Stav kvalifikácie v sezóne 2013/2014

2013/14   26.10. 16.11. 7.12. 25.1. 15.2. 1.3. 29.3 3.5. x.6. 5.7. 2.8. 6.9. počet Kvalifikačné body
Poradie   1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT 12.QT turnajov
 Priezvisko, meno BJ RK De BB Lo BA PO KE NR PE Lu HC  
1. 
Vaňo Miroslav
20
20
17
11
25
17
25
20
19
18
13
11
205
2. 
Zahradníková Eva
25
16
17
20
19
25
16
11
16
10
14
11
189
3. 
Poremba Jozef
8
14
19
25
16
19
15
14
3
11
15
22
12
181
4. 
Pastucha Ivan
18
22
18
15
16
19
14
10
16
17
10
165
5. 
Tomková Erika
15
15
22
22
0
6
16
18
20
16
10
150
6. 
Pinter Patrik
6
16
5
25
12
12
12
25
13
11
10
137
7. 
Lámer Peter
18
14
17
22
13
10
22
20
8
136
8. 
Žákovičová Zdenka
16
22
14
16
9
5
7
4
19
3
12
5
12
132
9. 
Kohútik Slavomír
14
17
5
10
6
15
9
12
18
17
0
4
12
127
10. 
Lančarič Norbert
25
18
18
25
22
15
6
123
11. 
Jambrichová Viera
9
10
22
22
20
19
6
102
12. 
Makovník Marcel
13
8
10
17
9
19
18
7
94
13. 
Šnábelová Sylvia
9
12
14
20
13
7
6
75
14. 
Heriban Roman
14
15
12
25
4
66
15. 
Šnábel Viliam
19
14
11
5
8
9
6
66
16. 
Janikovičová Miroslava
12
20
15
17
4
64
17. 
Frický Vladimír
20
25
18
3
63
18. 
Brodenec Ivan
10
8
12
5
2
8
0
0
6
10
10
61
19. 
Vilner Gertrúda
17
12
13
17
4
59
20. 
Michalka Rastislav
20
3
13
14
4
50
21. 
Janovská Renata
10
13
13
11
4
47
22. 
Vernarský Jaroslav
12
18
15
3
45
23. 
Vernarský Michal
22
22
2
44
24. 
Šimko Marián
18
6
20
3
44
25. 
Jalčová Jana
7
4
6
0
7
16
0
4
8
44
26. 
Skalka Peter
19
19
0
3
38
27. 
Koleno Marián
6
17
8
6
4
37
28. 
Mráz Jozef
3
15
8
8
1
5
35
29. 
Piskláková Monika
5
7
1
11
8
5
32
30. 
Stašková Brigita
7
7
10
1
7
5
32
31. 
Slezáková Mária
0
9
1
2
0
9
2
0
5
3
10
31
32. 
Balent Milan
19
11
2
30
33. 
Murgáč Ladislav
15
13
0
3
28
34. 
Matejovie Peter
10
0
4
12
4
26
35. 
Záleský Filip
25
1
25
36. 
Králiková Lýdia
11
8
4
3
23
37. 
Krivdová Alexandra
6
14
2
20
38. 
Ivan Michal
11
7
2
3
20
39. 
Ponická Mária
0
9
4
0
4
0
0
1
8
18
40. 
Blahová Emília
2
8
2
0
0
5
0
0
0
0
0
11
17
41. 
Jacková Soňa
5
0
10
0
1
0
0
0
0
0
0
11
16
42. 
Štrelinger Viliam
9
7
2
16
43. 
Brezovan Daniel
13
2
2
15
44. 
Rybárska Iveta
11
0
3
0
4
14
45. 
Horňák Štefan
1
5
0
8
4
14
46. 
Nemčoková Klára
13
1
13
47. 
Majerová Anna
4
0
4
3
0
1
0
0
0
9
12
48. 
Mačingová Eva
11
0
2
11
49. 
Daniš Tomáš
0
2
0
9
4
11
50. 
Ďurechová Eva
1
7
2
0
4
10
51. 
Udvardy Alexander
0
0
0
9
0
0
0
7
9
52. 
Tomalová Anna
0
7
0
3
7
53. 
Uchaľová Timea
6
0
2
6
54. 
Skalková Anna
6
0
2
6
55. 
Boroš Pavol
6
1
6
56. 
Škavronka Ivo
5
0
2
5
57. 
Vaňo Radoslav
4
1
4
58. 
Uchaľová Mária
3
0
2
3
59. 
Kovárová Alena
3
1
3
60. 
Mojžiš Daniel
3
1
3
61. 
Basová Alena
3
1
3
62. 
Baloghová Janette
2
0
2
2
63. 
Horňáková Eva
0
1
0
0
4
1
64. 
Kiššová Petra
0
0
0
3
0
65. 
Dubiel Tomáš
0
0
2
0
66. 
Šinglerová Anna
0
0
2
0
67. 
Kameník René
0
1
0
68. 
Hupková Helena
0
1
0
69. 
Kiss Miroslav
0
1
0
70. 
Soboličová Elena
0
1
0
71. 
Ištvánová Katarína
0
1
0
72. 
Samašová Eva
0
1
0
73. 
Dubiel Ondrej
0
1
0
74. 
Kováčová Jana
0
1
0
75. 
Vaváková Katarína
0
1
0
76. 
Teicher Tomáš
0
1
0