Na scrabblovnici je položených niekoľko slov. Vašou úlohou je:
1. Napísať krátky príbeh, v ktorom využijete všetky položené slová.
2. Spočítať celkovú bodovú hodnotu nepoužitých písmen
3. Nepoužité písmená uložiť na scrabblovnicu v ľubovoľne dlhých platných slovách s čo najvyššou bodovou hodnotou, spočítať body (len za vytvorené slová), scrabblovnicu odfotiť a poslať na adresu omansutaz@gmail.com do 25.5.2017.

Najlepší riešiteľ bude vyhlásený a odmenený na turnaji v Nitre. Ak bude riešiteľov s najlepším bodovým ziskom viac, rozhodne sa losovaním.