KOŠICE

3. mája 2014

ponuka:

 

V sobotu 3. mája si našlo cestu do košickej časti Podhradová 38 hráčov, aby sa zúčastnili turnaja „O pohár primátora“, ktorý bol aj tento rok zaradený medzi sprievodné akcie osláv Dňa mesta Košice. Pri tejto príležitosti poctil podujatie návštevou primátor Košíc Dr. Richard Raši, ktorý pri otvorení turnaja príjemne prekvapil účastníkov všeobecnými vedomosťami o hre scrabble a zároveň ich pozval na ďalšie podujatia organizované mestom v rámci jubilejného dvadsiateho ročníka Dňa mesta Košice. Medzi hráčmi sme privítali aj dvoch nováčikov, domácu Košičanku Katku Ištvánovú a Petra Matejovie z Liptovského Mikuláša.

Bez jediného zaváhania prešiel turnajom Miro Vaňo, merajúci do Košíc najdlhšiu cestu z Kroměříža, ktorý si po 7 výhrach odniesol domov Pohár primátora. Druhý skončil Prešovčan Mišo Vernarský so 6 výhrami, keď prehral len s Mirom v 5. kole pomerom 388 : 416. O tretie miesto sa zvádzal tuhý boj do posledného kola. Spomedzi 7 hráčov s 5 výhrami si ho napokon vybojovala domáca Sylvia Šnábelová vďaka Buchholzu, ktorý bol o jeden bod vyšší ako u Ivana Pastuchu a Vlada Frického.

Za tematické slovo podujatia bolo toho roku vyhlásené slovo „STĹP“, podľa barokového súsošia Morového stĺpa Immaculata z košického námestia, motív ktorého bol vyobrazený aj na turnajovej torte. Dielo bolo postavené za malou fontánou na počesť obetiam morovej epidémie, ktorá Košice zasiahla na začiatku 18. storočia, na mieste bývalého popraviska.

Do globálnych rekordov histórie hier spolku sa z košického turnaja zapíše priemer na hru Ivana Pastuchu 473,29 b. Navlas rovnaký počet bodov dosiahol Ivan pred dvomi rokmi taktiež v Košiciach (žeby genius loci miesta?). K jeho vyrovnanému osobnému rekordu v počte bodov na jednom turnaji výdatne prispelo 8 zostavených bíng, ktoré predstavujú ďalší zápis do globálnych rekordov. Turnaj výborne vyšiel aj Trudy Vilner, ktorá zaznamenala úctyhodných 621 bodov za skóre jednotlivca v hre 4. kola, počas ktorej vyložila tri bingá. Do historických rekordov pribudne aj spoločné skóre z hry Vlado Frický - Ivan Pastucha (1020 b.) z 3. kola, ktoré vzápätí tesne prekonali Vilo Šnábel s Majkou Slezákovou v 4. kole (1026 b.). V turnajoch bez straty bude uvedený Miro Vaňo s čistým štítom z košického podujatia.

Víťaz turnaja Miro Vaňo si vybral z trojice kníh určených pre medailistov „SLOVNÍK SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA H-L“, užitočnú pomôcku pre scrabblistov. Druhému v poradí Mišovi Vernarskému sa ušla kniha „SKVOSTY EVROPY“, výpravná obrazová publikácia, zahŕňajúca európske pamiatky doposiaľ zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Tretia Sylvia Šnábelová získala knihu „BORGIOVCI“ o kontroverznom talianskom šľachtickom rode španielskeho pôvodu. Prví traja umiestnení získali aj tradičnú pohárovú trofej a prepäťovú ochranu PC proti elektrickým výbojom Storm Chaser.

Zo zaujímavých slov nenachádzajúcich sa v rekordných zápisoch z partiárov vyberáme: JEMENSKÝ, MONOSKI, BURANE, MARÓNOV, CHVOJÍ, KORÓNY, AUGITOV, KĹBOVO, KYSTE, FOREMNÍ, SAMURAJ, SKRATOVO, FALOSE, MAČINOU, POSADÁ.

Okrem najlepších troch hráčov turnaja boli vyhodnotené nasledujúce kategórie:

NAJLEPŠÍ NOVÁČIK: Trofej pre najlepšieho nováčika na turnajoch spolku v klasickom scrabble s tokajským vínom získal Peter Matejovie. Umiestnil sa na skvelom 13. mieste, rovnako ako pri jeho nedávnom debute na MS vo vykladacom scrabble.

PRVÉ VYLOŽENIE SLOVA SO SLOVNÝM ZÁKLADOM „STĹP“: Grafiku morového stĺpa Immaculata získal Ivan Pastucha za vyloženie odvodeného tvaru „S(T)ĹPA“ už v 7. ťahu 1. kola.

NAJLEPŠÍ ŤAH: Keramický džbán s motívom Košíc získal Rasťo Michalka so slovom „NED(O)KŔMI“ za 128 b. v 7. kole.

NAJVYŠŠIE SPOLOČNÉ SKÓRE: Najlepšie si počínala dvojica Vilo Šnábel – Majka Slezáková, ktorá dosiahla 1026 b. v ich vzájomnom zápase v 4. kole. Pohľadnice s reprodukciami obrazov Caravaggia pripadli Vilovi, pohľadnice s Van Goghovými obrazmi Majke.

NAJLEPŠIA OFENZÍVA: Za najvyšší počet bodov dosiahnutých počas turnaja získal publikáciu „Veľká kniha krížoviek“ Ivan Pastucha za celkových 3313 b. Kniha obsahujúca okrem krížoviek aj logické úlohy a sudoku našla v polyhistorovi Ivanovi, zúčastňujúcom sa aj súťažných podujatí Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov, dobrého adresáta.

NAJVYŠŠÍ POČET BÍNG: Víťazom tejto kategórie bol opäť Ivan Pastucha, ktorý ako jediný vyložil 8 bíng. Cenou za ne bola kniha „Košické detaily“, voľné pokračovanie cyklu „Potuliek mestom Košice“ o historicky pozoruhodných miestach Košíc.

NAJZAUJÍMAVEJŠIE SLOVO Z REKORDOV TURNAJA: V rámci slov zaznamenaných v rekordoch podujatia (najhodnotnejšie ťahy v jednotlivých kolách, v 1. ťahoch a stovky) získal zrnkovú kávu „Davidoff Café“ Jaro Vernarský za zaujímavé vyložené slovo „KESÓNOM“. Veľmi pekné slová zapísané do rekordov boli tiež BAŽANTIU, LIENENÉ, a i.

NAJLEPŠÍ 1. ŤAH: Najlepším prvým ťahom bolo slovo „POBUDNE“ za 82 b. od Petra Lámera, za čo bol odmenený setom pohárov, ktoré venovali Majka a Timea Uchaľové.

Ako cenu útechy venoval Soni Jackovej Peter Matejovie fľašu vína.

V Košiciach sa zavŕšila súťaž o „HVIEZDU VÝCHODU“ (cyklus turnajov v Bardejove, Prešove, Košiciach), v ktorej si celkové prvenstvo vybojovala Evka Zahradníková so 66 b., na druhom mieste skončil Peťo Lámer s 57 b. a tretie miesto obsadila Gertrúda Vilner so 47 b.

Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým za účasť a pomoc v priebehu turnaja. Osobitne sa chceme poďakovať predsedníčke spolku Evke Zahradníkovej za písomnú podporu turnaja pri korešpodencii s magistrátom a všemožné vychádzanie v ústrety pri organizovaní tejto akcie. Ďakujeme Slavovi Kohútikovi, ktorý od šachistov v Kežmarku zohnal deň pred turnajom, keď sa ešte v piatok prihlásili viacerí hráči, chýbajúce kusy šachových hodín a Lacovi Murgáčovi za zabezpečenie zapisovateľky výsledkov a privezenie viacerých účastníkov turnaja zo stanice.

Ďakujeme sponzorom turnaja:

Primátorovi mesta Košice MUDr. Richardovi Rašimu, PHD., MPH za finančnú podporu turnaja a jeho osobnú účasť na podujatí

Oddeleniu kultúry Magistrátu mesta Košice za upomienkové predmety a artefakty s košickou tematikou

Riaditeľovi Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov MVDr. Jozefovi Pokornému za ústretovosť pri prenajímaní priestorov pre turnaj

Sna