TÚLANIU (123 b.), najlepší súčet bodov mali Ivan PastuchaPeťo Matejovie (1027 b.) v 4. kole a darčeky si odniesli aj hráči, ktorí merali do Košíc najdlhšiu cestu - Majka SlezákováMiro Vaňo.

Turnaj prebiehal v pokojnej atmosfére, ktorú v predobedňajšom čase trochu okorenil hokejový zápas slovenského tímu na MS. Hlavne mužská časť osadenstva teda sledovala v prestávkach medzi kolami v hracej miestnosti skôr obrazovku s hokejom ako  tú s priebežnými výsledkami turnaja a ak niekomu scrabble nevychádzalo podľa predstáv, aspoň potešilo, že v hokeji vedieme.

K celkovým výsledkom - tretie miesto získal oslávenec Jožko Poremba, ktorý okrem pohára získal publikáciu o legendárnej skupine Queen. O druhom mieste tesne rozhodlo v prospech Vila Šnábela pri rovnakom strednom a celkovom Buchholze len o 18 bodov lepšie skóre (cenami boli encyklopédia História a pohár). Víťazom turnaja sa stal Ivan Pastucha, ktorý si s primátorským pohárom do Ružomberka odniesol aj monumentálne dielo vydavateľstva TASCHEN v XXL formáte o živote a tvorbe renesančného génia Leonarda da Vinciho, s reprodukciami jeho obrazov a skicami vynálezov. K turnajovému víťazstvu Ivana (6 výhier, jediná porážka od Zdenky Žákovičovej v 2. kole) výdatnou mierou prispelo aj nasádzanie úctyhodných 11 bíng (s 10 žolíkmi) súperom, ktoré ho vynieslo na delené 2.-5. miesto v historických rekordoch turnajov a je jeho doterajším osobným rekordom v počte bíng za jeden turnaj. Táto bingová erupcia prispela aj k jeho ďalšiemu rekordnému zápisu do globálnych rekordov v análoch spolku, keď ho bodový priemer na hru 486,85 b. zaraďuje na celkové 11. miesto (taktiež Ivanov osobný rekord). Víťazom turnaja blahoželáme.

Osobitné poďakovanie organizátorov patrí predsedníčke spolku Evke Zahradníkovej za všemožnú podporu turnaja a pomoc pri vybavovaní administratívnych záležitostí, Slavovi Kohútikovi za pomoc pri zabezpečení vyhodnocovania výsledkov turnaja, Vilovi Štrelingerovi za pomoc pri vybavovaní hlavného sponzorského príspevku, Danovi BrezovanoviMajke Slezákovej za pomoc pri turnaji, Števovi Horňákovi pri zabezpečovaní turnajových tričiek a viacerým ďalším hráčom.

Ďakujeme sponzorom turnaja:

Kancelárii primátora a primátorovi mesta Košice MUDr. Richardovi Rašimu, PhD., MPH za finančnú podporu turnaja Magistrátom mesta Košice a jeho osobnú účasť na podujatí

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za bezplatné poskytnutie priestorov a reklamné predmety

Firme KERE za väčšinu tematických cien (osuška s erbom, bavlnené tašky, športové fľaše)

Občianskemu združeniu Košický dukát za dvojdukátové mince

Firme HORTI za poskytnutie ovocného občerstvenia hráčov

Oddeleniu kultúry Magistrátu mesta Košice za upomienkové predmety s košickými motívmi

Prevádzkovateľovi vegánskej reštaurácie HALMI CAFFE za poskytnutie voucherov na vegánsky obed

Spoločnosti CRH Turňa nad Bodvou a.s. za reklamné predmety