DUNAJSKÁ STREDA

28. februára 2015

Rekordy turnaja

Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Body
DS ´15
1.
  Lamer   Rybarska 525 : 376
525
DS ´15
2.
  Poremba   Michalka 634 : 406
634
DS ´15
3.
  Lamer   Ivan 613 : 371
613
DS ´15
4.
  Rybarska   Ksenzuliakova 583 : 254
583
DS ´15
5.
  Lamer   Tomkova 583 : 308
583
DS ´15
6. 
  Vano   Koojman 556 : 319
556
DS ´15
7.
  Michalka   Makovnik 503 : 389
503
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Súčet
DS ´15
1.
  Jambrichova   Koleno 475 : 428
903
DS ´15
2.
  Poremba   Michalka 634 : 406
1040
DS ´15
3.
  Lamer   Ivan 613 : 371
984
DS ´15
4.
  Koleno   Kohutik 466 : 479
945
DS ´15
5.
  Poremba   Simko 455 : 472
927
DS ´15
6.
  Tomkova   Pastucha 411 : 545
956
DS ´15
7.
  Fercikova   Koleno 477 : 447
924
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Rozdiel
DS ´15
1.
  Ksenzuliakova   Kohutik 323   509
186
DS ´15
2.
  Pastucha   Zatovicova 584 : 289
295
DS ´15
3.
  Ksenzuliakova   Jackova 231 : 530
299
DS ´15
4.
  Rybarska   Ksenzuliakova 583 : 254
329
DS ´15
5.
  Tomkova   Lamer 308 : 583
275
DS ´15
6.
  Simko   Jambrichova 519 : 228
291
DS ´15
7.
  Ponicka   Kohutik 269 : 479
210
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Rozdiel
DS ´15
1.
  Hornak   Makovnik 386 : 411
25
DS ´15
1.
  Slezakova   Pastucha 428 : 403
25
DS ´15
2.
  Vano   Jambrichova 415 : 447
32
DS ´15
3.
  Zatovicova   Hornak 413 : 392
21
DS ´15
4.
  Koleno   Kohutik 466 : 479
13
DS ´15
5.
  Jackova   Rybarska 362 : 365
3
DS ´15
6.
  Ponicka   Hornakova 443 : 431
12
DS ´15
7.
  Pastucha   Simko 426 : 434
8
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo  
Body
DS ´15
1.
  Tomková   čarmi      
30
DS ´15
1.
  Michalka   táx      
30
DS ´15
2.
  Zakovicova   nekujte      
80
DS ´15
3.
  Jambrichova   netŕž      
38
DS ´15
3.
  Lamer   agory      
38
DS ´15
4.
  Zatovicova   dovanie      
70
DS ´15
5.
  Brodenec   berúc      
42
DS ´15
6.
  Lamer   tróň      
40
DS ´15
7.
  Slezakova   bôrika      
50
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo resp. slová  
Body
DS ´15
1.
  Hornak   nemeň      
85
DS ´15
2.
  Poremba   nesma(ž)í, rýľa      
108
DS ´15
3.
  Zatovicova   drveniam      
110
DS ´15
4.
  Tomkova   spätosť      
100
DS ´15
4.
  Makovník   (v)äziacej      
100
DS ´15
5.
  Brodenec   ťapkanou      
104
DS ´15
6.
  Makovnik   de(m)enta,od,do(m),pigajúce      
103
DS ´15
7.
  Brodenec   do(t)ĺk(l)a      
108
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo resp. slová  
Body
DS ´15
2.
  Poremba   nesmaží, rýľa      
108
DS ´15
3.
  Zatovicova   drveniam      
110
DS ´15
4.
  Tomkova   spätosť      
100
DS ´15
4.
  Makovník   (v)äziacej      
100
DS ´15
5.
  Brodenec   ťapkanou      
104
DS ´15
5.
  Kohutik   uhladiť      
102
DS ´15
6.
  Makovník   de(m)enta,od, do(m), pigajúce      
103
DS ´15
7.
  Brodenec   do(t)ĺk(l)a      
108