PREŠOV

29. marca 2014

Rekordy turnaja

Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre
Body
PO ´14 1.   Kohútik   Zahradníková 404 : 567
567
PO ´14 2.   Zahradníková   Žakovičová 503 : 437
503
PO ´14 3.   Šnábelová   Stašková 420 : 496
496
PO ´14 4.   Šimko   Uchaľová Timea 546 : 471
546
PO ´14 5.   Zahradníková   Lámer 514 : 317
514
PO ´14  6.    Uchaľová Mária   Baloghová 530 : 358
530
PO ´14 7.   Majerová   Žakovičová 329 : 515
515
                 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre
Súčet
PO ´14 1.   Kohútik   Zahradníková 404 : 567
971
PO ´14 2.   Zahradníková   Žakovičová 503 : 437
940
PO ´14 3.   Šnaábelová   Stašková 420 : 496
916
PO ´14 4.   Šimko   Uchaľová Timea 546 : 471
1017
PO ´14 5.   Šnábel   Baloghová 511 : 353
864
PO ´14 6.   Vernarský   Pinter 471 : 437
908
PO ´14 7.   Šimko   Jalčová 459 : 387
846
                 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre
Rozdiel
PO ´14 1.   Ponická   Lámer 317 : 503
186
PO ´14 2.   Skalka   Baloghová 454 : 235
219
PO ´14 3.   Majerová   Vilner Trudy 270 : 457
187
PO ´14 4.   Pinter   Jacková 522 : 319
203
PO ´14 5.   Šnábelová   Kohútik 497 : 290
207
PO ´14 6.   Stašková   Vaňo 313 : 510
197
PO ´14 7.   Majerová   Žakovičová 329 : 515
186
                 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre
Rozdiel
PO ´14 1.   Baloghová   Šimko 409 : 420
11
PO ´14 2.   Ponická   Blahová 381 : 385
4
PO ´14 3.   Žakovičová   Blahová 427 : 436
9
PO ´14 4.   Uchaľová Mária   Žakovičová 415 : 411
4
PO ´14 5.   Majerová   Brodenec 385 : 406
21
PO ´14 6.   Poremba   Vilner Trudy 431 : 424
7
PO ´14 7.   Zahradníková   Vernarský 405 : 397
8
                 
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo  
Body
PO ´14 1.   Poremba   ohraď      
46
PO ´14 2.   Brodenec   umučilo      
90
PO ´14 3.   Žakovičová   exote      
30
PO ´14 4.   Lámer   čŕt      
32
PO ´14 4.   Pinter   skolí      
32
PO ´14 5.   Šnábel   -      
40
PO ´14 6.   Jalčová   jašov      
28
PO ´14 7.   Pinter   bežnú      
50
                 
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová  
Body
PO ´14 1.   Zahradníková   osobitú      
104
PO ´14 2.   Brodenec   umučilo      
90
PO ´14 3.   Zahradníková   zatopenú      
107
PO ´14 4.   Uchaľová T.   obeduje      
112
PO ´14 5.   Šnábel   neosej(ú)      
86
PO ´14 6.   Uchaľová M.   pôvodny      
107
PO ´14 7.   Brodenec   nebečali      
113
                 
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová  
Body
PO ´14 1   Zahradníková   osobitú      
104
PO ´14 1   Uchaľová T.   št(i)pk(a)li      
102
PO ´14 3   Zahradníková   zatopenú      
107
PO ´14 4   Uchaľová T.   obeduje      
112
PO ´14 6   Uchaľová M.   pôvodny      
107
PO ´14 7   Brodenec   nebečali      
113