Rekordy turnaja  
9. kvalif. turnaj na 12. MS v SCRABBLE, Lučatín, 07. 08. 2010  
                     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
LU ´10 1.   Kohútik S.   Blahová E. 538 : 352 538  
LU ´10 2.   Soták R.   Skalka P. 296 : 504 504  
LU ´10 2.   Brezovan D.   Ďurechová E. 504 : 278 504  
LU ´10 3.   Michalka R.   Žakovičová Z. 495 : 272 495  
LU ´10 4.   Zahradníková E.   Stašková B. 605 : 290 605  
LU ´10 5.   Poremba J.   Soták R. 460 : 356 460  
LU ´10 5.   Lámer P.   Žakovičová Z. 460 : 355 460  
LU ´10 6.   Skalka P.   Poremba J. 333 : 513 513  
LU ´10 7.   Tomková E.   Zahradníková E. 338 : 457 457  
LU ´10 7.   Žákovičová Z.   Smatana M. 457 : 447 457  
                     
 Najvyššie spoločné skóre  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
LU ´10 1.   Zahradníková E.   Brodenec I. 492 : 400 892  
LU ´10 2.   Zahradníková E.   Janovská R. 405 : 474 879  
LU ´10 3.   Ďurechová E.   Slezáková M. 426 : 435 861  
LU ´10 4.   Žákovičová Z.   Kohútik S. 450 : 454 904  
LU ´10 5.   Pastucha I.   Janovská R. 421 : 432 853  
LU ´10 6.   Zahradníková E.   Pastucha I. 453 : 421 874  
LU ´10 7.   Žákovičová Z.   Smatana M. 457 : 447 904  
                     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
LU ´10 1.   Smatana M.   Soták R. 268 : 510 242  
LU ´10 2.   Brezovan D.   Ďurechová E. 504 : 278 226  
LU ´10 3.   Michalka R.   Žakovičová Z. 495 : 272 223  
LU ´10 4.   Zahradníková E.   Stašková B. 605 : 290 315  
LU ´10 5.   Smatana M.   Koleno M. 323 : 434 111  
LU ´10 6.   Skalka P.   Poremba J. 333 : 513 180  
LU ´10 7.   Slezáková M.   Brodenec I. 315 : 433 118  
                     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
LU ´10 1.   Slezáková M.   Stašková B. 385 : 389 4  
LU ´10 2.   Smatana M.   Fornerová M. 393 : 399 6  
LU ´10 3.   Ďurechová E.   Slezáková M. 426 : 435 9  
LU ´10 4.   Žákovičová Z.   Kohútik S. 450 : 454 4  
LU ´10 5.   Stašková B.   Fornerová M. 379 : 375 4  
LU ´10 6.   Skalková M.   Fornerová M. 382 : 389 7  
LU ´10 7.   Pastucha I.   Stašková B. 418 : 417 1  
                     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body  
LU ´10 1.   Slezáková M.   oceľou       40  
LU ´10 2.   Michalka R..   deľme       28  
LU ´10 2.   Smatana M.   hrivu       28  
LU ´10 3.   Ďurechová E.   tŕňa       40  
LU ´10 4.   Pastucha I.   fétov       52  
LU ´10 5.   Kohútik S.   odtokmi       74  
LU ´10 6.   Zahradníková E.   zorať       40  
LU ´10 7.   Tomková E.   nemáta(l)       74  
                     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
LU ´10 1.   Kohútik S.   ulovené       100  
LU ´10 2.   Zahradníková E.   tortové       76  
LU ´10 3.   Janovská R.   poroď(m)e       102  
LU ´10 4.   Janovská R.   koteni(e)       86  
LU ´10 5.   Lámer P.   nešvihne       96  
LU ´10 6.   Pastucha I.   uspan(i)a, ta       88  
LU ´10 7.   Pastucha I.   únavnom       95  
                     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
LU ´10 1.   Kohútik S.   ulovené       100  
LU ´10 3.   Janovská R.   poroď(m)e       102