Košice

4. mája 2013


Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL), 2. poschodie, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice.

Príchod zo smeru Prešov
:
Zídete z diaľnice v smere Spišská Nová Ves/Centrum a pokračujete priamo po hlavnej až po tretiu svetelnú križovatku, na ktorej odbočíte vpravo – smer Kysak. Potom opäť stále rovno po hlavnej, prejdete priamo križovatku, za ktorou sa cesta bude trochu stáčať doprava a mierne do kopca. Po niekoľkých metroch na ľavej strane uvidíte dlhý zelený plot a na konci plota odbočíte vľavo, kde hneď na pravej strane bude parkovisko patriace k IVVL.

Príchod zo smeru Rožňava :
Po príchode do Košíc pokračujete stále rovno až po kruhový objazd, kde pôjdete na smer Spišská Nová Ves (3. výjazd). Cez celé sídlisko Terasa stále rovno, až kým nezídete dole dlhým kopcom. Potom sa zaradíte vľavo a idete na smer Michalovce/Prešov/Spišská Nová Ves (prechádzate cez električkové koľajnice). Odtiaľ počítajte semafory, prejdete cez 3 stále priamo a na 4. svetelnej križovatke zabočíte doľava – smer Kysak. Potom opäť stále rovno po hlavnej, prejdete priamo križovatku, za ktorou sa cesta bude trochu stáčať doprava a mierne do kopca.  Po niekoľkých metroch na ľavej strane uvidíte dlhý zelený plot a na konci plota odbočíte vľavo, kde hneď na pravej strane bude parkovisko patriace k IVVL.


INŠTRUKCIE PRE TÝCH, KTORÍ PRÍDU VLAKOM ALEBO AUTOBUSOM
MHD: Zo stanice autobusom číslo 16, zastávka Polianska (smer Mier, Podhradová), odchody sú o 8.17 a 8.37.