LIPTOVSKÝ HRÁDOK

18. apríla 2015

ponuka:

 

5. Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom scrabble

Odlož hrable, poď hrať scrabble.

Týmto sloganom zvolávala naša predsedníčka hráčov na 5. Majstrovstvá Slovenska vo vykladacom scrabble, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili podujatia unikátneho scrabblového formátu  a zároveň oslávili naše prvé malé jubileum. Do Strednej Odbornej Školy Elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku zavítalo tento rok 38 hráčov z rôznych kútov Slovenska ba i z Česka. Hráčov privítala organizátorka Evka Zahradníková a pozdravil primátor Liptovského Hrádku pán Branislav Tréger. Evka tento krát v rámci tradičnej mentálnej rozcvičky pripravila pre prítomných hráčov súťaž, v ktorej mali nakresliť a popísať čo si predstavujú pod pojmom HLÚŇ a v prestávkach medzi partiami mohli potom prítomní hlasovať za najlepšie dielo. Ako inšpiráciu prečítala definíciu nových slov s týmto základom (môžete si ich prečítať v diskusnom fóre). V dobre povznesenej nálade sa potom hráči presunuli za počítače aby mohli súťažiť naostro.

A prvé kolo začalo naozaj zostra. Hneď v prvom ťahu bingom FARBIME za 102 bodov, čo bola vôbec prvá vyložená stovka počas našej krátkej histórie a ktoré našlo až 32 hráčov. Hneď nato prišlo v druhom kole ďalšie bingo – OSAMIETE za 61 bodov, no tentokrát to bol osamotený sólový ťah Marcela Makovníka, čo sa ukázal byť zrejme rozhodujúci moment 1.kola. Ďalší dôležitý okamih prišiel v ôsmom ťahu – v poradí tretie bingo, tentokrát so žolíkom – ŠTEKAVOM, resp. ŠTEKÁVAM + HĹBAŠ za 95 bodov našlo iba 6 hráčov. V štrnástom ťahu prišlo ešte jedno bingo – NEOLÚPAL za 107 bodov, čo bol najhodnotnejší ťah 1.kola a našlo ho 25 hráčov.  Ďalšie najviac bodujúce ťahy boli MÄTE + SŔKANÝM za 64 bodov, CÉRA + CES za 61 bodov a NESFARBIME za 60 bodov. Okrem Marcelovho osamoteného binga boli najmenej hľadanými ťahmi ÓPIA + POSOĽ za 46 bodov, ktoré našli dve hráčky (Janovská a Jacková), traja hráči našli JOJÁ (jojo – detská hračka) za 30 bodov a štyria DVOROVÉ takisto za 30 bodov. Najčastejšie hľadanými slovami boli (35x), MÄTE + SŔKANÝM (34x), FARBIME a SŔKA (32x). Z ďalších pekných vyložených slov ešte spomeniem ÔSTIELYŽÍ a z nevyložených ale bodujúcich – NOVÔT, FIESTA, FATSIE (fatsia – izbová rastlina), VOŠKAMI, KOŠATÉ, ŠATKOVÉ, OSVIET, SOVIET. Prvé kolo skončilo po 25.ťahu, keď v zásobníku zostalo nevyložiteľné G.
Prvé kolo suverénne vyhral Marcel Makovník so 61 bodovým náskokom, s najvyšším počtom maxím (20) a vyše 98% úspešnosťou, čo bol v tej chvíli nový rekord. Druhý Patrik Pinter a tretí Rasťo Michalka sa ešte dostali cez 1000-bodovú hranicu a 90% úspešnosť.  Na ďalších miestach boli s dobrou východiskovou pozíciou Noro Lančarič, Vierka Jambrichová, Jožko Poremba a Milan Macek. Lanskí medailisti nezačali práve najlepšie – Jaro Vernarský bol deviaty,  Evka Zahradníková dvanásta a Miro Vaňo až na 24.mieste.

Druhé kolo začalo slovom IÓNA za 26 bodov a hneď v druhom ťahu prišiel prvý kľúčový moment – bingo ODUMRELA za 69 bodov, ktoré našli trinásti hráči. Ďalšie bingo prišlo v závere – v predposlednom ťahu ODBYTOM za 109 čo bol zároveň najhodnotnejší ťah nielen druhého kola a celého turnaja ale aj najhodnotnejší ťah celej histórie našich majstrovstiev a našlo ho 19 hráčov, pričom ďalší deviati našli o dva body menej hodnotné DOBYTOM. Okrem týchto dvoch bíng bol kľúčovým aj 19.ťah – ZUŇ + ZOČÍ za 90 bodov, ktoré vyložilo 22 hráčov, pričom 12 hráčov si zrejme nebolo istých správnosťou tohto tvaru a vyložili iba ZOČÍ za polovicu bodov. Ďalším najviac bodujúcim slovom bolo GEME za 50 bodov, ktoré našlo 31 hráčov. V tomto kole bolo iba 6 ťahov, ktoré našlo menej ako 10 hráčov, najmenej hľadaným bolo slovo so žolíkom KAJAJ + DOMŔZAJ za 40 bodov, ktoré našli 3 hráči, 4 hráči našli slová OJI + ŠEREJ za 16 bodov a BANDA + DOMŔZAJÚ za 36 bodov, 5x bola nájdená LOĎKA za 35 bodov. Naopak, najčastejšie hľadanými slovami boli GÉN za 48PEĽ za 10 bodov, ktoré okrem jedného hráča našli všetci prítomní. Z ďalších vyložených slov spomeniem ešte slová EPIKAHOJI (hoja – izbová rastlina), z ostatných bodujúcich – LEJAK, JABĹK, DĹŽKA, KĹZAVEJ, ZATĹKAJ, TROP, SEČÍ, PROV, EKIPA, RÁFIKA.  Druhé kolo skončilo po 27.ťahu, keď zostali tri nepoužité písmená.
Druhé kolo vyhral Noro Lančarič o jediný bod pred Mirkou Janikovičovou, pričom obaja prekonali neuveriteľnú 99% úspešnosť – pre lepšiu predstavu Noro stratil iba 9 a Mirka 10 bodov, nad 95% sa dostali aj tretia Erika Tomková, štvrtý Jaro Vernarský, piata Sylvia Šnábelová, šiesty Miro Vaňo, siedmy Marcel Makovník, ôsmy Paťo Pinter a deviaty Peťo Matejovie, pričom až 13 hráčov sa prehuplo cez 90% úspešnosť. Najviac maxím trafila Mirka (22x), o jedno viac ako Noro.  Po druhom kole bol na čele – ako už tradične – Noro Lančarič o tri body pred Marcelom Makovníkom, o ďalšie 4 body zaostával Patrik Pinter a zhruba tucet hráčov mohol pri dobrom výsledku v treľom kole ešte zamiešať medailovým poradím.

Tretie kolo odštartovalo ťahom MATKE za 18 bodov (resp. rovnako hodnotné KMENT - tkanina), pričom dvaja idealisti skúsili položiť neplatné bingo NATKNEM. Bingo prišlo až v piatom ťahu – NEOSTALA alebo NETASALO za 72 bodov našlo 32 hráčov. Kľúčovým a zároveň najhodnotnejším ťahom tretieho kola bolo až druhé bingo so žolíkom – STREČKUJ v štrnástom ťahu za 101 bodov, ktoré našli a na správne miesto položili desiati, ďalší traja toto slovo vyložili za 64 bodov, ďalší piati našli bingo KOSTRČOU za 72 bodov a jeden (Šnábel) položil ČERTKUSE (čertkus – trváca bylina) za 95 bodov. Okrem dvoch bíng najviac bodovali slová ODDELÍ (8x) a VLÁDNE (10x) po 45 bodov. V tomto kole sa vyskytli až tri sólové ťahy – najskôr v siedmom ťahu Milan Macek našiel ŽIVOTU za 24 bodov, v jedenástom ťahu našla Majka Ponická KYV + AK + MY + ŽIV za 33 bodov a v 24.ťahu napojil Ivo Škavronka INÉ na BEHOVÉ za 35 bodov. Dvakrát nájdené boli slová PRAMATKE (Macek a Pastucha) za 33 bodovVŠINI (Vaňo a Michalka) za 19 bodov, traja hráči položili SOB + OŽIV + BI za 27 bodov a štyria SME + PÓROVÝM za 27 bodov. Najčastejšie hľadaným bolo v druhom ťahu TAXE, resp. TAXI, TEXT za 33 bodov, ktoré nenašiel iba jeden hráč. Z ostatných vyložených slov spomeniem ešte AGENDOUJOJAMI a z nevyložených bodujúcich MANGU, CENGU, GOUDE, ŽOBRI, ŠOS, PITVORA, BOŽ, JARMOM, JURTE, SMOTANE. Tretie kolo skončilo 27.ťahom, keď v zásobníku zostali Ä, Ĺ a Ŕ.
Tretie kolo vyhral Milan Macek len zásluhou vyššieho počtu maxím, keďže aj druhá Evka Zahradníková nahrala rovnaký počet bodov. To isté pravidlo rozhodlo aj o treťom mieste Renky Janovskej pred Vierkou Jambrichovou a takisto o piatom mieste Marcela Makovníka pred Ivanom Pastuchom, všetci menovaní dosiahli vyše 90% úspešnosť. Najviac maxím (16) mal víťaz kola Milan Macek.

Medailové stupne si podelili víťazi jednotlivých kôl. Marcelovi stačilo piate miesto v treťom kole nato aby predbehol Nora, ktorý v poslednom kole skončil o štyri priečky za Marcelom a celkový rozdiel medzi nimi bol jediný bodík. Noro tak na štvrtý pokus premenil priebežné vedenie po druhom kole na prvé medailové umiestnenie. Milan sa víťazstvom v poslednom kole posunul z priebežnej 11.priečky až na stupne víťazov. O štyri body za medailou tentokrát zaostala Vierka, Patrik neudržal medailovú pozíciu na ktorej sa držal po prvom i druhom kole a skončil piaty pred šiestou Mirkou, ktorá mala rovnaký počet bodov. Až siedmy skončil obhajca Jaro, keď získal o jeden bod viac ako kvarteto dám na ôsmej až jedenástej priečke v poradí 8. Sylvia, 9. Erika, 10. Evka a 11. Renka, ktorá bola zároveň najlepším nováčikom.
Víťaz Marcel Makovník dominoval aj v počte maxím (55) a celkovej úspešnosti, pričom celková úspešnosť 94,72% je zároveň novým rekordom. U všetkých troch medailistov ide o ich prvé medaily z akýchkoľvek scrabblových šampionátov.

Na záver sa chcem poďakovať hlavnej organizátorke Evke Zahradníkovej, pod ktorej vedením vždy všetko klape, Jarovi Janikovičovi, autorovi softvéru, ktorý sa aj tento rok zhostil funkcie hlavného rozhodcu, Strednej Odbornej Škole Elektrotechnickej za poskytnutie priestorov a počítačov, Evkiným kolegom Martinovi a Martine Gabauerovcom za správu siete, ako aj sponzorom - mestu Liptovský Hrádok, Ing. Karolovi Ďurnému a firme Eltek Liptovský Hrádok.  

Ďakujeme, blahoželáme víťazom a tešíme sa na ďalšiu päťročnicu.

 

Ivan Pastucha

Ďalšie fotografie si môžete stihanuť tu.