2. PÍSOMNÁ  SÚŤAŽ  2010
p.č. priezvisko meno body body SP poznámka
1 Pastucha Ivan 616 25  
2 Vernarský Jaroslav 589 22  
3 Poremba Jozef 571 20  
4 Brezovan Daniel 542 19  
5 Lámer Peter 524 18  
6 Paco Ján 493 17  
7 Vydra Vladimír 448 16  
8 Slezáková Mária 420 15  
9 Torma Stanislav 355 14 5. ťah nadhodnotený o 3 body, 7. ťah o 4 body, 10. ťah o 5 bodov
10 Kiss Miroslav 339 13  
Po kliknutí na priezvisko sa zobrazí hracia plocha daného hráča s uloženými slovami.
Zatiaľ pre troch najlepších.
Najlepší ťah DIÉTNEMU za 221 bodov našiel Ivan Pastucha.