PARTIZÁNSKE

5. júla 2014

Rekordy turnaja

Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Body
PE '14
1.
  Poremba Jozef   Brodenec Ivan 563 : 338
563
PE '14
2.
  Pastucha Ivan   Jacková Soňa 568 : 284
568
PE '14
3.
  Brodenec Ivan   Horňáková Eva 548 : 389
548
PE '14
4.
  Šnábelová Sylvia   Brodenec Ivan 569 : 323
569
PE '14
5.
  Makovník Marcel   Jalčová Jana 540 : 311
540
PE '14
6. 
  Šnábel Viliam   Tomalová Anna 520 : 406
520
PE '14
7.
  Pastucha Ivan   Horňáková Eva 565 : 304
565
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Súčet
PE '14
1.
  Jalčová Jana   Janikovičová Mirka 409 : 527
936
PE '14
2.
  Janikovičová Mirka   Krivdová Alexandra 457 : 453
910
PE '14
3.
  Brodenec Ivan   Horňáková Eva 548 : 389
937
PE '14
4.
  Pastucha Ivan   Krivdová Alexandra 489 : 460
949
PE '14
5.
  Záhradníková Eva   Janikovičová Mirka 471 : 458
929
PE '14
6.
  Šnábel Viliam   Tomalová Anna 520 : 406
926
PE '14
7.
  Pinter Patrik   Zahradníková Eva 483 : 456
939
 
             
Tur.
Kolo
  Hráč   Hráč Skóre
Rozdiel
PE '14
1.
  Horňák Štefan   Lančarič Norbert 332 : 561
229
PE '14
2.
  Pastucha Ivan   Jacková Soňa 568 : 284
274
PE '14
3.
  Slezáková Mária   Jalčová Jana 281 : 479
191
PE '14
4.
  Šnábelová Sylvia   Brodenec Ivan 569 : 323
246
PE '14
5.
  Makovník Marcel   Jalčová Jana 540 : 311
229
PE '14
6.
  Pinter Patrik   Jambrichová Viera 487 : 305
182
PE '14
7.
  Pastucha Ivan   Horňáková Eva 565 : 364
201
 
             
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
PE '14
1.
  Heriban Roman   Krivdová Alexandra 365 : 369
4
PE '14
2.
  Janikovičová Miroslava   Krivdová Alexandra 457 : 453
4
PE '14
3.
  Kohútik Slavomír   Tomalová Anna 418 : 414
4
PE '14
4.
  Tomková Erika   Jambrichová Viera 402 : 404
2
PE '14
5.
  Jambrichová Viera   Poremba Jozef 375 : 372
3
PE '14
6.
  Vaňo Miroslav   Heriban Roman 360 : 345
15
PE '14
7.
  Jalčová Jana   Daniš Tomáš 394 : 395
1
                   
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo  
Body
PE '14
1.
  Poremba Jozef   SPALINY      
80
PE '14
2.
  Janikovičová Mirka   POMEROM      
72
PE '14
3.
  Daniš Tomáš   UDIALA      
34
PE '14
4.
  Koleno Marián   BAGRE      
38
PE '14
5.
  Krivdová Alexandra   GINOM      
42
PE '14
6.
  Kohútik Slavomír   KAČINOM      
86
PE '14
7.
             
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo resp. slová  
Body
PE '14
1.
  Lančarič Norbert   DORANCE      
101
PE '14
2.
  Lančarič Norbert   UPAŽENIE      
126
PE '14
3.
  Pínter Patrik   DOTUJEŠ      
97
PE '14
4.
  Koleno Marián   OBSADENÉ      
107
PE '14
5.
  Blahová Emília   DOVYJETE      
96
PE '14
6.
  Krivdová Alexandra   PREŤALA      
104
PE '14
7.
             
 
             
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur.
Kolo
  Hráč   Slovo resp. slová  
Body
PE '14
1.
  Lančarič Norbert   DORANCE      
101
PE '14
2.
  Lančarič Norbert   UPAŽENIE      
126
PE '14
3.
  -   -      
-
PE '14
4.
  Koleno Marián   OBSADENÉ      
107
PE '14
5.
  -   -      
-
PE '14
6.
  Krivdová Alexandra   PREŤALA      
104
PE '14
7.