Celkové poradie Meno hráča Body Počet najlepších ťahov Priemerná úspešnosť
1. Eva Zahradníková 2394 53 91.50%
2. Miroslav Vaňo 2355 45 89.89%
3. Peter Lámer 2352 44 89.73%
4. Tomáš Vernarský 2344 51 89.99%
5. Jaroslav Vernarský 2343 51 89.86%
6. Michal Vernarský 2294 53 87.37%
7. Samuel Staško 2289 46 87.61%
8. Miroslava Janikovičová 2238 46 85.98%
9. Peter Modránszky 2203 40 84.28%
10. Slavomír Kohútik 2175 42 83.03%
11. Erika Tomková 2153 37 82.10%
12. Lýdia Králiková 2144 41 81.64%
13. Róbert Staško 2143 42 82.17%
14. Miroslav Smatana 2143 42 81.97%
15. Ivan Brodenec 2111 34 80.88%
16. Marián Koleno 2069 34 79.30%
17. Brigita Stašková 2058 38 78.87%
18. Daniel Brezovan 2039 30 78.13%
19. Milan Macek 1999 30 77.09%
20. Jozef Poremba 1983 29 75.72%
21. Zdenka Žakovičová 1968 26 75.71%
22. Marián Králik 1964 33 74.96%
23. Eva Ďurechová 1879 29 72.02%
24. Mária Slezáková 1856 28 70.17%
25. Emília Blahová 1628 19 62.64%