Návod: Písomná súťaž

Písomná súťaž je jeden z variantov, ako si zahrať SCRABBLE – bez súpera, bez hodín, len tak sám so sebou. Nezáleží či sa jej venujete večer pri telke alebo máte vyhradený osobitný stôl, pri ktorom nejakú hodinku denne (týždenne, mesačne) podumáte a možno aj špeciálnu magnetickú scrabblovnicu, ktorá zdobí Vašu chladničku.

Úlohou súťaže je popasovať sa so zadaním, ktoré obsahuje desať zásobníkov, ktoré sú zoradené od 1. – 10. a ich vykladaním na hraciu plochu získať čo najviac bodov. Poradie zásobníkov nemožno meniť.

Namiesto teórie, poďme si postup ilustrovať na praktickom príklade.

Ako na to?

Majme takéto vzorové zadanie, ktoré nás bude sprevádzať celým tutoriálom:

01

Keďže poradie zásobníkov je pevné, začneme prvým ťahom, ktorý uložíme tak, aby prechádzal stredovým políčkom H8. Z poskytnutých písmen v prvom zásobníku I D L O O X Ž možno vyložiť napríklad slovo ODLOŽ za 32 bodov so štartovacou pozíciou 8H. (začiatočnými pozíciami sa budeme zaoberať podrobnejšie v časti Ako zapisovať riešenia).

02

Nepoužité písmená (t. j. I X) zahodíme (prosím, len nie do koša ☺) a vezmeme si pred seba druhý zásobník, ktorý obsahuje písmená A B E H Ô R T. Z neho môžeme vyložiť HRABLE za 15 bodov na J4. Ako sme si mohli všimnúť, napojili sme sa na už vyložený prvý ťah, tak ako v klasickej partii SCRABBLE.

03

Opäť, písmená, ktoré zvýšili (Ô a T) zahodíme a na rad prichádza tretí ťah. Z písmen Á Í M N O P S sa nám núka bingo PÍSOMNÁ, ktoré uložíme tak, že ako vedľajšie slovo nám vznikne PODLOŽ. Za tento ťah si zapíšeme 85 bodov a ako štartovaciu pozíciu G8. Keďže sme minuli všetky písmená zásobníka, nemáme čo zahodiť, a tak prichádzame k štvrtému ťahu.

04

Myslím, že už vieme ako v ňom postupovať. Tento postup teda opakujeme, až kým sa neprepracujeme k poslednému ťahu. Netreba pritom zabúdať na poradie ťahov, aby sa nám nestala situácia, že napríklad 3. ťah bude nadväzovať na 7. ťah a pod. Takáto situácia by značne znehodnotila celé riešenie a naše úsilie môže vyjsť nazmar. Avšak, pevne verím, že už vieme, ako sa takýmto prešľapom vyvarujeme ☺

Výsledné riešenie teda môže vyzerať nasledovne:

05
# Poz. Slová Body
1. 8H ODLOŽ 32 b
2. J4 HRABLE 15 b
3. G8 PÍSOMNÁ, PODLOŽ 85 b
4. L4 SÚŤAŽ 42 b
5. 14D ČAKÁ 16 b
6. M6 AJ, ŤA, AJ 22 b
7. H11 NA, ON, MA 9 b
8. K1 TEBA, HAS 13 b
9. 15A ZAPOJ, ČO, AJ 47 b
10. I10 SA, ONA 5 b

Ako vidíme celkový súčet všetkých desiatich ťahov je 286 bodov. Presne toľko si ich odnesieme do rebríčka.


Ako zapisovať riešenia?

Spôsobov, ako jednoznačne zapísať riešenie, existuje niekoľko.

Najzaužívanejším je tzv. schematický zápis. Každý ťah vieme zapísať podľa nasledovnej schémy:

Číslo ťahu – začiatočná pozícia – hlavné slovo, vedľajšie slová (ak sú) – počet bodov

Začiatočnú pozíciu ťahu určujeme pomocou súradníc okolo hracej dosky, podľa jednoduchého pravidla:

I. Ak je hlavné slovo umiestnené vodorovne, najprv uvádzame písmeno, potom číslo.

Napr. vo štvrtom ťahu sme vyložili vodorovne slovo SÚŤAŽ. Toto slovo je hlavné a jeho začiatočné písmeno S leží na pozícii L4. Preto podľa pravidla začiatočná pozícia ťahu je L4.

06

Zápis 4. ťahu vyzerá nasledovne: 4. – L4 – SÚŤAŽ – 42 bodov

II. Ak je hlavné slovo umiestnené zvisle, najprv uvádzame číslo, potom písmeno.

Napr. v piatom ťahu sme položili slovo ČAKÁ zvislo. Prvé písmeno Č leží na pozícii 14D, preto zápis vyzerá takto: 5. – 14D – ČAKÁ – 16 bodov

07

Dôraz na termín hlavné slovo nekladieme zbytočne. Prečo, môžeme vidieť v siedmom ťahu. Priložením slova NA pod predtým položené slovo PÍSOMNÁ, sme získali ešte ďalšie dve slová - ON a MA. Je jasné, že NA je hlavné slovo a ON, MA sú vedľajšie slová. Preto, začiatočná pozícia ťahu je H11 a zápis 7. – H11 – NA, ON, MA – 9 bodov.

08

Pevne dúfam, že môj výklad na Vás nepôsobil zmätočne ☺

V opačnom prípade existuje ďalší spôsob zápisu – grafický. Vyložené slová môžete zapísať priamo do hracej plochy, ktorú si môžete vytvoriť napríklad v programe MS Excel alebo rôznych grafických editoroch, dokonca aj nakreslenú na papier (odfotíte/oskenujete a pošlete ☺).

Dôležité je dodržať pár zásad: - vyznačiť (napríklad farebne), hraciu plochu a prémiové políčka - správne vpísať vyložené slová (netreba uvádzať hodnoty písmen) - žolíka uzavrieť do zátvoriek

V tomto prípade sa Vám odpúšťa povinnosť uvádzať začiatočné pozície. Avšak, stále je potrebné uvádzať číslo ťahu, vzniknuté slová a body za jednotlivé ťahy.

09 10

Pri oboch spôsoboch zápisu, prosím, uvádzajte aj celkový súčet bodov za celú partiu.

Na záver

Verím, že tento tutoriál Vás neodradil, naopak, pomohol lepšie preniknúť do tajov a myšlienky tejto unikátnej scrabblovej variácie.

Ako ste si už možno počas čítania všimli, vzorové riešenie ani zďaleka nie je najlepšie, aké sa z tohto zadania dalo poskladať. Určite Vám napadlo, že treba aj trochu zataktizovať a myslieť pár ťahov dopredu, že pri začiatku konštrukcie riešenia vôbec nie je nutné začať prvým ťahom, ten možno doložiť aj neskôr. Dôležité je dodržať ťahovú súslednosť. Ak potrebujete inšpiráciu, vrele odporúčam popozerať si riešenia z minulých sezón. A nemám tým namysli len riešenia tých najlepších ☺

Pri riešení sa Vám môžu zísť ešte tieto linky:
http://slovniky.korpus.sk/?w=&s=exact&c=F1a3&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=sssj2&ie=utf-8&oe=utf-8# - elektronická verzia slovníkov platných pre hru SCRABBLE
http://scrabble.kamenice.sweb.cz/08.htm - elektronický slovník na overovanie platnosti konkrétnych tvarov slov
http://hramescrabble.sk/pravidla/popis_hry.htm - všeobecné pravidlá hry SCRABBLE

Verím, že môj cieľ sa naplnil a tento tutoriál Vás takpovediac vyprovokoval k tomu, aby ste svojím riešením prispeli do tejto úžasnej súťaže aj Vy.

Marcel Makovník