Rekordy turnaja  
XI. kvalifikačný turnaj na 10. MS v SCRABBLE, Košice, 25. október 2008  
                     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
KE ´08 1.   Stašková B.   Vernarský M. 382 : 494 494  
KE ´08 2.   Pastucha I.   Kohútik S. 507 : 363 507  
KE ´08 3.   Vernarský M.   Peško B. 591 : 268 591  
KE ´08 4.   Torma S.   Turčianska M. 461 : 296 461  
KE ´08 5.   Vernarský J.   Staško R. 500 : 417 500  
KE ´08  6.    Staško R.   Sobala M. 491 : 369 491  
KE ´08 7.   Stašková B.   Kohútik S. 499 : 367 499  
                     
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
KE ´08 1.   Peško B.   Sobala M. 462 : 481 943  
KE ´08 2.   Pastucha I.   Kohútik S. 507 : 363 870  
KE ´08 3.   Michalka R.   Turčianska M. 473 : 398 871  
KE ´08 4.   Michalka R.   Vernarský M. 430 : 438 868  
KE ´08 4.   Stašková B.   Peško B. 416 : 452 868  
KE ´08 5.   Sobala M.   Staško S. 479 : 464 943  
KE ´08 6.   Staško S.   Pastucha I. 474 : 389 863  
KE ´08 7.   Sobala M.   Vernarský M. 475 : 472 947  
                     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
KE ´08 1.   Pastucha I.   Turčianska M. 476 : 251 225  
KE ´08 2.   Drusková Z.   Gregorová I. 496 : 303 193  
KE ´08 3.   Vernarský M.   Peško B. 591 : 268 323  
KE ´08 4.   Torma S.   Turčianska M. 461 : 296 165  
KE ´08 5.   Torma S.   Michalka R. 445 : 322 123  
KE ´08 6.   Vernarský M.   Vernarský J. 466 : 336 130  
KE ´08 7.   Stašková B.   Kohútik S. 499 : 367 132  
                     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
KE ´08 1.   Drusková Z.   Staško R. 364 : 369 5  
KE ´08 2.   Torma S.   Poremba J. 359   378 19  
KE ´08 3.   Tomka F.   Stašková B. 377 : 400 23  
KE ´08 4.   Staško S.   Skalka P. 366 : 363 3  
KE ´08 5.   Turčianska M.   Gregorová I. 326 : 323 3  
KE ´08 6.   Tomka F.   Torma S. 360 : 376 16  
MT ´08 7.   Pauliková K.   Drusková Z. 308 : 309 1  
                     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
KE ´08 1.   Staško S.   črtáš       42  
KE ´08 2.   Vernarský J.   štýlu       42  
KE ´08 3.   Poremba J.   nerupni       74  
KE ´08 4.   Poremba J.   údila       40  
KE ´08 5.   Vernarský J.   neporuš       86  
KE ´08 6.   Vernarský M.   fáčmi       56  
KE ´08 7.   Turčianska M.   box       30  
                     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
KE ´08 1.   Sobala M.   započ(a)lo       101  
KE ´08 2.   Vernarský J.   sonórou       85  
KE ´08 3.   Vernarský M.   (z)adĺži(m)e       130  
KE ´08 4.   Pastucha I.   úmerného       130  
KE ´08 5.   Staško S.   foteni(a), pil(a)       97  
KE ´08 6.   Vernarský J.   obesenou       89  
KE ´08 7.   Kohútik S.   (n)edošili       95  
                     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
KE ´08 1.   Sobala M.   započalo       101  
KE ´08 3.   Vernarský M.   (z)adĺži(m)e       130  
KE ´08 4.   Pastucha I.   úmerného       130