Bardejov

27. októbra 2012


Poľsko-slovenský dom, Radničné námestie 24, Bardejov

Stránka  :   www.virtualnypsd.sk


INŠTRUKCIE PRE TÝCH, KTORÍ PRÍDU VLAKOM ALEBO AUTOBUSOM :
Najvhodnejšie je ísť pešo, cesta zo stanice na námestie trvá cca 10 minút.

- zo stanice pokračujte na juh (pozdĺž supermarketu Billa) po ulici Slovenská, neskôr je to ulica Krátky rad

- po minutí celej východnej strany historických mestkých hradieb zabočte na ulicu Veterná (po ľavej ruke s nachádza Hrubá bašta)

- po krátkej ceste do strmého kopca ste na námestí. Hneď druhý dom na námestí je Poľsko-slovenský dom


NÁMESTIE       PS-DOM

PEŠI       DOJAZD_OD_POPRADU        DOJAZD_OD_PREŠOVA