► eoýklnSsv ooklps SCRABBLE ► Slovenský spolok SCRABBLE ◄
 kontakty
 zloženie rady SSS, orgány SSS, poštová adresa, maily, telefóny
 ► adresa Slovenského spolku SCRABBLE
 Slovenský spolok SCRABBLE
 
 

 Sídlo spolku

 
Volgogradská 29/37
 03608 Martin

IČO: 36101478

Adresa poštového styku

 -
 
-
 -

 ► rada Slovenského spolku SCRABBLE
 predseda  Ivan PASTUCHA

  ivan.pastucha@mondigroup.com

 členka  Viera JAMBRICHOVÁ  viera@vika.sk
 člen  Slavomír KOHÚTIK  kohutiks2@gmail.com
 ► kontrolór Slovenského spolku SCRABBLE
  Erika TOMKOVÁ  erika.tomkova@gmail.com

 ► Technická komisia
 Marcel MAKOVNÍK  
 Rastislav MICHALKA  
 Patrik PINTER  
 Jozef POREMBA  
 Viliam ŠNÁBEL  

 ► Jazyková komisia
 Ivan PASTUCHA  
 Jozef POREMBA  
 Miroslav VAŇO  
 Viliam ŠNÁBEL  

 ► Komisia pre radosť z hry
 Ján MILAN  
 Jana JALČOVÁ  
 Miroslava JANIKOVIČOVÁ  
 Dáša JANČUROVÁ  

 ► Turnajoví vedúci
 západné Slovensko - Rastislav MICHALKA  
 stredné Slovensko - Soňa JACKOVÁ  
 východné Slovensko - Jaroslav VERNARSKÝ  

 ► Hlavný rozhodca
 Rastislav MICHALKA  

 ► správcovia internetovej stránky
   Marcel MAKOVNÍK   (od 1.10.2013)  marcel.makovnik@yahoo.com

   Ľubomír Mazán  (6.12.2007 - 30.9.2013)
  
Jozef Rak  (2003/4 - 5.12.2007)
   Peter Modránszky (1999 - 2003/4)