Tabuľka kvalifikácie na 14. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE  (2012)
 
2012  Hráči kvalifikovaní na 14. MS priamo z 13. MS 5.11. 10.12. 21.1. 25.2. 24.3. 5.5. 2.6. 30.6. 21.7. 11.8. 8.9. počet Kvalifikačné body
Poradie  (iba majster) 1.QT 2.QT 3.QT 4.QT 5.QT 6.QT 7.QT 8.QT 9.QT 10.QT 11.QT turnajov
 Priezvisko, meno LM BJ BB ZA PO KE NR PE Sr MT  
 
1.  Lámer Peter   17 22 15 25 19 11 11 25 25 25 18 11 213
2.  Vaňo Miroslav   19 20 14 19 22 12 17 16 20 22 16 11 197
3.  Kohútik Slavomír   12 19   22 17 15 20 7 22 15 20 10 169
4.  Michalka Rastislav   14 18 20 15 13 10 9 19 14 14 22 11 168
5.  Poremba Jozef   11 13 8 7 4 16 25 20 18 18 19 11 159
6.  Pastucha Ivan   20 11 25 5 16 22   17 12 17   9 145
7.  Zahradníková Eva   25   3 10 20 18 14 22     25 8 137
8.  Janikovičová Miroslava       22 20     16 11 19 20   6 108
9.  Vernarský Jaroslav       25   17 25 13       16   5 96
10.  Tomková Erika       16 6     12 15 9 9 10 7 77
11.  Frický Vladimír     9   8 14 25       19   5 75
12.  Šnábelová Silvia   13 12 7 4 18 0         15 7 69
13.  Žákovičová Zdenka   4 6 4 11 0 1 4 10   11 17 10 68
14.  Jambrichová Viera       19 12     18   17     4 66
15.  Lančarič Norbert       17 18     19   11     4 65
16.  Brodenec Ivan   18 2 6 0     8 5 7 12 5 9 63
17.  Smatana Miroslav   15   9 9 11   0 12       6 56
18.  Fornerová Marta         2   4   18   13 13 5 50
19.  Makovník Marcel   22           13 14       3 49
20.  Skalka Peter   8 16     6 19           4 49
21.  Heriban Roman               22 9 16     3 47
22.  Šnábel Viliam   2 14 1 16 2 9           6 44
23.  Mráz Jozef   16 3 10         6     3 5 38
24.  Piskláková Monika   9 0 5         13     11 5 38
25.  Staško Róbert     17       20           2 37
26.  Koleno Marián   3     14   0 6 0 13     6 36
27.  Janovská Renáta       12       0     10 14 4 36
28.  Brezovan Daniel   10 1     0 8       7 8 6 34
29.    Boroš Pavol               15 8 10     3 33
30.  Stašková Brigita     4     9 14         6 4 33
31.  Hafičová Gertrúda     0   1 12 5       8 7 6 33
32.  Slezáková Mária     0 2 0 7 0 1 4 4 6 9 10 33
33.  Ivan Michal   5   11 3             12 4 31
34.  Balent Milan   7     13 10             3 30
35.  Soták Róbert               10   15     2 25
36.  Horváthová Zuzana       13           8     2 21
37.  Vernarský Tomáš majster   15     5             2 20
38.  Králiková Lýdia       18                 1 18
39.  Karolyi Dušan             17           1 17
40.  Vernarský Michal           15             1 15
41.  Torma Stanislav     10       0           2 10
42.  Staško Samuel     8     0             2 8
43.  Mačingová Eva     0     8             2 8
44.  Burda Zbyněk             3     5     2 8
45.  Daniš Tomáš       0       7         2 7
46.  Drusková Zuzana     7                   1 7
47.  Štrelinger Viliam             7           1 7
48.  Skalková Anna   6 0     0 0           4 6
49.  Dioszegi Ľudovít             6           1 6
50.  Barienčíková Michaela                   6     1 6
51.  Rybárska Ivana   1                 5   2 6
52.  Majerová Anna   0 0 0             4 2 5 6
53.  Uchaľová Mária     5                   1 5
54.  Labaiová Lívia               5         1 5
55.  Jalčová Jana           1 0         4 3 5
56.  Moravčíková Dana               2 2       2 4
57.  Marinčák Marcel           3 0           2 3
58.  Šimko Marián               3         1 3
59.  Pullmanová Veronika                 3       1 3
60.  Kameník René             2           1 2
61.  Tomášik Matúš               0 1       2 1
62.  Kiss Miroslav   0         0           2 0
63.  Slivka Peter               0 0       2 0
64.  Spišiaková Kristína               0 0       2 0
65.  Králiková Katarína         0               1 0
66.  Ďungelová Albína         0               1 0
67.  Mojžiš Daniel       0                 1 0
68.  Uchaľová Timea     0                   1 0
69.  Hvizdová D.     0                   1 0
70.  Zamborský Peter     0                   1 0
71.  Bláhová Emília   0                     1 0
72.  Janšo Karol             0           1 0
73.  Verešová Eva             0           1 0
74.  Baltová Lucia             0           1 0
75.  Valterová Zuzana               0         1 0
76.    Labai František                 0           1   0
77.  Labaiová Mária               0         1 0
                            0 0
                               
                               
 Poznámka :                                  
 Hráči s rovnakým počtom bodov sú zoradení podľa počtu turnajov v danom roku; ak sa aj počet turnajov zhoduje,            
 rozhoduje počet získaných bodov (resp. účasť) na poslednom turnaji. Ďalším kritériom je abecedné poradie.