Aktuálne online SCRELO 2020/2021 Dátum: 20.3.2021
No priezvisko meno online ELO počet hier PO20 Mo20 KE20 Le20 BB20 1KTH ZM20 KN20 4KTH BB21 LH21 BA21 PO21 PE21 KE21 MT21 Le21 HE21 BJ21   ELO na začiatku sezóny skratka mena
04.04.2020 18.04.2020 02.05.2020 30.05.2020 13.06.2020 24.10.2020 21.11.2020 05.12.2020 02.01.2021 16.01.2021 13.02.2021 27.02.2021 20.03.2021              
42 42 37 38 35 36 34 39 39 47 41 40 42              
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1 Vernarský Jaroslav 1929 91 1588 1625 1699 1798 1805 1777 1827 1891 1904 1897 1909 1903 1929                 Vernarsky_J
2 Gajdoš Jozef 1852 56 1719 1837 1801 1829 1850 1895     1889 1852                       Gajdos_J
3 Lančarič Norbert 1835 35   1730 1745             1775 1837   1835                 Lancaric_N
4 Tomková Erika 1796 91 1659 1693 1685 1725 1779 1760 1738 1712 1699 1759 1742 1779 1796                 Tomkova_E
5 Smoliga Tomáš 1783 56           1774 1776 1776 1779 1749 1715 1707 1783                 Smoliga_T
6 Zahradníková Eva 1770 91 1616 1630 1685 1679 1683 1678 1700 1710 1738 1747 1773 1807 1770                 Zahradnikova_E
7 Jambrichová Viera 1762 91 1617 1625 1635 1672 1705 1705 1727 1817 1815 1776 1781 1781 1762                 Jambrichova_V
8 Pinter Patrik 1759 91 1657 1655 1689 1710 1730 1731 1763 1706 1753 1760 1778 1753 1759                 Pinter_P
9 Milan Ján 1748 56 1618 1627 1671 1717       1741 1732 1767   1748                   Milan_J
10 Štrba Miroslav 1745 28                 1708 1780   1732 1745                 Strba_M
11 Jančurová Dagmar 1744 56 1658 1660         1673 1701   1694 1668 1721 1744                 Jancurova_D
12 Pastucha Ivan 1741 91 1585 1658 1628 1676 1718 1689 1723 1712 1685 1711 1708 1763 1741                 Pastucha_I
13 Šimko Marián 1735 14 1615   1735                                     Simko_M
14 Janikovičová Miroslava 1732 84 1616 1630 1661 1640   1688 1721 1655 1651 1642 1664 1695 1732                 Janikovicova_M
15 Henc Marián 1729 77 1718 1726 1746 1724 1726 1747   1692 1692 1703 1717 1729                   Henc_M
16 Šnábelová Sylvia 1713 63         1588 1624 1633 1651 1659 1674 1680 1733 1713                 Snabelova_S
17 Daniš Tomáš 1709 35 1585 1559 1527 1547       1709                           Danis_T
18 Fornerová Marta 1702 77 1587 1665 1717 1637 1664 1649   1647 1752 1751 1738   1702                 Fornerova_M
19 Vilner Gertrúda 1686 70 1616 1596 1622 1645 1729 1755 1688 1638 1654 1686                       Vilner_G
20 Matejovie Peter 1674 56           1628 1562 1668 1650 1654 1661 1628 1674                 Matejovie_P
21 Ivan Michal 1661 56 1585   1573   1594 1669   1688 1678 1714     1661                 Ivan_M
22 Nosál Ivan 1660 42   1622   1601 1613 1630 1630           1660                 Nosal_I
23 Barák Peter 1654 28                   1594 1584 1609 1654                 Barak_P
24 Janovská Renata 1654 63 1658 1653 1628 1594 1630     1575   1593 1589   1654                 Janovska_R
25 Šnábel Viliam 1651 77     1607 1685 1675 1629 1653 1615 1680 1620 1662 1653 1651                 Snabel_V
26 Modránszky Peter 1642 84 1616 1594 1538 1639 1632 1607 1576 1604 1587   1625 1625 1642                 Modranszky_P
27 Rak Jozef 1642 14       1618 1642                                 Rak_J
28 Sliš Martin 1637 56 1586 1725   1683     1674   1667 1663 1698 1637                   Slis_M
29 Ponická Mária 1634 77   1553 1544   1577 1558 1732 1725 1673 1655 1656 1634 1634                 Ponicka_M
30 Michalka Rastislav 1631 21 1657 1659 1631                                     Michalka_R
31 Vaváková Katarína 1629 77   1600 1585 1606 1604   1587 1607 1601 1598 1592 1610 1629                 Vavakova_K
32 Nemčoková Klára 1626 91 1656 1657 1647 1654 1619 1644 1655 1649 1659 1676 1678 1657 1626                 Nemcokova_K
33 Boroš Pavol 1626 28                 1581 1641 1621 1626                   Boros_P
34 Karaka Vladimír 1619 63 1661 1633 1625 1567 1568 1519   1610       1625 1619                 Karaka_V
35 Horňák Štefan 1618 7 1618                                         Hornak_S
36 Mojžiš Daniel 1614 91 1616 1668 1686 1683 1642 1596 1614 1591 1625 1636 1655 1639 1614                 Mojzis_D
37 Žákovičová Zdenka 1614 91 1655 1659 1651 1658 1694 1739 1719 1662 1666 1654 1646 1642 1614                 Zakovicova_Z
38 Senešiová Katarína 1611 14       1579 1611                                 Senesiova_K
39 Jaso Miroslav 1608 7                         1608                 Jaso_M
40 Jankovič Maroš 1594 7                       1594                   Jankovic_M
41 Slezáková Mária 1594 91 1588 1577 1595 1547 1533 1541 1550 1520 1540 1550 1521 1573 1594                 Slezakova_M
42 Tomková Lara 1585 14 1585 1585                                       Tomkova_L
43 Jalčová Jana 1585 84   1590 1498 1564 1546 1535 1535 1518 1518 1515 1514 1541 1585                 Jalcova_J
44 Stašková Brigita 1570 91 1586 1578 1541 1550 1497 1555 1542 1524 1523 1587 1552 1585 1570                 Staskova_B
45 Rodr Tomáš 1569 28                   1619 1590 1578 1569                 Rodr_T
46 Majerová Anna 1556 7 1556                                         Majerova_A
47 Macek Milan 1555 7 1555                                         Macek_M
48 Brezovan Daniel 1552 91 1618 1635 1599 1624 1566 1612 1621 1577 1565 1592 1604 1564 1552                 Brezovan_D
49 Petrík Marek 1547 49 1588 1553       1516 1545 1615 1586 1547                       Petrik_M
50 Chrobáková Iveta 1541 91 1555 1552 1605 1591 1559 1542 1551 1563 1539 1542 1557 1544 1541                 Chrobakova_I
51 Jacková Soňa 1530 77 1586 1546 1598 1560 1524 1527 1551 1610 1597 1559 1530                     Jackova_S
52 Juricová Lucia 1527 7 1527                                         Juricova_L
53 Dioszegi Ľudovít 1501 77 1555 1524   1536   1524 1481 1581 1592 1532 1498 1500 1501                 Dioszegi_L
54 Ištvánová Katarína 1495 21                   1510 1496   1495                 Istvanova_K
55 Rybárska Iveta 1487 70 1587 1591 1541 1553 1497     1501   1515 1491 1487 1487                 Rybarska_I
56 Horňáková Eva 1469 84 1556 1553 1610 1605   1575 1536 1554 1521 1492 1512 1520 1469                 Hornakova_E
57 Černinská Anna 1457 56 1616 1596     1585       1526 1516 1515 1482 1457                 Cerninska_A
58 Jašek Patrik 1439 42           1574 1544     1523 1508 1483 1439                 Jasek_P
59 Furíková Zuzana 1392 35   1549   1450 1394         1377     1392                 Furikova_Z
60 Udvardy Alexander 1364 84 1525 1508 1524 1501   1480 1469 1456 1445 1417 1404 1381 1364                 Udvardy_A
61 Furík Viliam 1325 91 1555 1487 1453 1413 1427 1367 1331 1324 1340 1336 1351 1308 1325                 Furik_V
62 Vidová Andreja 1277 84 1525 1441 1421 1426 1407 1399 1373 1329 1302 1302 1282 1277                   Vidova_A