Prešov

16. marca 2013


Areál Prešovskej univerzity sa nachádza na ulici 17. novembra č. 11, oproti reštaurácii Hviezda. Parkovať sa môže pred reštauráciou Hviezda alebo na okolitých parkoviskách. Keďže v sobotu je areál PU zavalený diaľkovými študentmi, môžu byť parkoviská plné.

Do areálu PU cez hlavný vchod priamo, v polovici dlhej priamej chodby doprava dolu schodmi do univerzitnej knižnice. Po dohode s PU, miesto turnaja nebude označené ako turnaj v SCRABBLE (takúto informáciu nedostane podľa všetkého ani informátor pri vstupe do budovy), takže je potrebné sa v prípade nejasností pýtať na Univerzitnú knižnicu, ktorá je v areáli budovy veľmi dobre označená.

Príchod od Popradu:
Na druhej svetelnej križovatke doprava (smer KE), stále po hlavnej ceste cca 500 m, potom naľavo na most cez rieku Torysa, hneď za mostom napravo na ul. 17. novembra, priamo cez ďalší semafor ešte cca 100 m k areálu Prešovskej univerzity (napravo od cesty, vzadu vysoká budova internátu).
 

Príchod od Košíc:
Na tretej svetelnej križovatke po hlavnej doľava (smer Poprad), stále po hlavnej ceste cez semafor, ešte cca 100 m, pred mostom cez Torysu doprava na ul. 17. novembra, ďalej cca 300 metrov k areálu Prešovskej univerzity (naľavo od cesty, vzadu vysoká budova internátu).
 

INŠTRUKCIE PRE TÝCH, KTORÍ PRÍDU VLAKOM ALEBO AUTOBUSOM
Trolejbusom č. 38, odchod zo stanice 7,30; 8,00; 8,30, vystúpiť treba na druhej zastávke, cca 5 min. jazdy.