Pozvánka

Súce slečny, statné siňoríny, smilní... sorry, silní seniori, slovom spolupútnici !

            Sobota, sviatok solúnskych svätých, súrodencov spojených skonštruovaním staroslovienčiny. Skromnejšie slovenské sídlo stane sa stretnutím slávnych scrabblistov, scrabblistiek, sem-tam smejúcich sa scrabblíčat. Sadnete si spolu so svojimi spoluhráčmi, so scrabblovnicami, slovenskými slovníkmi, so súpisom schválených slov. Samozrejmosťou sa stane snaha súťažiť sťa silný spoluhrajúci. So svojimi „storočnými“ skúsenosťami spôsobíte súperom sakramentskú stratu skóre. Sociálne subtílnejších spoluhráčov sprevádzajú slzy, silnejších strasie smiech, snažia sa srandovať (subšt.).
     Scrabblovnica, stojan, sedem spoluhlások strihnutých samohláskami, sem-tam srdcumilý substituent. Siedmym setom sekundujú stopky, sortovať scrabblistov stačí súci SwissPerfect, schválené slová sleduje softvérový slovník. Snažme sa spolu. Stráňme sa surovostí, súťažme spravodlivo. Sobotňajší súboj sedempísmenkových slov, skupinová stolová seansa scrabble sa stopercentne stane serenádou, sonetom, svietiacou supernovou!

SSS – Slovenský spolok scrabble