Slovenský pohár 2013/2014

2014
súťaž 26.10. 16.11. 7.12. 25.1. 15.2. 1.3. 29.3. 3.5. 7.6. 5.7. 2.8. 6.9. 01/14 06/14 03/14 09/14 Vykladacie MS 16. MS Počet súťaží Body spolu
por.
meno 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT 1. int. 2. int. 1. pís. 2. pís. 12.4. 4.-5.10.
BJ RK De BB Lo BA PO KE NR PE Lu HC súťaž súťaž súťaž súťaž L. Hrádok L.Mikuláš
1.
Vaňo Miroslav
20
20
17
11
25
17
25
20
19
18
13
17
17
20
25
20
8
17
242,1
2.
Pastucha Ivan
18
22
18
15
16
19
14
10
16
17
22,33
22
25
22
14
12
16
225,5
3.
Poremba Jozef
8
14
19
25
16
19
15
14
3
11
15
22
12
19
20
16
10
17
204,1
4.
Zahradníková Eva
25
16
17
20
19
25
16
11
16
10
14
3
18
22
16
15
201,3
5.
Tomková Erika
15
15
22
22
0
6
16
18
20
16
18
14
17,5
7
6
15
184,8
6.
Kohútik Slavomír
14
17
5
10
6
15
9
12
18
17
0
4
6
20
16
17,5
17
14
18
184,3
7.
Žákovičová Zdenka
16
22
14
16
9
5
7
4
19
3
12
5
15
15
15
13
2
25
18
180,5
8.
Pinter Patrik
6
16
5
25
12
12
12
25
13
11
7
10
15
9
17
15
169,2
9.
Lančarič Norbert
25
18
18
25
22
15
18
11
8
152,0
10.
Jambrichová Viera
9
10
22
22
20
19
22
19
9
9
152,0
11.
Makovník Marcel
13
8
10
17
9
19
18
0
25
13
10
128,0
12.
Lámer Peter
18
14
17
22
13
10
22
20
2
9
125,5
13.
Šnábelová Sylvia
9
12
14
20
13
7
12
15
8
102,0
14.
Janikovičová Miroslava
12
20
15
17
15
22
6
101,0
15.
Brodenec Ivan
10
8
12
5
2
8
0
0
6
10
8
8
17
12
4
0
16
96,3
16.
Vernarský Jaroslav
12
18
15
25
20
5
90,0
17.
Frický Vladimír
20
25
18
18
4
81,0
18.
Šnábel Viliam
19
14
11
5
8
9
13
0
8
79,0
19.
Jalčová Jana
7
4
6
0
7
16
0
4
10
2
13
3
0
13
71,0
20.
Heriban Roman
14
15
12
25
4
66,0
21.
Vernarský Michal
22
22
19
3
63,0
22.
Vilner Gertrúda
17
12
13
17
4
59,0
23.
Michalka Rastislav
20
3
13
14
7
5
57,0
24.
Záleský Filip
25
22,33
0
5
4
52,3
25.
Janovská Renata
10
13
13
11
3
5
50,0
26.
Šimko Marián
18
6
20
4
4
48,0
27.
Koleno Marián
6
17
8
6
5
0
6
42,0
28.
Paco Ján
19
10
16
3
40,0
29.
Skalka Peter
19
19
0
3
38,0
30.
Matejovie Peter
10
0
4
12
11
1
6
38,0
31.
Udvardy Alexander
0
0
0
9
0
0
0
0
4
18
14
0
12
38,0
32.
Jacková Soňa
5
0
10
0
1
0
0
0
0
0
0
7
9
9
0
15
36,5
33.
Mráz Jozef
3
15
8
8
1
0
6
35,0
34.
Piskláková Monika
5
7
1
11
8
0
6
32,0
35.
Stašková Brigita
7
7
10
1
7
0
0
7
32,0
36.
Slezáková Mária
0
9
1
2
0
9
2
0
5
3
1
0
12
31,5
37.
Balent Milan
19
11
0
3
30,0
38.
Murgáč Ladislav
15
13
0
0
4
28,0
39.
Macek Milan
9
19
1
3
24,5
40.
Torma Stanislav
11
11
8
3
24,5
41.
Králiková Lýdia
11
8
4
3
23,0
42.
Chylová Silvia
2
5,5
11
10
4
22,5
43.
Záleská Marta
22,33
1
22,3
44.
Štrelinger Viliam
9
7
6
3
22,0
45.
Kmeťová Valéria
12
16
2
22,0
46.
Basová Alena
3
5
3
8
8
5
21,5
47.
Krivdová Alexandra
6
14
2
20,0
48.
Ivan Michal
11
7
2
3
20,0
49.
Kiss Miroslav
0
14
11
0
4
19,5
50.
Pullmanová Veronika
19
1
19,0
51.
Ondo Juraj
16
5,5
2
18,8
52.
Ponická Mária
0
9
4
0
4
0
0
1
0
0
10
18,0
53.
Juricová Lucia
13
9
2
17,5
54.
Blahová Emília
2
8
2
0
0
5
0
0
0
0
0
0
12
17,0
55.
Brezovan Daniel
13
2
0
3
15,0
56.
Rybárska Iveta
11
0
3
0
4
14,0
57.
Horňák Štefan
1
5
0
8
4
14,0
58.
Klimáček Vladimír
14
1
14,0
59.
Nemčoková Klára
13
1
13,0
60.
Martinkovičová Lucia
0
13
2
13,0
61.
Majerová Anna
4
0
4
3
0
1
0
0
0
9
12,0
62.
Krajči Stanislav
0
12
2
12,0
63.
Sládeková Gabriela
1
7
7
3
11,5
64.
Mačingová Eva
11
0
2
11,0
66.
Daniš Tomáš
0
2
0
9
4
11,0
67.
Ďurechová Eva
1
7
2
0
4
10,0
68.
Mojžišová Jana
10
1
10,0
69.
Tomalová Anna
0
7
0
3
7,0
70.
Skalková Anna
6
0
2
6,0
71.
Uchaľová Timea
6
0
2
6,0
72.
Boroš Pavol
6
1
6,0
73.
Škavronka Ivo
5
0
2
5,0
74.
Vaňo Radoslav
4
1
4,0
75.
Fiala Marcel
4
1
4,0
76.
Uchaľová Mária
3
0
2
3,0
77.
Mojžiš Daniel
3
1
3,0
78.
Kovárová Alena
3
1
3,0
79.
Baloghová Janette
2
0
2
2,0
80.
Horňáková Eva
0
1
0
0
4
1,0
81.
Dubiel Tomáš
0
0
0
0
0
5
0,0
82.
Kiššová Petra
0
0
0
0
0
5
0,0
83.
Šinglerová Anna
0
0
0
3
0,0
84.
Dubiel Ondrej
0
0
2
0,0
85.
Kováčová Jana
0
0
2
0,0
86.
Samašová Eva
0
1
0,0
87.
Kameník René
0
1
0,0
88.
Ištvánová Katarína
0
1
0,0
89.
Hupková Helena
0
1
0,0
90.
Soboličová Elena
0
1
0,0
91.
Vaváková Katarína
0
1
0,0
92.
Teicher Tomáš
0
1
0,0
93.
Košík Jozef
0
1
0,0
94.
Drusková Zuzana
0
1
0,0
95.
Pompura Ján
0
1
0,0
96.
Janšo Karol
0
1
0,0
97.
Barák Peter
0
1
0,0