Rekordy turnaja  
3. kvalif. turnaj na 10. MS v SCRABBLE, B, Bystrica, 05. 04. 2008  
                     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
BB ´08 1.   Skalka, P.   Drusková, Z. 527 : 319 527  
BB ´08 2.   Jambrichová, V.   Modránszky, P. 518 : 380 518  
BB ´08 3.   Károlyi, D.   Smatana, M. 536 : 369 536  
BB ´08 4.   Zahradníková, E.   Moznerová, S. 575 : 422 575  
BB ´08 5.   Nosál, I.   Kohútik, S. 555 : 435 555  
BB ´08  6.    Lančarič, N.   Gažíková, M. 545 : 331 545  
BB ´08 7.   Gažík, N.   Mazán, Ľ. 588 : 272 588  
                     
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
BB ´08 1.   Dvorská, O.   Janovská, R. 452 : 411 863  
BB ´08 2.   Vaňo, M.   Cimermanová, I. 464 : 454 918  
BB ´08 3.   Károlyi, D.   Smatana, M. 536 : 369 905  
BB ´08 4.   Zahradníková, E.   Moznerová, S. 575 : 422 997  
BB ´08 5.   Nosál, I.   Kohútik, S. 555 : 435 990  
BB ´08 6.   Lančarič, N.   Gažíková, M. 545 : 331 876  
BB ´08 7.   Gažík, N.    Mazán, Ľ. 588 : 272 860  
                     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
BB ´08 1.   Skalka, P.   Drusková, Z. 527 : 319 208  
BB ´08 2.   Károlyi, D.   Staško, S. 508 : 329 179  
BB ´08 3.   Skalka, P.   Mazán, Ľ. 519 : 320 199  
BB ´08 4.   Nosál, I.   Burda. Z. 462 : 258 204  
BB ´08 5.   Janovská, R.   Mazán, Ľ. 466 : 259 207  
BB ´08 6.   Lančarič, N.   Gažíková, M. 545 : 331 214  
BB ´08 7.   Gažík, N.   Mazán, Ľ. 588 : 272 316  
                     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
BB ´08 1.   Vernarský, J.   Nemčoková, K. 411 : 405 6  
BB ´08 2.   Dvorská, O.   Krnáč, J. 382 : 380 2  
BB ´08 3.   Moznerová, S.   Vernarský, J. 447 : 445 2  
BB ´08 4.   Boroš, P.   Pastucha, I. 344 : 334 10  
BB ´08 5.   Vernarský, J.   Boroš, P. 406 : 393 13  
BB ´08 6.   Janovská, R.   Smatana, M. 408 : 403 5  
BB ´08 7.   Modránszky, P.   Staško, R. 430 : 427 3  
BB ´08 7.   Paulisová, D.   Vernarský, J. 396 : 393 3  
BB ´08 7.   Zahradníková, E.   Vernarský, M. 410 : 407 3  
                     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
BB ´08 1.   Janikovičová, M.   okrad(n)e 70  
BB ´08 2.   Jambrichová, V.   kúpime 44  
BB ´08 3.   Makovník, M.   ďasmi 42  
BB ´08 4.   Gažíková, M.   fezom 48  
BB ´08 4.   Moznerová, S.   vymeň 48  
BB ´08 5.   Vernarský, J.   stolnom 72  
BB ´08 6.   Lančarič, N.   ods(a)tiu 74  
BB ´08 7.   Janikovičová, M.   deliť 40  
                     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
BB ´08 1.   Pastucha, I.   kódujem, tuhej 108  
BB ´08 2.   Cimermanová, I.   pofŕka(m), míle       132  
BB ´08 3.   Boroš, P.   oťaženým, ma 96  
BB ´08 4.   Zahradníková, E.   oblôč(i)ka 302  
BB ´08 5.   Károlyi, D.   honení(m) 103  
BB ´08 6.   Janovská, R.   semä, ofŕkame 96  
BB ´08 6.   Lančarič, N.   n(e)schla 96  
BB ´08 7.   Károlyi, D.   bubnoval 95  
                     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
BB ´08 1.   Burda, Z.   (n)epošitý 107  
BB ´08 1.   Pastucha, I.   kódujem, tuhej       108  
BB ´08 2.   Cimermanová, I.   pofŕka(m), míle       132  
BB ´08 4.   Gendiarová, K.   múkanie, um       105  
BB ´08 4.   Krnáč, J.   lexikone       101  
BB ´08 4.   Nosál, I.   podcho(d)y       113  
BB ´08 4.   Zahradníková, E.   oblôčika       302  
BB ´08 5.   Károlyi, D.   honení(m) 103