Možnosť zapojiť sa do tejto súťaže využilo 16 riešiteľov, ktorí zaslali riešenie zadanej úlohy . Každý zo súťažiacich sa už niekedy do písomnej súťaže zapojil, a tak vznikli unikátne riešenia v širokej bodovej škále s priemerom 585 bodov na riešenie. Môžeme teda zhodnotiť, že nadpriemerné riešenia našlo prvých 10 hráčov.

Sedemstobodové riešenia našla len prvá trojica hráčov. Najúspešnejší z nich, Miroslav Vaňo, si môže zapísať svoje prvé víťazstvo v rámci písomnej súťaže. O čosi menej bodov získali postupne Ivan Pastucha a Jozef Poremba.

Zaujímavosťou je, že v tomto zadaní sa dali poskladať až štyri bingá. V prvom ťahu boli dve možnosti, a to slová POKORIL alebo KROPILO. Túto možnosť využilo všetkých 16 hráčov. Ďalšie bingá sa dali vyskladať v poslednom ťahu, kde však bolo omnoho viac alternatív: OSTREJŠÍ, STROJÍTE, STROJÍME, STROJENÍ, NESTROJÍ. Značná časť hráčov ich využila tak, že položením na deväťnásobok získali viac než 200 bodov. Kľúčovým momentom bolo však o niečo komplikovanejšie bingo SĽUBOVANÝ. Ako jediná ho za 273 bodov vyskladala Veronika Pullmanová, ktorá ho elegantne spojila so slovom ÚVAH, a tým si oproti spoluhráčom v deviatom ťahu prilepšila. Naopak, spomínané bingo našla aj Gabriela Sládeková, avšak za 0 bodov. Dôvodom bolo, že ťah nadväzoval na vetvu vychádzajúcu z neplatného slova OMOKRIME v treťom ťahu. Tu sa však dalo poskladať iné, platné bingo MORKINOM.

Medzi slovami, ktoré obohatia slovník takmer každého hráča treba spomenúť: AGRAFÁM (agrafa - ozdobná spona používaná najmä na zopnutie odevov) z dielne Silvie Chylovej a tvary slova IMÁGO (pohlavne zrelý jedinec hmyzu, ktorý prešiel vývinom cez larválne štádium a kuklu) v riešeniach od Miroslava Vaňa a Jozefa Porembu.

Jednotlivé riešenia si môžete pozrieť kliknutím na . V prípade, že si chcete prejsť riešenie za riešením, stačí, keď kliknete na „Zobraziť všetky riešenia.“

Všetkým, ktorí sa opäť odhodlali na túto peknú scrabblovú záležitosť, ďakujem za účasť a teším sa na Vás v novej scrabblovej sezóne 2014/2015.

Marcel Makovník