Nájdeš päťdesiate tretie slovo?

Z písmen
scrabble
vytvorte všetky platné slová podľa pravidiel Slovenského spolku scrabble, zatiaľ je nájdených 52.

Svoje riešenia zoradené podľa počtu písmen v slove a podľa abecedy (ideálne v Exceli) posielajte na mail eva.zahradnikova@soselh.sk do 31. mája 2017, v predmete mailu uveďte "53" a vaše meno.

Do žrebovania o vecné ceny budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí nájdu maximálny možný počet slov.

Výsledky súťaže zverejníme do 5. júna 2017.