Nitra

23. mája 2009

Príchod autom zo smeru Banská Bystrica
Na kruhovom objazde pod Zoborom (tretia svetelná križovatka) odbočte vľavo, smer centrum, Mostnou ulicou pôjdete poza divadlo, na svetelnej križovatke Mostnej a Farskej odbočte vpravo, potom hneď vľavo cez Župné námestie na ulicu Janka Kráľa, kde po cca 200 m sa vpravo nachádza budova PKO. Parkovať je možné pred budovou alebo vedľa nej.
 
Príchod autom zo smeru Bratislava
Ak zabočíte z diaľnice smer Nitra na Bratislavskú cestu, popri TESCU sa dostanete na kruhový objazd, kde na jeho poslednej (štvrtej) odbočke sa dostanete na ulicu Janka Kráľa. Po nej a neskôr po Schurmannovej a Ďurkovej ulici (ulica J. Kráľa je čiastočne jednosmerná) sa dostanete na svetelnú križovatku Mostnej a Farskej, kde odbočíte vľavo, potom opäť vľavo a cez Župné námestie na ulicu Janka Kráľa, kde po cca 200 m sa vpravo nachádza budova PKO.
 
Ak budete v smere od Bratislavy pokračovať po obchvate Nitry až ku kruhovému objazdu pod Zoborom, odbočte vpravo smer centrum, Mostnou ulicou poza divadlo, na svetelnej križovatke Mostnej a Farskej odbočte vpravo, potom hneď vľavo cez Župné námestie na ulicu Janka Kráľa, kde po cca 200 m sa vpravo nachádza budova PKO. Parkovať je možné pred budovou alebo vedľa nej.
 

INŠTRUKCIE PRE TÝCH, KTORÍ PRÍDU VLAKOM ALEBO AUTOBUSOM
Autobusová a vlaková stanica je v Nitre tesne vedľa seba. V sobotu premáva MHD o 7:02, 8:02 a 9:02. Je to linka č. 30, stojí na autobusovej stanici. Vystúpiť treba na 5. zastávke s názvom Ďurková, potom zísť dolu po ulici Vikárska priamo k PKO.
Po telefonickom dohovore nie je problém pre účastníkov dôjsť na stanicu aj autom.