Rekordy turnaja  
4. kvalif. turnaj na 10. MS v SCRABBLE, Bratislava, 26. 04. 2008  
                     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
BA ´08 1.   Vaňo, M.   Michalková, V. 490 : 396 490  
BA ´08 2.   Bizoňová, D.   Michalka, R. 513 : 302 513  
BA ´08 3.   Šimko, M.   Čulen, Ľ. 512 : 418 512  
BA ´08 4.   Vaňo, M.   Heriban, R. 513 : 434 513  
BA ´08 5.   Heriban, R.   Revayová, Z. 501 : 341 501  
BA ´08  6.    Nemčoková, K.   Revayová, Z. 493 : 323 493  
BA ´08 7.   Čulen, Ľ.   Nemčoková, K. 556 : 287 556  
                     
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
BA ´08 1.   Vaňo, M.   Michalková, V. 490 : 396 886  
BA ´08 2.   Vaňo, M.   Revayová,  Z. 478 : 454 932  
BA ´08 3.   Šimko, M.   Čulen, Ľ. 512 : 418 930  
BA ´08 4.   Vaňo, M.   Heriban, R. 513 : 434 947  
BA ´08 5.   Nosál, I.   Zahradníková, E. 487 : 412 899  
BA ´08 6.   Lančarič, N.   Králiková, L. 439 : 408 847  
BA ´08 7.   Vaňo, M.   Lančarič, N. 500 : 397 897  
                     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
BA ´08 1.   Lančarič, N.   Mozola, M. 486 : 251 235  
BA ´08 2.   Bizoňová, D.   Michalka, R. 513 : 302 211  
BA ´08 2.   Lančarič, N.   Backová, E. 481 : 270 211  
BA ´08 3.   Jambrichová, V.   Nemčoková, K. 511 : 313 198  
BA ´08 4.   Janikovičová, M.   Štecko, I. 499 : 299 200  
BA ´08 5.   Michalková, V.   Backová, E. 474 : 275 199  
BA ´08 6.   Nemčoková, K.   Revayová, Z. 493 : 323 170  
BA ´08 7.   Čulen, Ľ.   Nemčoková, K. 556 : 287 269  
                     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
BA ´08 1.   Jambrichová, V.   Šimko, M. 435 : 433 2  
BA ´08 2.   Králiková, L.   Tomková, E. 397 : 389 8  
BA ´08 3.   Nosál, I.   Makovník, M. 357 : 356 1  
BA ´08 4.   Šimko, M.   Zahradníková, E. 412 : 407 5  
BA ´08 5.   Makovník, M.   Nemčoková, K. 435 : 432 3  
BA ´08 6.   Dobrodenka, P.    Mozola, M. 401 : 396 5  
BA ´08 7.   Heriban, R.   Jambrichová, V. 417 : 399 18  
                     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo Body  
BA ´08 1.   Revayová, Z.   nehaň 46  
BA ´08 2.   Nemčoková, K.   obutú 46  
BA ´08 3.   Čulen, Ľ.   oma(r)ený 82  
BA ´08 4.   Králiková, L.   fuňme 60  
BA ´08 5.   Tomková, E.   poraň 42  
BA ´08 6.   Bizoňová, D.   perovú 40  
BA ´08 7.   Tomková, E.   (z)meriam 70  
                     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
BA ´08 1.   Čulen, Ľ.   nav(a)r(t)e 77  
BA ´08 2.   Lančarič, N.   dosievať 98  
BA ´08 3.   Smatana, M.   ráčil, nezrylo 105  
BA ´08 4.   Karas, M.   naomlaď 92  
BA ´08 4.   Michalka, R.   povalí(m)e 92  
BA ´08 5.   Michalka, R.   z(a)dĺž, až 97  
BA ´08 6.   Lančarič, N.   neopíja 88  
BA ´08 7.   Smatana, M.   fajčenie 90  
                     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová Body  
BA ´08 3.   Smatana, M.   ráčil, nezrylo 105