Prehľad M-SR vo vykladacom scrabble
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-20
Poradie Meno Priezvisko ELO K 1 B K 1 % K 2 B K 2 % K 3 B K 3 % 2013 B Ø % K 1 B K 1 % K 2 B K 2 % K 3 B K 3 % 2013 B Ø % K 1 B K 1 % K 2 B K 2 % K 3 B K 3 % 2013 B Ø % K 1 B K 1 % K 2 B K 2 % K 3 B K 3 % 2014 B Ø % K 1 B K 1 % K 2 B K 2 % K 3 B K 3 % 2015 B Ø % K 1 B K 1 % K 2 B K 2 % K 3 B K 3 % 2016 B Ø % K 1 B K 1 % K 2 B K 2 % K 3 B K 3 % 2017 B Ø % K 1 B K 1 % K 2 B K 2 % K 3 B K 3 % 2018 B Ø % K 1 B K 1 % K 2 B K 2 % K 3 B K 3 % 2019 B Ø % K 1 B K 1 % K 2 B K 2 % K 3 B K 3 % 2020 B Ø % Partií Úspešnosť ELO
1 Eva Zahradníková 1823 816 97.7% 954 96.9% 841 88.3% 2611 94.3% 706 73.7% 757 94.3% 849 88.9% 2312 85.6% 772 96.0% 852 91.8% 825 86.1% 2449 91.3% 825 93.6% 871 88.6% 916 93.4% 2612 91.9% 959 85.9% 904 88.0% 808 92.6% 2671 88.8% 818 90.6% 858 93.0% 801 88.3% 2477 90.6% 889 95.5% 719 93.9% 849 91.9% 2457 93.7% 819 83.0% 839 82.6% 728 86.3% 2386 83.9% 801 96.3% 833 94.0% 813 98.4% 2447 96.2% 910 97.7% 810 94.3% 786 92.9% 2506 95.0% 30 27.3436 1823
2 Jaroslav Vernarský 1818 765 91.6% 929 94.3% 870 91.4% 2564 92.4% 841 87.8% 765 95.3% 863 90.4% 2469 91.1% 709 88.2% 885 95.4% 804 83.9% 2398 89.2% 817 92.7% 888 90.3% 930 94.8% 2635 92.6% 974 87.2% 997 97.1% 745 85.3% 2716 89.9% 874 96.8% 845 91.5% 781 86.1% 2500 91.5% 813 87.3% 727 94.9% 841 91.0% 2381 91.1% 863 87.4% 824 81.1% 743 88.0% 2430 85.5% 716 86.1% 866 97.7% 792 95.9% 2374 93.2% 901 96.8% 773 90.0% 771 91.1% 2445 92.6% 30 27.2756 1818
3 Patrik  Pinter 1812                                                 743 84.3% 826 84.0% 846 86.2% 2415 84.9% 1037 92.8% 979 95.3% 738 84.5% 2754 90.9% 764 84.6% 850 92.1% 796 87.8% 2410 88.2% 835 89.7% 699 91.3% 843 91.2% 2377 90.7% 899 91.1% 911 89.7% 686 81.3% 2496 87.3% 809 97.2% 820 92.6% 792 95.9% 2421 95.2% 917 98.5% 813 94.6% 827 97.8% 2557 97.0% 21 19.0253 1812
4 Jozef Gajdoš 1798                                                                                 768 85.0% 798 86.5% 719 79.3% 2285 83.6% 845 90.8% 709 92.6% 826 89.4% 2380 90.9% 838 84.9% 949 93.4% 786 93.1% 2573 90.5% 735 88.3% 842 95.0% 769 93.1% 2346 92.2% 893 95.9% 792 92.2% 755 89.2% 2440 92.5% 15 13.4877 1798
5 Peter Lámer 1793 717 85.9% 861 87.4% 919 96.5% 2497 89.9% 738 77.0% 756 94.1% 868 90.9% 2362 87.4% 735 91.4% 760 81.9% 826 86.2% 2321 86.5%                 971 86.9% 968 94.3% 710 81.3% 2649 87.5% 806 89.3% 845 91.5% 763 84.1% 2414 88.3% 839 90.1% 710 92.7% 835 90.4% 2384 91.1% 887 89.9% 879 86.5% 749 88.7% 2515 88.4% 767 92.2% 836 94.4% 779 94.3% 2382 93.6% 893 95.9% 806 93.8% 785 92.8% 2484 94.2% 27 24.2056 1793
6 Viera Jambrichová 1790 771 92.3% 918 93.2% 831 87.3% 2520 90.9%                 716 89.1% 816 87.9% 886 92.5% 2418 89.8% 764 86.7% 928 94.4% 902 91.9% 2594 91.0% 986 88.3% 968 94.3% 798 91.4% 2752 91.3% 854 94.6% 813 88.1% 794 87.5% 2461 90.1%                 865 87.6% 842 82.9% 685 81.2% 2392 83.9%                                 18 16.1117 1790
7 Norbert Lančarič 1784 705 84.4% 863 87.6% 811 85.2% 2379 85.7% 846 88.3% 762 94.9% 781 81.8% 2389 88.3% 771 95.9% 886 95.5% 762 79.5% 2419 90.3% 820 93.1% 886 90.1% 844 86.0% 2550 89.7% 989 88.5% 1018 99.1% 776 88.9% 2783 92.2% 810 89.7% 812 88.0% 804 88.6% 2426 88.8%                                                                 18 16.0524 1784
8 Miroslava Janikovičová 1775 717 85.9% 918 93.2% 839 88.1% 2474 89.1% 808 84.3% 734 91.4% 815 85.3% 2357 87.0% 717 89.2% 826 89.0% 852 88.9% 2395 89.0% 776 88.1% 844 85.9% 846 86.2% 2466 86.7% 916 82.0% 1017 99.0% 782 89.6% 2715 90.2% 788 87.3% 841 91.1% 770 84.9% 2399 87.8% 823 88.4% 736 96.1% 866 93.7% 2425 92.7% 836 84.7% 805 79.2% 765 90.6% 2406 84.9% 727 87.4% 859 97.0% 801 97.0% 2387 93.8% 870 93.4% 653 76.0% 757 89.5% 2280 86.3% 30 26.6250 1775
9 Miroslav  Štrba 1771                                                                                                 768 82.5% 625 81.6% 851 92.1% 2244 85.4% 874 88.6% 856 84.3% 806 95.5% 2536 89.4% 803 96.5% 812 91.6% 740 89.6% 2355 92.6% 859 92.3% 766 89.2% 669 79.1% 2294 86.8% 12 10.6275 1771
10 Vladimír Frický 1770 730 87.4% 920 93.4% 867 91.1% 2517 90.6% 845 88.2% 678 84.4% 857 89.7% 2380 87.5% 676 84.1% 852 91.8% 828 86.4% 2356 87.4%                                                                                                                 9 7.9659 1770
11 Marcel Makovník 1768 674 80.7% 879 89.2% 827 86.9% 2380 85.6%                 688 85.6% 775 83.5% 775 80.9% 2238 83.3%                 1098 98.3% 984 95.8% 786 90.0% 2868 94.7%                 822 88.3% 682 89.0% 839 90.8% 2343 89.4% 853 86.4% 893 87.9% 784 92.9% 2530 89.1%                                 15 13.2629 1768
12 Miroslav Vaňo 1761 757 90.7% 898 91.2% 825 86.7% 2480 89.5% 848 88.5% 722 89.9% 767 80.3% 2337 86.2% 730 90.8% 839 90.4% 823 85.9% 2392 89.0% 797 90.5% 903 91.9% 924 94.2% 2624 92.2% 896 80.2% 991 96.5% 742 85.0% 2629 87.2% 826 91.5% 780 84.5% 767 84.6% 2373 86.8% 839 90.1% 669 87.3% 873 94.5% 2381 90.6% 758 76.8% 845 83.2% 748 88.6% 2351 82.9%                                 24 21.1364 1761
13 Ivan Pastucha 1760 763 91.4% 847 86.0% 829 87.1% 2439 88.1% 917 95.7% 622 77.5% 838 87.7% 2377 87.0% 684 85.1% 829 89.3% 785 81.9% 2298 85.4% 780 88.5% 835 84.9% 849 86.5% 2464 86.7% 910 81.5% 905 88.1% 786 90.0% 2601 86.5% 744 82.4% 876 94.9% 849 93.6% 2469 90.3% 804 86.4% 714 93.2% 778 84.2% 2296 87.9% 920 93.2% 855 84.2% 729 86.4% 2504 87.9% 724 87.0% 763 86.1% 748 90.6% 2235 87.9% 882 94.7% 779 90.7% 776 91.7% 2437 92.4% 30 26.4063 1760
14 Renáta Janovská 1746                                                                 927 83.0% 942 91.7% 798 91.4% 2667 88.7% 760 84.2% 842 91.2% 775 85.4% 2377 86.9%                 847 85.8% 825 81.2% 725 85.9% 2397 84.3% 744 89.4% 789 89.1% 767 92.9% 2300 90.4% 830 89.2% 735 85.6% 707 83.6% 2272 86.1% 15 13.0949 1746
15 Jozef Poremba 1745 728 87.2% 892 90.6% 908 95.4% 2528 91.0% 680 71.0% 778 96.9% 864 90.5% 2322 86.1% 765 95.1% 828 89.2% 803 83.8% 2396 89.4% 792 89.9% 915 93.1% 806 82.2% 2513 88.4% 985 88.2% 810 78.9% 764 87.5% 2559 84.9% 767 84.9% 825 89.4% 776 85.6% 2368 86.6% 817 87.8% 695 90.7% 815 88.2% 2327 88.9% 770 78.0% 868 85.4% 717 85.0% 2355 82.8%                                 24 20.9433 1745
16 Branislav Teplan 1732                                                                                                 769 82.6% 683 89.2% 813 88.0% 2265 86.6%                                                 3 2.5975 1732
17 Viliam Šnábel 1728 596 71.4% 806 81.8% 860 90.3% 2262 81.2% 793 82.8% 719 89.5% 751 78.6% 2263 83.7% 698 86.8% 687 74.0% 798 83.3% 2183 81.4% 808 91.7% 803 81.7% 845 86.1% 2456 86.5% 922 82.5% 873 85.0% 767 87.9% 2562 85.1% 801 88.7% 829 89.8% 739 81.5% 2369 86.7% 757 81.3% 705 92.0% 832 90.0% 2294 87.8% 813 82.4% 860 84.6% 692 82.0% 2365 83.0% 790 95.0% 818 92.3% 785 95.0% 2393 94.1% 895 96.1% 825 96.0% 771 91.1% 2491 94.4% 30 25.9160 1728
18 Ján Milan 1727                                                                 963 86.2% 843 82.1% 772 88.4% 2578 85.6% 735 81.4% 818 88.6% 755 83.2% 2308 84.4%                                 680 81.7% 801 90.4% 785 95.0% 2266 89.1%                 9 7.7716 1727
19 Erika Tomková 1719 737 88.3% 844 85.7% 829 87.1% 2410 87.0% 740 77.2% 701 87.3% 782 81.9% 2223 82.1% 708 88.1% 746 80.4% 767 80.1% 2221 82.8% 775 88.0% 816 83.0% 777 79.2% 2368 83.4% 941 84.2% 1000 97.4% 748 85.7% 2689 89.1% 772 85.5% 804 87.1% 750 82.7% 2326 85.1% 817 87.8% 653 85.2% 785 85.0% 2255 86.0% 859 87.0% 820 80.7% 683 80.9% 2362 82.9% 708 85.1% 805 90.9% 750 90.8% 2263 88.9% 852 91.5% 792 92.2% 778 92.0% 2422 91.9% 30 25.7779 1719
20 Marián Šimko 1715                                                                 932 83.4% 910 88.6% 722 82.7% 2564 84.9% 773 85.6% 811 87.9% 769 84.8% 2353 86.1% 760 81.6% 710 92.7% 782 84.6% 2252 86.3%                                                 9 7.7196 1715
21 Slavomír Kohútik 1706 681 81.6% 836 84.9% 827 86.9% 2344 84.4% 743 77.6% 688 85.7% 810 84.8% 2241 82.7% 673 83.7% 832 89.7% 776 81.0% 2281 84.8% 728 82.6% 934 95.0% 861 87.8% 2523 88.5% 897 80.3% 923 89.9% 778 89.1% 2598 86.4% 798 88.4% 782 84.7% 700 77.2% 2280 83.4% 756 81.2% 707 92.3% 794 85.9% 2257 86.5% 834 84.5% 842 82.9% 759 89.9% 2435 85.8%                                 24 20.4743 1706
22 Rastislav Michalka 1705 725 86.8% 861 87.4% 839 88.1% 2425 87.5%                 663 82.5% 804 86.6% 823 85.9% 2290 85.0%                 1021 91.4% 902 87.8% 685 78.5% 2608 85.9% 742 82.2% 820 88.8% 696 76.7% 2258 82.6%                                                                 12 10.2282 1705
23 Ivan Brodenec 1704                                 652 81.1% 781 84.2% 797 83.2% 2230 82.8% 785 89.1% 801 81.5% 771 78.6% 2357 83.1% 876 78.4% 892 86.9% 755 86.5% 2523 83.9% 829 91.8% 779 84.4% 775 85.4% 2383 87.2% 742 79.7% 650 84.9% 804 87.0% 2196 83.9% 767 77.7% 791 77.9% 733 86.8% 2291 80.8% 725 87.1% 817 92.2% 804 97.3% 2346 92.2% 851 91.4% 802 93.4% 661 78.1% 2314 87.6% 24 20.4462 1704
24 Stanislav Torma 1702 726 86.9% 880 89.3% 829 87.1% 2435 87.8% 798 83.3% 699 87.0% 748 78.3% 2245 82.9%                 756 85.8% 796 81.0% 853 87.0% 2405 84.6%                                                                                                 9 7.6578 1702
25 Peter Matejovie 1700                                                 726 82.4% 833 84.7% 894 91.1% 2453 86.1% 978 87.6% 977 95.1% 661 75.7% 2616 86.1% 737 81.6% 824 89.3% 697 76.8% 2258 82.6% 734 78.8% 671 87.6% 767 83.0% 2172 83.1%                 704 84.6% 756 85.3% 754 91.3% 2214 87.1%                 15 12.7509 1700
26 Peter Lengyel 1696 722 86.5% 872 88.5% 782 82.1% 2376 85.7% 767 80.1% 658 81.9% 856 89.6% 2281 83.9%                                                                                                                                 6 5.0878 1696
27 Samuel Staško 1693 731 87.5% 912 92.6% 701 73.6% 2344 84.6% 812 84.8% 686 85.4% 801 83.9% 2299 84.7%                                                                                                                                 6 5.0783 1693
28 Marián Koleno 1691 718 86.0% 850 86.3% 741 77.8% 2309 83.4% 719 75.1% 721 89.8% 844 88.4% 2284 84.4% 685 85.2% 819 88.3% 748 78.1% 2252 83.8% 738 83.8% 879 89.4% 745 75.9% 2362 83.0% 933 83.5% 923 89.9% 758 86.8% 2614 86.7% 774 85.7% 770 83.4% 738 81.4% 2282 83.5% 692 74.3% 670 87.5% 794 85.9% 2156 82.6%                 706 84.9% 853 96.3% 708 85.7% 2267 88.9%                 24 20.2931 1691
29 Sylvia Šnábelová 1686 636 76.2% 721 73.2% 660 69.3% 2017 72.9% 825 86.1% 663 82.6% 832 87.1% 2320 85.3% 698 86.8% 717 77.3% 785 81.9% 2200 82.0% 794 90.1% 877 89.2% 766 78.1% 2437 85.8% 936 83.8% 995 96.9% 765 87.6% 2696 89.4% 789 87.4% 818 88.6% 746 82.2% 2353 86.1% 843 90.5% 600 78.3% 791 85.6% 2234 84.8%                                 836 89.8% 816 95.0% 675 79.8% 2327 88.2% 24 20.2356 1686
30 Jana Mojžišová 1684                                                 760 86.3% 835 84.9% 798 81.3% 2393 84.2%                                                                                                 3 2.5256 1684
31 Miroslav Smatana 1672 734 87.9% 811 82.3% 785 82.5% 2330 84.2% 677 70.7% 741 92.3% 821 86.0% 2239 83.0%                                                                                                                                 6 5.0161 1672
32 Dagmar Jančurová 1671                                                                                                 805 86.5% 596 77.8% 681 73.7% 2082 79.3% 788 79.8% 756 74.4% 734 87.0% 2278 80.4% 681 81.9% 767 86.6% 740 89.6% 2188 86.0% 857 92.1% 753 87.7% 726 85.8% 2336 88.5% 12 10.0272 1671
33 Viliam Štrelinger 1670                                                 756 85.8% 831 84.5% 787 80.2% 2374 83.5%                                                                                                 3 2.5057 1670
34 Michal Ivan 1669                 744 77.7% 680 84.7% 841 88.1% 2265 83.5%                                                                                                                                 3 2.5041 1669
35 Gertrúda Vilner 1669 718 86.0% 818 83.0% 805 84.6% 2341 84.5% 692 72.2% 662 82.4% 653 68.4% 2007 74.4% 635 79.0% 764 82.3% 820 85.6% 2219 82.3%                                                                                 717 86.2% 800 90.3% 724 87.7% 2241 88.0% 872 93.7% 752 87.5% 703 83.1% 2327 88.1% 15 12.5197 1669
36 Milan Macek 1664 720 86.2% 822 83.5% 849 89.2% 2391 86.3% 659 68.8% 612 76.2% 789 82.6% 2060 75.9% 688 85.6% 769 82.9% 766 80.0% 2223 82.8% 740 84.0% 726 73.9% 805 82.1% 2271 80.0% 980 87.7% 938 91.3% 808 92.6% 2726 90.5% 823 91.1% 666 72.2% 735 81.0% 2224 81.4% 722 77.6% 680 88.8% 711 76.9% 2113 81.1% 801 81.2% 769 75.7% 731 86.6% 2301 81.2% 773 92.9% 724 81.7% 720 87.2% 2217 87.3% 766 82.3% 717 83.5% 766 90.5% 2249 85.4% 30 24.9555 1664
37 Róbert Staško 1663 661 79.2% 876 88.9% 775 81.4% 2312 83.2%                                                                                                                                                 3 2.4950 1663
38 Tomáš Vernarský 1657 729 87.3% 887 90.1% 782 82.1% 2398 86.5% 785 81.9% 641 79.8% 723 75.7% 2149 79.2%                                                                                                                                 6 4.9697 1657
39 Lýdia Králiková 1649 693 83.0% 834 84.7% 769 80.8% 2296 82.8% 786 82.0% 639 79.6% 735 77.0% 2160 79.5%                                                 778 86.2% 803 87.0% 741 81.7% 2322 85.0%                                                                 9 7.4188 1649
40 Jozef Mráz 1640                                                                                 690 76.4% 801 86.8% 751 82.8% 2242 82.0%                                                                 3 2.4599 1640
41 Monika Piskláková 1639                                                                                 703 77.9% 800 86.7% 738 81.4% 2241 82.0%                                                                 3 2.4589 1639
42 René Kameník 1639 700 83.8% 732 74.3% 835 87.7% 2267 82.0%                                                                                                                                                 3 2.4586 1639
43 Jana Jalčová 1625                                                 688 78.1% 838 85.2% 774 78.9% 2300 80.7% 869 77.8% 918 89.4% 682 78.1% 2469 81.8%                                                                                 6 4.8755 1625
44 Anna Tomalová 1621                                                                                 682 75.5% 788 85.4% 731 80.6% 2201 80.5% 715 76.8% 626 81.7% 797 86.3% 2138 81.6%                                                 6 4.8627 1621
45 Mária Ponická 1620                                                 662 75.1% 768 78.1% 694 70.7% 2124 74.7% 866 77.5% 898 87.4% 686 78.6% 2450 81.2%                 777 83.5% 581 75.8% 829 89.7% 2187 83.0% 767 77.7% 766 75.4% 693 82.1% 2226 78.4% 679 81.6% 806 91.0% 748 90.6% 2233 87.7%                 15 12.1494 1620
46 Viktor Kubica 1619                                                                                                 806 86.6% 570 74.4% 757 81.9% 2133 81.0%                                                 3 2.4291 1619
47 Daniel Brezovan 1607 728 87.2% 815 82.7% 730 76.7% 2273 82.2% 716 74.7% 677 84.3% 680 71.2% 2073 76.8%                                 807 72.2% 880 85.7% 666 76.3% 2353 78.1% 726 80.4% 814 88.2% 765 84.3% 2305 84.3%                                                                 12 9.6402 1607
48 Petra Kiššová 1606                                                                 925 82.8% 752 73.2% 741 84.9% 2418 80.3%                                                                                 3 2.4091 1606
49 Alexandra Krivdová 1604                                                                                 657 72.8% 850 92.1% 759 83.7% 2266 82.8% 679 72.9% 579 75.6% 778 84.2% 2036 77.6%                                                 6 4.8125 1604
50 Zdenka Žákovičová 1601 697 83.5% 726 73.7% 675 70.9% 2098 76.0% 692 72.2% 619 77.1% 765 80.1% 2076 76.5% 647 80.5% 655 70.6% 779 81.3% 2081 77.5% 757 85.9% 813 82.7% 723 73.7% 2293 80.8% 922 82.5% 919 89.5% 640 73.3% 2481 81.8% 741 82.1% 631 68.4% 718 79.2% 2090 76.5% 767 82.4% 611 79.8% 780 84.4% 2158 82.2% 811 82.2% 802 78.9% 644 76.3% 2257 79.1% 711 85.5% 741 83.6% 722 87.4% 2174 85.5% 749 80.5% 731 85.1% 743 87.8% 2223 84.5% 30 24.0098 1601
51 Marta Fornerová 1596 622 74.5% 856 86.9% 743 78.0% 2221 79.8%                                                                                                                                                 3 2.3944 1596
52 Daniel Mojžiš 1578                                                                                                                                 635 76.3% 713 80.5% 660 79.9% 2008 78.9%                 3 2.3670 1578
53 Mária Slezáková 1517 586 70.2% 691 70.2% 688 72.3% 1965 70.9% 619 64.6% 602 75.0% 859 89.9% 2080 76.5% 677 84.2% 745 80.3% 683 71.3% 2105 78.6%                 854 76.5% 713 69.4% 662 75.8% 2229 73.9%                                 754 76.4% 790 77.8% 596 70.6% 2140 74.9% 666 80.0% 635 71.7% 739 89.5% 2040 80.4%                 18 13.6557 1517
54 Brigita Stašková 1514 596 71.4% 787 79.9% 742 77.9% 2125 76.4% 695 72.5% 611 76.1% 668 69.9% 1974 72.9% 630 78.4% 735 79.2% 741 77.3% 2106 78.3% 589 66.9% 799 81.3% 735 74.9% 2123 74.4% 782 70.0% 828 80.6% 677 77.5% 2287 76.1% 724 80.2% 704 76.3% 657 72.4% 2085 76.3%                                                                 18 13.6284 1514
55 Tomáš Dubiel 1505                                                 676 76.7% 726 73.9% 695 70.8% 2097 73.8% 860 77.0% 835 81.3% 627 71.8% 2322 76.7%                                                                                 6 4.5155 1505
56 Miroslav Kiss 1495 668 80.0% 751 76.2% 690 72.5% 2109 76.2% 619 64.6% 573 71.4% 705 73.8% 1897 69.9% 623 77.5% 692 74.6% 701 73.2% 2016 75.1% 664 75.4% 675 68.7% 700 71.4% 2039 71.8%                 597 66.1% 718 77.8% 691 76.2% 2006 73.4% 688 73.9% 544 71.0% 776 84.0% 2008 76.3% 775 78.5% 619 60.9% 663 78.6% 2057 72.7% 596 71.6% 688 77.7% 661 80.0% 1945 76.4% 798 85.7% 657 76.5% 678 80.1% 2133 80.8% 27 20.1778 1495
57 Iveta Chrobáková 1478                                                                 796 71.3% 687 66.9% 592 67.8% 2075 68.7% 621 68.8% 639 69.2% 697 76.8% 1957 71.6% 577 62.0% 565 73.8% 734 79.4% 1876 71.7% 715 72.4% 717 70.6% 621 73.6% 2053 72.2% 631 75.8% 662 74.7% 753 91.2% 2046 80.6% 766 82.3% 681 79.3% 630 74.5% 2077 78.7% 18 13.3033 1478
58 Soňa Jacková 1462                                 578 71.9% 602 64.9% 655 68.4% 1835 68.4% 717 81.4% 690 70.2% 665 67.8% 2072 73.1% 806 72.2% 748 72.8% 608 69.6% 2162 71.5% 695 77.0% 728 78.9% 593 65.4% 2016 73.7% 739 79.4% 600 78.3% 723 78.2% 2062 78.7% 761 77.1% 728 71.7% 599 71.0% 2088 73.2%                                 18 13.1603 1462
59 Vladimír Karaka 1454                                                                                                                                 574 69.0% 668 75.4% 579 70.1% 1821 71.5% 725 77.9% 623 72.5% 603 71.3% 1951 73.9% 6 4.3616 1454
60 Eva Ďurechová 1451 627 75.1% 766 77.8% 731 76.8% 2124 76.5% 617 64.4% 610 76.0% 733 76.8% 1960 72.4%                                                 623 69.0% 693 75.1% 562 62.0% 1878 68.7%                                                                 9 6.5280 1451
61 Michal Janko 1439                                                                                                 631 67.8% 607 79.2% 636 68.8% 1874 72.0%                                                 3 2.1585 1439
62 Ivo Škavronka 1426                                                                 849 76.0% 743 72.3% 572 65.5% 2164 71.3%                                                                                 3 2.1387 1426
63 Ľudovít Diószegi 1417                                                                                 766 84.8% 677 73.3% 557 61.4% 2000 73.2%                                 547 65.7% 583 65.8% 610 73.8% 1740 68.5%                 6 4.2498 1417
64 Emília Blahová 1398                                 614 76.4% 678 73.1% 585 61.1% 1877 70.2% 630 71.5% 684 69.6% 665 67.8% 1979 69.6%                                                                                                 6 4.1937 1398
65 Peter Slivka 1398                                 616 76.6% 611 65.8% 644 67.2% 1871 69.9%                                                                                                                 3 2.0968 1398
66 Alexander Udvardy 1372                                                 440 49.9% 538 54.7% 593 60.4% 1571 55.0% 608 54.4% 620 60.4% 547 62.7% 1775 59.2% 681 75.4% 720 78.0% 664 73.2% 2065 75.5% 554 59.5% 542 70.8% 675 73.1% 1771 67.8% 766 77.6% 714 70.3% 463 54.9% 1943 67.6% 616 74.0% 607 68.5% 714 86.4% 1937 76.3% 730 78.4% 666 77.5% 678 80.1% 2074 78.7% 21 14.4034 1372
67 Anna Vacková 1357 556 66.6% 740 75.1% 589 61.9% 1885 67.9%                                                                                                                                                 3 2.0358 1357
68 Pavol  Chrenko 1355                                                                                                 619 66.5% 530 69.2% 624 67.5% 1773 67.7%                                                 3 2.0321 1355
69 Oľga Sádovská 1350                                                                                 589 65.2% 595 64.5% 660 72.8% 1844 67.5%                                                                 3 2.0246 1350
70 Anna Majerová 1338                                                                 704 63.0% 715 69.6% 572 65.5% 1991 66.1% 688 76.2% 633 68.6% 644 71.0% 1965 71.9%                 474 48.0% 652 64.2% 643 76.2% 1769 62.8%                                 9 6.0232 1338
71 Anna Černinská 1316 489 58.6% 601 61.0% 498 52.3% 1588 57.3%                                                                                                                                 708 76.0% 603 70.2% 649 76.7% 1960 74.3% 6 3.9485 1316
72 Nina Kanjaková 1302                                                                                                                 602 61.0% 650 64.0% 593 70.3% 1845 65.1%                                 3 1.9523 1302
73 Oliver Sádovský 1280                                                                                 476 52.7% 708 76.7% 567 62.5% 1751 64.0%                                                                 3 1.9193 1280
74 Kristína Spišiaková 1250                                 476 59.2% 640 69.0% 569 59.4% 1685 62.5%                                                                                                                 3 1.8756 1250
75 Viliam Furík 1243                                                                                                                 527 53.4% 491 48.3% 341 40.4% 1359 47.4%                 763 82.0% 637 74.2% 632 74.7% 2032 76.9% 6 3.7294 1243
76 Andreja Vidová 1190                                                                                                 478 51.3% 385 50.3% 478 51.7% 1341 51.1%                                 648 69.6% 569 66.2% 575 68.0% 1792 67.9% 6 3.5714 1190
77 Danica Žiaková 1136 496 59.4% 559 56.8% 516 54.2% 1571 56.8%                                                                                                                                                 3 1.7035 1136
78 Matúš Tomášik 1116                                 502 62.4% 478 51.5% 512 53.4% 1492 55.8%                                                                                                                 3 1.6739 1116
79 Ondrej Dubiel 1087                                                 462 52.4% 611 62.2% 476 48.5% 1549 54.4%                                                                                                 3 1.6312 1087
80 Jakub Orlík 1053                 502 52.4% 414 51.6% 515 53.9% 1431 52.6%                                                                                                                                 3 1.5788 1053
81 Martin Letavaj 1041                                 459 57.1% 501 54.0% 432 45.1% 1392 52.1%                                                                                                                 3 1.5617 1041
82 Anežka Beretová 971                 309 32.3% 463 57.7% 532 55.7% 1304 48.5%                                                                                                                                 3 1.4562 971
83 Miroslav Šuňavec 945 402 48.1% 545 55.3% 364 38.2% 1311 47.2%                                                                                                                                                 3 1.4171 945
84 Anna Šinglerová 893                                                 383 43.5% 446 45.4% 443 45.2% 1272 44.7%                                                                                                 3 1.3400 893
85 Peter Kiss 862                                                                 497 44.5% 367 35.7% 428 49.0% 1292 43.1%                                                                                 3 1.2926 862
86 Ema Balcová 849                                                                                                                                 365 43.9% 413 46.6% 304 36.8% 1082 42.4%                 3 1.2729 849
87 Sabína Piskláková 844                                                                                 370 41.0% 399 43.2% 385 42.4% 1154 42.2%                                                                 3 1.2665 844
88 František Jergel 829 345 41.3% 480 48.7% 327 34.3% 1152 41.5%                                                                                                                                                 3 1.2440 829
89 Barbora Kalíková 790                                                                 250 22.4% 502 48.9% 412 47.2% 1164 39.5%                                                                                 3 1.1846 790
90 Radovan Littva 740 323 38.7% 380 38.6% 321 33.7% 1024 37.0%                                                                                                                                                 3 1.1098 740
91 Viera Kořínková 705                 270 28.2% 280 34.9% 408 42.7% 958 35.3%                                                                                                                                 3 1.0578 705
92 Jozef Košík 693                                                 337 38.3% 323 32.9% 322 32.8% 982 34.6%                                                                                                 3 1.0393 693
93 Jakub Měchura 659                 242 25.3% 363 45.2% 271 28.4% 876 32.9%                                                                                                                                 3 0.9884 659
94 Marek Nesteš 524                                                                                 230 25.5% 268 29.0% 219 24.1% 717 26.2%                                                                 3 0.7865 524
95 Samuel Horečný 262                                                                                                                                                 43 4.6% 135 15.7% 161 19.0% 339 13.1% 3 0.3937 262