KOŠICE

2. mája 2015

Rekordy turnaja

Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Body
KE´15
1.
  Berdisová P.   Michalka R. 128 : 670
670
KE´15
2.
  Frický V.   Baltová L. 581 : 261
581
KE´15
3.
  Šnábel V.   Vernarský M. 297 : 586
586
KE´15
4.
  Zaťovičová I.   Jalčová J. 425 : 509
509
KE´15
5.
  Poremba J.   Šnábel V. 583 : 394
583
KE´15
6.
  Majerová A.   Kohútik S. 295 : 511
511
KE´15
7.
  Vilner G.   Vernarský J. 364 : 538
538
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Súčet
KE´15
1.
  Karolyi D.   Ištvánová K. 615 : 398
1013
KE´15
2.
  Pastucha I.   Likavcová E. 485 : 459
944
KE´15
3.
  Poremba J.   Kameník R. 556 : 381
937
KE´15
4.
  Zaťovičová I.   Jalčová J. 425 : 509
934
KE´15
5.
  Poremba J.   Šnábel V. 583 : 394
977
KE´15
6.
  Pastucha V.   Zahradníková E. 480 : 407
887
KE´15
7.
  Lámer P.   Frický V. 508 : 481
989
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Rozdiel
KE´15
1.
  Berdisová P.   Michalka R. 128 : 670
542
KE´15
2.
  Šnábelová  S.   Sárosi J. 540 : 185
355
KE´15
3.
  Tomková E.   Berdisová P. 562 : 153
409
KE´15
4.
  Frický V.   Likavcová E. 502 : 315
187
KE´15
5.
  Sárosi J.   Kooijman R. 96 : 476
380
KE´15
6.
  Baloghová J.   Sárosi J. 491 : 255
236
KE´15
7.
  Berdisová P.   Jacková S. 165 : 491
326
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Rozdiel
KE´15
1.
  Lehotzký V.   Likavcová E. 369 : 371
2
KE´15
2.
  Ponická M.   Lehotzký V. 386 : 395
9
KE´15
3.
  Lámer P.   Mráz J. 401 : 403
2
KE´15
4.
  Kohutik S.   Zahradníková E. 410   411
1
KE´15
4.
  Vernarský J.   Pastucha I. 455 : 456
1
KE´15
5.
  Kohútik S.   Brezovan D. 444 : 440
4
KE´15
6.
  Šnábel V.   Murgáč L. 396 : 395
1
KE´15
7.
  Michalka R.   Brezovan D. 429 : 423
6
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo  
Body
KE´15
1.
  Jalčová J.   fax      
38
KE´15
1.
  Mráz J.   sekať      
38
KE´15
1.
  Slezáková M.   tŕň      
38
KE´15
2.
  Michalka R.   šaľo(v)mu      
100
KE´15
3.
  Zahradníková E.   dohrané      
98
KE´15
4.
  Mráz J.   bdejú      
48
KE´15
5.
  Vilner G.   ixové      
54
KE´15
6.
  Frický V.   nepralo      
72
KE´15
7.
  Milan J.   ľavej      
40
KE´15
7.
  Žákovičová Z.   smelú      
40
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo resp. slová  
Body
KE´15
1.
  Ištvánová K.   marcovým      
96
KE´15
2.
  Slezáková M.   (n)ezmotá      
111
KE´15
3.
  Zahradníková E.   dohrané      
98
KE´15
4.
  Frický V.   neozvite      
92
KE´15
5.
  Michalka R.   v(y)písal      
96
KE´15
6.
  Poremba J.   vaku(j)te, mieňa      
99
KE´15
7.
  Vernarský M.   ne(r)úti(l)o      
107
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo resp. slová  
Body
KE´15
2.
  Slezáková M.   (n)ezmotá      
111
KE´15
2.
  Michalka R.   šaľo(v)mu      
100
KE´15
2.
  Vernarský M.   š(u)hajovo      
101
KE´15
7.
  Vernarský M.   ne(r)úti(l)o      
107