Poradie Meno hráča Body Počet najlepších ťahov Úspešnosť
1. Tomáš Vernarský 710 21 96.73%
2. Jaroslav Vernarský 697 19 94.96%
3. Eva Zahradníková 686 18 93.46%
4. Miroslava Janikovičová 681 18 92.78%
5. Samuel Staško 666 16 90.74%
6. Miroslav Vaňo 663 14 90.33%
7. Peter Lámer 654 15 89.10%
8. Milan Macek 639 11 87.06%
9. Peter Modránszky 636 12 86.65%
10. Róbert Staško 632 15 86.10%
11. Michal Vernarský 621 18 84.60%
12. Miroslav Smatana 617 17 84.06%
13. Ivan Brodenec 617 11 84.06%
14. Marián Koleno 615 12 83.79%
15. Zdenka Žakovičová 612 12 83.38%
16. Slavomír Kohútik 610 14 83.11%
17. Brigita Stašková 609 12 82.97%
18. Daniel Brezovan 599 9 81.61%
19. Erika Tomková 597 12 81.34%
20. Lýdia Králiková 585 13 79.70%
21. Jozef Poremba 558 8 76.02%
22. Eva Ďurechová 554 14 75.48%
23. Marián Králik 552 9 75.20%
24. Emília Blahová 503 7 68.53%
25. Mária Slezáková 455 6 61.99%