Košice

25. októbra 2008


Budova Východoslovenskej energetiky (VSE), Mlynská 31 v Košiciach.
Nachádza sa v centre mesta, oproti Jakabovmu palácu (na konci Mlynskej ul. smerom od Dómu sv. Alžbety).

Príchod zo smeru Prešov
:
Pre tých, ktorí prídu od Prešova, je najlepšie vojsť do mesta okolo hypermarketu TESCO po Hlinkovej ulici, na druhej svetelnej križovatke na Národnú triedu, ďalej po Gorkého. Potom stále rovno, dostanete sa do "koryta", ktoré vás vynesie za podjazdom rovno pred budovu VSE. Tam sa treba radiť vľavo, prísť pred rampu VSE a vojsť do areálu.

Príchod zo smeru Rožňava :
Pre tých, ktorí prídu od Rožňavy, je najlepšie zísť po Moldavskej a Štúrovej ulici na Námestie osloboditeľov. Za námestím na prvej svetelnej križovatke doľava, okolo Mc Donalds sa radiť vľavo, vojsť do podjazdu, urobiť kolečko okolo budovy VSE, prísť pred rampu VSE a vojsť do areálu.

Parkovanie :
POZOR! Kto chce parkovať v areáli VSE, musí do štvrtka 23. októbra nahlásiť
ŠPZ automobilu, ktorým príde. V opačnom prípade ho vrátnici nepustia do areálu. Parkovanie v meste je zadamo, takže bude možné zaparkovať aj v okolí – za predpokladu, že nájdete voľné parkvoacie miesta.

INŠTRUKCIE PRE TÝCH, KTORÍ PRÍDU VLAKOM ALEBO AUTOBUSOM
Prejdete pešo cez mestský park smer centrum a ste na Mlynskej ulici. Z mosta ponad cestu odbočte vľavo k budove VSE.