Rekordy turnaja  
VII. kvalifikačný turnaj na 14. MS v SCRABBLE, Košice, 05. 05. 2012  
                     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
KE ´12 1.   Stašková   Pastucha 363 : 611 611  
KE ´12 2.   Zahradníková   Šnábel 567 : 382 567  
KE ´12 3.   Burda   Torma 524 : 409 524  
KE ´12 4.   Lámer   Burda 551 : 302 551  
KE ´12 5.   Pastucha   Michalka 548 : 374 548  
KE ´12  6.    Pastucha   Frický 521 : 420 521  
KE ´12 7.   Vaňo   Kameník 607 : 336 607  
                     
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
KE ´12 1.   Stašková   Pastucha 363 : 611 974  
KE ´12 2.   Zahradníková   Šnábel 567 : 382 949  
KE ´12 3.   Burda   Torma 524 : 409 933  
KE ´12 4.   Skalková   Torma 488 : 432 920  
KE ´12 5.   Pastucha   Michalka 548 : 374 922  
KE ´12 6.   Pastucha   Frický 521 : 420 941  
KE ´12 7.   Vaňo   Kameník 607 : 336 943  
                     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
KE ´12 1.   Skalka   Burda 521 : 213 308  
KE ´12 2.   Zahradníková    Šnábel 567 : 382 185  
KE ´12 3.   Kiss   Koleno 321 : 479 158  
KE ´12 4.   Lámer   Burda 551 : 302 249  
KE ´12 5.   Poremba   Skalková 546 : 355 191  
KE ´12 6.   Šnábelová   Jalčová 496 : 350 146  
KE ´12 7.   Vaňo   Kameník 607 : 336 271  
                     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
KE ´12 1.   Fornerová   Vernarský 337 : 319 18  
KE ´12 2.   Karolyi   Hafičová 393 : 394 1  
KE ´12 3.   Kameník   Šnábelová 368 : 364 4  
KE ´12 4.   Poremba   Vernarský 355 : 381 26  
KE ´12 5.   Diószegi   Verešová 400 : 399 1  
KE ´12 6.   Kohútik   Zahradníková 411 : 418 7  
KE ´12 7.   Zahradníková   Pastucha 440 : 448 8  
                     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body  
KE ´12 1.   Poremba   hraním       38  
KE ´12 2.   Skalková   fóry       46  
KE ´12 3.   Skalka   oslaď(t)e       94  
KE ´12 4.   Stašková   pozdala       72  
KE ´12 5.   Pastucha   hornami       80  
KE ´12 6.   Kameník   netrhalo       71  
KE ´12 7.   Jalčová   n(e)robil       76  
                     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
KE ´12 1.   Pastucha   omarenom       149  
KE ´12 2.   Zahradníková   škol(e)nia       84  
KE ´12 3.   Vernarský   o(p)ojnými       101  
KE ´12 4.   Karolyi   n(e)modliť       101  
KE ´12 5.   Zahradníková   venúvali       102  
KE ´12 6.   Poremba   (e)xily+ex+íl+re       110  
KE ´12 7.   Vaňo   zdepci(t)e       203  
                     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
KE ´12 1.   Pastucha   omarenom       149  
KE ´12 1.   Poremba   povstan(í)       131  
KE ´12 1.   Staško   dúpä       108  
KE ´12 3.   Vernarský   o(p)ojnými       101  
KE ´12 4.   Karolyi   n(e)modliť       101  
KE ´12 5.   Zahradníková   venúvali       102  
KE ´12 6.   Poremba   (e)xily+ex+Íl+r(e)       110  
KE ´12 7.   Vaňo   zdepcite       203  
KE ´12 7.   Štrelinger   neďobalo       104  
KE ´12 7.   Karolyi   dospá(v)am       101