Mimoriadny snem SSS - Liptovský Mikuláš

3. októbra 2020


Miesto :  hotel Klar, Liptovský Mikuláš
Začiatok : o 20:00
Inštrukcie pre motoristov :  Ako pri Majstrovstvách Slovenska.

Srdečne pozývame všetkých členov Slovenského spolku scrabble na mimoriadny snem SSS, ktorý sa bude konať dňa 3.10.2020 o 20:00 v hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši.

Program snemu:

1. Otvorenie
2. Zmena stanov SSS
3. Zásady hospodárenia spolku
4. Zakúpenie programu SWIPS
5. Kalendár turnajov na sezónu 2020/2021
6. Ukončenie

Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete zúčastniť snemu, môžete splnomocniť iného člena svojím zastupovaním. Písomné splnomocnenie treba zaslať alebo odovzdať na mieste predsedovi spolku. Vzor splnomocnenia nájdete v sekcii Dokumenty SSS.


 Zápisnica zo snemu
 Zápisnica zo zasadnutia Rady