1. PÍSOMNÁ  SÚŤAŽ  2013
p.č. priezvisko meno body body SP poznámka
1 Pastucha Ivan 675 25  
2 Vaňo Miroslav 665 22  
3 Poremba Jozef 620 20  
4 Pullmannová Veronika 617 19  
5 Makovník Marcel 608 18  
6 Paco Ján 522 17  
7 Brodenec Ivan 503 16  
8 Jalčová Jana 494 15 1. ťah - podhodnotený o 2 body
9 Chylová Silvia 471 14 10. ťah - podhodnotený o 5 bodov
10 Kiss Miroslav 470 13  
11 Žákovičová Zdenka 461 12  
12 Basová Alena 420 11  
13 Slezáková Mária 416 10  
14 Toman Vladislav 359 9 8. ťah - zle štartovacie políčko
15 Peterský Emil 317 8  
16 Drusková Zuzana 302 7 5. ťah - nedá sa položiť, chýba písmeno A,  8. ťah - nedá sa poloziť
Po kliknutí na priezvisko sa zobrazí hracia plocha daného hráča s uloženými slovami. (Platí pre prvých troch.)