PÍSOMNÁ  SÚŤAŽ  V SCRABBLE

Svoje riešenia posielajte na adresu  sit.scrabble@gmail.com  do 4.9.2009
alebo odovzdajte osobne v zalepenej obálke niektorému z členov rady na kvalifikačnom turnaji v Liptovskom Hrádku.


Počítač vylosoval 10 zásobníkov, s ktorými sa hrá. Poradie zásobníkov je pevné!
Úlohou je, aby ste desiatimi ťahmi dosiahli čo najvyššiu bodovú hodnotu. Pre vyloženie prvého slova použite iba písmená z prvého zásobníka tak, aby jedno z písmen ležalo na políčku H8 (stredné políčko hracieho plánu). Pre druhý ťah použijete iba písmená z druhého zásobníka. Podobne pre tretí ťah použijete písmená z tretieho zásobníka a tak pokračujete až do desiateho ťahu, kedy použijete písmená z desiateho zásobníka.
Je dovolené v niektorom ťahu nepoložiť žiadne slovo, započítať si 0 bodov a pokračovať ďalším zásobníkom.
 
    Pri tvorbe slov musia byť dodržané zodpovedajúce časti súťažného poriadku.
 
Svoje riešenia vypracujte tak, že do riadku napíšete poradové číslo ťahu, polohu začiatočného písmena vytvoreného hlavného slova, toto slovo, resp. ďalšie vytvorené slová a celkovú bodovú hodnotu ťahu. Ak slovo smeruje zhora nadol, uvediete najprv stĺpec a potom riadok (napr. H8); ak slovo smeruje zľava doprava, uvediete najprv riadok a potom stĺpec (napr. 8H). Na konci uveďte celkový súčet bodov za 10 ťahov. Samozrejme uveďte aj kontakt na vás (meno a priezvisko, mesto, e-mail).
Hráč má právo poslať vylepšené alebo opravné riešenie. Do hodnotenia sa berie posledné prijaté riešenie.

V roku 2009 zorganizuje Slovenský spolok SCRABBLE dve písomné súťaže. Tie nebudú mať kvalifikačný charakter, ale výsledky oboch súťaží sa započítajú do Slovenského pohára. Za najlepšie riešenie získate 25 bodov, za 2. miesto 22 bodov, za 3. miesto 20 bodov, za 4. miesto 19 bodov atď. až 1 bod za 22. miesto.
 
 Výsledková tabuľka

Víťazom 2. písomnej súťaže sa stal IVAN PASTUCHA. Blahoželáme!
Pozrite si jeho riešenie.
 

1.

A1 D2 T1 X10 E1 R1 A1
 

2.

D2 Á4 Č5 O1 N1 N1 S1
 

3.

T1 I1 Í5 S1 Ĺ10 R1 D2
 

4.

Ň8 V1 J3 A1 K2 E1 N1
 

5.

* S1 A1 T1 I1 B4 U3
 

6.

P2 I1 E1 O1 Ŕ10 N1 M2
 

7.

Ú7 L2 O1 V1 O1 T1 O1
 

8.

O1 A1 M2 I1 I1 J3 S1
 

9.

U3 Z4 P2 K2 H4 * Ľ7
 

10.

L2 Ď8 Ť7 E1 C4 E1 M2