LIPTOVSKÝ HRÁDOK

12. apríla 2014

ponuka:

 

Radšej ako doma hádku
vykladacie scrabble v Hrádku.

Tak znie víťazný slogan, ktorý v rámci vyhlásenej súťaže vymyslel Patrik Pinter a ktorý najlepšie vystihuje atmosféru na tohtoročných, v poradí už štvrtých Majstrovstvách Slovenska vo vykladacom scrabble. 32 hráčov z celého Slovenska sa rozhodlo prenechať veľkonočné prípravy na ostatných členov rodiny, alebo v tom lepšom prípade, prísť aj s ďalšími rodinnými príslušníkmi na unikátne podujatie, ktoré sa koná tradične v apríli v priestoroch Strednej Odbornej Školy Elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Účastníkov privítala Evka Zahradníková, ktorá tohto roku pripravila na úvod okrem tradičnej tipovacej súťaže na víťaza aj spomínanú súťaž o najlepší slogan Majstrovstiev. Cenu pre víťaza tejto súťaže venoval primátor Liptovského Hrádku pán Branislav Tréger, ktorý takisto na úvod pozdravil prítomných hráčov. Po úvodných predohrách sa všetko podstatné presunulo za obrazovky počítačov so scrabblovnicami.

Prvé kolo začalo vyložením slova NERUŤ, ktoré našla polovica hráčov. Prvý kľúčový moment prvého kola prišiel v treťom ťahu – slovo FURGONE za 55 bodov (furgon – druh automobilu, pohrebný voz) položili dvaja hráči (Pastucha a Poremba). V piatom ťahu vyložil Jaro Vernarský slovo BEOM (beo – vták) za 32 bodov, čo bol jediný sólový ťah prvého kola a zároveň najlepší sólový ťah turnaja. Ďalší kľúčový moment bol 14.ťah – bingo so žolíkom ODLETELA resp. DOLETELA za 80 bodov našlo 23 hráčov, čo bol najlepší ťah prvého kola. Okrem tohto binga a furgonu bodovali najviac slová NERUŤ, HOJNÚ a IXA (zhodne po 40 bodov). Najmenej hľadanými boli okrem slov beom a furgone ešte ĎASMI za 36 bodov, ktoré našli dvaja hráči (Torma a Zahradníková) a iba traja hráči predĺžili PITE na NEODPITE za 33 bodov, hoci až 11 hráčov v tomto ťahu položilo na to isté miesto o 3 body menej hodnotné NEDOPITE.
Najviac hľadaným slovom bola ROSA ktorú našlo 28 hráčov. Vyložené boli aj ďalšie pekné či menej známe slová – VÝŠÍ, DOMÉNE, BÁG, DECA, ETALÓN, ale aj tie ktoré neboli najhodnotnejšími v danom ťahu – ZÁVOJE, ETUD, FORG, GROTE, EOCÉN, AEROV, FRNGOL, DEZÉN, POÉME, ETÁN, ŠPIC, JÁG, OPUSY, AGORE, ROVEŇ. Prvé kolo skončilo po 27 ťahu, keď v zásobníku zostalo jediné písmeno.
Prvé kolo vyhrala aj napriek jednému neplatnému ťahu Evka Zahradníková o 5 bodov pred Norom Lančaričom, o ďalšie 3 body zaostal tretí Jaro Vernarský. Medzi Šnábelovcov (štvrtého Vila a šiestu Sylviu) sa vklínil Miro Vaňo a týchto šesť hráčov sa prehuplo cez 90% úspešnosť.
Najviac maxím trafila Evka (21) o jedno viac ako Jaro a Miro.

Začiatok druhého kola mohol niektorým pripadať ako déja vu. Z vyžrebovaného prvého zásobníka totiž až 16 hráčov položilo neplatné slovo POĎOB, pričom toto isté slovo pred rokom, taktiež na začiatku druhého kola vyložil taký istý počet hráčov. Polovica hráčov tak hneď na začiatku nabrala 26 bodovú stratu na 14 hráčov ktorí vyložili iba ĎOB. Kľúčovým slovom druhého kola bolo predovšetkým v 17.ťahu bingo so žolíkom OMETALO + DOL za 73 bodov, ktoré našlo len 6 hráčov. Ďalší štyria však vyložili o 3 body horšie OMETALO + OD a jeden AMORETOM za 60 bodov. V tomto ťahu sa vyskytli aj neplatné bingá – MEOTAROM a ŠEMOTALO, vo štvrtom ťahu pri zásobníku so žolíkom sa objavili neplatné bingá VYPASÁVA a VYSÝPAVA. Okrem binga ďalšie najviac bodujúce ťahy boli DÓŽOVI (dóža – hlava Benátskej republiky) za 60 bodov (6x) a ŠÍRKE za 51 bodov (12x). Najmenej hľadané slová boli LOCKÝ (Lok – obec pri Leviciach) za 42 bodov, ktoré našli dvaja hráči (Poremba a Vaňo), KRVNÝ za 33 bodov (našli traja), EIS za 28 (našli štyria) a AGAPY za 27 bodov (agapy – hostina po bohoslužbe) našlo 5 hráčov. Z ďalších zaujímavých vyložených slov to boli napríklad PÁNU, FALDAMI či VESEĽ, alebo nevyložené ale bodujúce KORÁN, KUPÓN, DĹŽNI, SÚŠÍ, LEGOVÉ, PASTVA.
Najviac vykladaným slovom bola MÄTA za 34 bodov, ktorú našlo až 31 hráčov.
Kolo skončilo 27.ťahom s dvomi nevyloženými písmenami.
Druhé kolo vyhral Slavo Kohútik, ktorý sa ako jediný prehupol cez 95% úspešnosť, druhá bola Vierka Jambrichová a tretí Jožko Poremba, cez 90% sa dostali aj Miro Vaňo, Jaro Vernarský a Noro Lančarič. Slavo mal aj najviac maxím v tomto kole (21), o jedno viac ako Evka Zahradníková na deviatom mieste.
Po druhom kole bola na čele dvojica Lančarič – Zahradníková, o 2 body za nimi Vernarský, o ďalšie 2 body Poremba a Vaňo a o ďalšie 2 body Jambrichová.

Posledné tretie kolo začalo slovom ZASE, resp. ZETA (zeta – grécke písmeno) za 14 bodov, ktoré našlo až 31 hráčov a bolo tak najhľadanejším slovom kola. V tomto kole boli vyložené až tri bingá. V 3.ťahu položilo bingo TELIESKU cez štvornásobok za 98 bodov sedem hráčov (čo bol zároveň najlepší ťah kola i celého turnaja), pričom ďalších šesť hráčov položilo SKELETU za 80 bodov a jeden to isté slovo za 66 bodov. V piatom ťahu našlo 18 hráčov bingo BARDOVOU (bard – ľudový spevák alebo básnik), resp. BRADOVOU za 78 bodov, avšak napojiť platné slovo BORDOVA na neplatné BĽAKLI sa neukázalo ako dobrý nápad. Posledné bingo prišlo v 17.ťahu – VOTRELO, resp. LOTROVE za 66 bodov našlo 23 hráčov. Ďalšie kľúčové slová boli OČITÉ za 60 bodov (16x) a PIGAŤ za 57 bodov (21x). Sólovým ťahom tohto kola boli v 18.ťahu MODY za 28 bodov, ktoré našiel Miro Vaňo. Ďalšie najmenej hľadané slová boli MŇA za 44 bodov, ktoré našli dvaja (Vernarský a Šnábel) a rovnako dvaja (Vaňo a Koleno) našli slovo so žolíkom PREVÄZOM za 20 bodov. Trikrát položenými boli slová OSÁM za 42, FRNDINO za 34 a VÄZ za 44 bodov. Ďalšie zaujímavé vyložené slová tohto kola – HŔBKE, PÔSTNE, NAŠTVE či bodujúce nevyložené HŔSTKE, KŇUČ, FÁMA, STIELKU, FORD, FIRN, JAMB, JADU, GREPE, SNÁROM. Tretie kolo skončilo po 25 ťahu, keď v zásobníku zostalo len nevyložiteľné Ĺ.
Tretie kolo vyhral Jaro Vernarský s takmer 95% úspešnosťou pred Mirom Vaňom a Evkou Zahradníkovou, pričom aj štvrtá Vierka Jambrichová a na piatom mieste prekvapenie kola nováčik Peter Matejovie sa dostali nad 90% úspešnosť.
Najviac maxím v tomto kole (18) mal Miro Vaňo, o 1 viac ako Jaro a Evka.

Najlepší traja v treťom kole si podelili aj medailové stupne. Celkovo zvíťazil Jaro Vernarský, ktorý si tak po roku znovu vzal od Evky titul. Evka Zahradníková skončila druhá o 4 body za Jarom. Jaro a Evka tak zostávajú jedinými šampiónmi vo vykladacom scrabble a zatiaľ si tento titul každoročne vymieňajú. Tretí, len o 1 bod za Evkou skončil Miro Vaňo, pre ktorého je to prvá medaila z vykladacích majstrovstiev. Tentoraz bez medaily odišla štvrtá Vierka Jambrichová. Na piatom mieste skončil Noro Lančarič, ktorý tak tretí rok po sebe nedokázal zužitkovať priebežné vedenie po dvoch kolách a na prvú medailu si musí počkať. Nuž, keby sa hrali len dve kolá bol by už trojnásobným majstrom, ale na keby sa nehrá. Prví piati hráči sa dostali cez 90% úspešnosť, pričom úplne najlepšiu mal Jaro (92,62%). Medailisti sa tiež najčastejšie trafili do naj ťahov – Evka 58x, Miro 56x a Jaro 54x.

Prví traja si odniesli takmer všetky poháre, kýble a diplomy, akurát Slavovi sa ušiel jeden diplom a kýbeľ za víťazstvo v druhom kole a Petrovi Matejovie vynieslo celkové dvanáste miesto diplom pre najlepšieho nováčika. Mimochodom, nováčikov na vykladacom scrabble bolo tohto roku deväť. Ale naprázdno neodišiel nikto. Prítomní dostali žltozelené scrabbleové kapsy, ktoré môžu využiť rôznymi spôsobmi (nákupné tašky, reflexné vesty, či ako vak pri oberaní jabĺk) a takisto si mohli odniesť kúsok liptovskej prírody v podobe záhradného stromu (tuje smaragdovej, borievky rozprestretej Blue Chip alebo borievky Blue Star), ktoré výhodne poskytla firma Semenoles. Avšak najcennejšou vecou ktorú si hráči mohli odniesť bol pocit príjemne a bez hádok stráveného dňa v kruhu priateľov nakazených rovnakou diagnózou – diagnózou scrabble.

Ďakujeme Evke Zahradníkovej za ako vždy perfektnú organizáciu, Jarovi Janikovičovi ako autorovi softvéru a hlavnému rozhodcovi, Strednej Odbornej Škole Elektrotechnickej za poskytnuté priestory a vybavenie, menovite potom Martinovi a Martine Gabauerovcom za správu siete a ďalšiemu počítačovému technikovi Martinovi Slotkovi. Poďakovanie patrí aj mestu Liptovský Hrádok a Lesom SR, odštepnému závodu Semenoles Liptovský Hrádok.

Ďakujeme, víťazom blahoželáme a dovidenia v Hrádku o rok.

Ivan Pastucha