Rekordy turnaja  
10. MS v Scrabble, 15.-16. novembra 2008, Krpáčovo  
                     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
MS ´08 1.   SOBALA   PEŠKO 574 : 381 574  
MS ´08 2.   SOBALA   SMATANA 540 : 495 540  
MS ´08 3.   VERNARSKÝ J.   JANOVSKÁ 543 : 338 543  
MS ´08 4.   SOBALA   STAŠKO S. 513 : 320 513  
MS ´08 5.   PASTUCHA   LEITMAN 556 : 344 556  
MS ´08  6.   SOBALA   TOMKOVÁ 580 : 393 580  
MS ´08 7.   TOMKOVÁ   MICHALKA 573 : 375 573  
MS ´08 8.   ZÁHRADNÍKOVÁ   SKALKA 511 : 368 511  
MS ´08 9.   MICHALKA   KOHÚTIK 491 : 468 491  
MS ´08 10.   VERNARSKÝ J.   JAMBRICHOVÁ 605 : 323 605  
MS ´08 11.   PESKO   BURDA 544 : 290 544  
MS ´08 12.   KRÁLIKOVÁ   LEITMAN 563 : 394 563  
MS ´08 13.   ŠIMKO   SMATANA 546 : 341 546  
MS ´08 14.   VAŇO   JANIKOVIČOVÁ 535 : 337 535  
MS ´08 15.   LÁMER   VAŇO 508   355 508  
MS ´08 15.   MICHALKA   SKALKA 508 : 339 508  
                     
 Najvyššie spoločné skóre  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
MS ´08 1.   JANIKOVIČOVÁ   PASTUCHA 530 : 433 963  
MS ´08 2.   SOBALA   SMATANA 540 : 495 1035  
MS ´08 3.   SOBALA   MICHALKA 512 : 403 915  
MS ´08 4.   POREMBA   HERIBAN 511 : 360 871  
MS ´08 5.   VERNARSKÝ M.   BURDA 484 : 460 944  
MS ´08 6.   SOBALA   TOMKOVÁ 580 : 393 973  
MS ´08 7.   TOMKOVÁ   MICHALKA 573 : 375 948  
MS ´08 8.   SOBALA   VERNARSKÝ T. 502 : 417 919  
MS ´08 9.   MICHALKA   KOHÚTIK 491 : 468 959  
MS ´08 10.   HERIBAN   ČULEN 489 : 442 931  
MS ´08 11.   TOMKOVÁ   PASTUCHA 503 : 502 1005  
MS ´08 12.   KRÁLIKOVÁ   LEITMAN 563 : 394 957  
MS ´08 13.   BOROŠ   SOBALA 539 : 377 916  
MS ´08 14.   VERNARSKÝ T.   SLIŠKA 498 : 403 901  
MS ´08 15.   KOHÚTIK   ZÁHRADNÍKOVÁ 499 : 407 906  
                     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
MS ´08 1.   VERNARSKÝ J.   POREMBA 558 : 311 247  
MS ´08 2.   VAŇO   SKALKA 479 : 321 158  
MS ´08 3.   VERNARSKÝ J.   JANOVSKÁ 543 : 338 205  
MS ´08 4.   SOBALA   S.STAŠKO 513 : 320 193  
MS ´08 5.   PASTUCHA   LEITMAN 556 : 344 212  
MS ´08 6.   SOBALA   TOMKOVÁ 580 : 393 187  
MS ´08 7.   LANČARIČ   POREMBA 508 : 261 247  
MS ´08 8.   VERNARSKÝ J.   SLIŠKA 492 : 267 225  
MS ´08 9.   JAMBRICHOVÁ   STAŠKOVÁ 478 : 351 127  
MS ´08 10.   VERNARSKÝ J.   JAMBRICHOVÁ 605 : 323 282  
MS ´08 11.   PESKO   BURDA 544 : 290 254  
MS ´08 12.   KRÁLIKOVÁ   LEITMAN 563 : 394 169  
MS ´08 13.   ŠIMKO   SMATANA 546 : 341 205  
MS ´08 14.   VAŇO   JANIKOVIČOVÁ 535 : 337 198  
MS ´08 15.   MICHALKA   SKALKA 508 : 339 169  
                     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
MS ´08 1.   STAŠKOVÁ   ZÁHRADNÍKOVÁ 427 : 399 28  
MS ´08 2.   STAŠKOVÁ   VERNARSKÝ J. 441 : 433 8  
MS ´08 3.   SLIŠKA   KRÁLIKOVÁ 444 : 430 14  
MS ´08 4.   STAŠKOVÁ   JANOVSKÁ 405 : 405 0  
MS ´08 5.   KRÁLIKOVÁ   NEMČOKOVÁ 403 : 399 4  
MS ´08 6.   JANOVSKÁ   LANČARIČ 390 : 385 5  
MS ´08 6.   HERIBAN   VERNARSKÝ J. 458   453 5  
MS ´08 7.   ŠIMKO   JANOVSKÁ 411 : 393 18  
MS ´08 8.   PEŠKO   LEITMAN 407 : 397 10  
MS ´08 9.   NEMČOKOVÁ   POREMBA 354 : 351 3  
MS ´08 10.   NEMČOKOVÁ   ŠIMKO 398 : 398 0  
MS ´08 11.   TOMKOVÁ   PASTUCHA 503 : 502 1  
MS ´08 12.   JANIKOVIČOVÁ   JANOVSKÁ 372 : 352 20  
MS ´08 13.   STAŠKO R.   VERNARSKÝ J. 418 : 406 12  
MS ´08 14.   PEŠKO   KRÁLIKOVÁ 409 : 386 23  
MS ´08 15.   LANČARIČ   STAŠKO S. 447 : 433 14  
                     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
MS ´08 1.   BOROŠ   FÚZIE 58  
MS ´08 2.   STAŠKOVÁ   PASOVAL 72  
MS ´08 3.   BURDA   POÉ(M)AMI 113  
MS ´08 4.   KOHÚTIK   PEHAT(O)U 82  
MS ´08 5.   JAMBRICHOVÁ   GEJŠA       52  
MS ´08 5.   STAŠKOVÁ   VŔTAŤ 52  
MS ´08 6.   SOBALA   NADRVIL 72  
MS ´08 7.   STAŠKOVÁ   GÉNOV 52  
MS ´08 8.   BURDA   OSVETLI 68  
MS ´08 9.   PEŠKO   TÚLAŠ 42  
MS ´08 10.   STAŠKO R.   BALIŤ 44  
MS ´08 11.   KRALIKOVA   VYORALI 78  
MS ´08 12.   SOBALA   POLEŽÍM 96  
MS ´08 13.   STAŠKOVÁ   ZAŠITE 34  
MS ´08 14.   VERNARSKÝ T.   ZAPLÁVE 84  
MS ´08 15.   VAŇO   MÓDACH 66  
                     
 Najhodnotnejší ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
MS ´08 1.   LANČARIČ   POMä(T)ENÍ 116  
MS ´08 2.   VAŇO   VYPU(D)(Í)M 134  
MS ´08 3.   BURDA   POÉ(M)AMI 113  
MS ´08 4.   SOBALA   (R)OZKÁŽEŠ 116  
MS ´08 5.   PASTUCHA   PRABABKA 114  
MS ´08 6.   POREMBA   NEVSOTIA 122  
MS ´08 7.   TOMKOVÁ   NAVEŠALA 158  
MS ´08 8.   STAŠKO R.   NEPITÝM 108  
MS ´08 9.   KOHÚTIK   ÚFAM, MATNÉH(O) 100  
MS ´08 10.   KOHÚTIK   (S)ÝTIŤ, SÚCIT 117  
MS ´08 11.   JAMBRICHOVÁ   (Z)ĽAVE(N)IA 167  
MS ´08 12.   LÁMER   SCHODOK 105  
MS ´08 13.   ČULEN   ŤAŽE(N)IE 107  
MS ´08 14.   VAŇO   (N)E(S)IATEJ 131  
MS ´08 15.   VERNARSKÝ T.   N(E)ÚFAM(E) 110  
                     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
MS ´08 1.   LANČARIČ    POMä(T)ENÍ 116  
MS ´08 1.   VAŇO   (N)NEODŇALO       114  
MS ´08 1.   PASTUCHA   NEHOPSÁM       114  
MS ´08 2.   VAŇO   VYPU(D)(Í)M 134  
MS ´08 3.   BURDA   POÉ(M)AMI 113  
MS ´08 4.   SOBALA   (R)OZKÁŽEŠ 116  
MS ´08 5.   PASTUCHA    PRABABKA 114  
MS ´08 5.   JANOVSKÁ   MäŤ(M)E       104  
MS ´08 6.   POREMBA   NEVSOTIA 122  
MS ´08 7.   TOMKOVÁ   NAVEŠALA 158  
MS ´08 7.   MICHALKA   MäTOVÉ, ÉTA       103  
MS ´08 8.   STAŠKO R.   NEPITÝM       108  
MS ´08 9.   KOHÚTIK   ÚFAM, MATNÉH(O)       100  
MS ´08 10.   KOHÚTIK   (S)ÝTIŤ, SÚCIT 117  
MS ´08 11.   JAMBRICHOVÁ   (Z)ĽAVE(N)IA 167  
MS ´08 12.   LÁMER   SCHODOK 105  
MS ´08 13.   ČULEN   ŤAŽE(N)IE 107  
MS ´08 13.   ČULEN   POTIAŽE       101  
MS ´08 14.   VAŇO   (N)E(S)IATEJ 131  
MS ´08 15.   PEŠKO   FÚ(R)Y       102  
MS ´08 15.   VERNARSKÝ T.   N(E)ÚFAM(E) 110