Aktuálne online SCRELO 2020/2021 Dátum: 29.5.2021
No priezvisko meno online ELO počet hier PO20 Mo20 KE20 Le20 BB20 1KTH ZM20 KN20 4KTH BB21 LH21 BA21 PO21 PE21 KE21 MT21 Le21 HE21 BJ21   ELO na začiatku sezóny skratka mena
04.04.2020 18.04.2020 02.05.2020 30.05.2020 13.06.2020 24.10.2020 21.11.2020 05.12.2020 02.01.2021 16.01.2021 13.02.2021 27.02.2021 20.03.2021 17.04.2021 08.05.2021 29.05.2021 12.06.2021 10.07.2021 28.08.2021  
42 42 37 38 35 36 34 39 39 47 41 40 42 44 39 32        
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1 Vernarský Jaroslav 1956 112 1588 1625 1699 1798 1805 1777 1827 1891 1904 1897 1909 1903 1929 1942 1949 1956           Vernarsky_J
2 Gajdoš Jozef 1851 70 1719 1837 1801 1829 1850 1895     1889 1852       1858 1851             Gajdos_J
3 Lančarič Norbert 1835 35   1730 1745             1775 1837   1835                 Lancaric_N
4 Zahradníková Eva 1826 112 1616 1630 1685 1679 1683 1678 1700 1710 1738 1747 1773 1807 1770 1776 1775 1826           Zahradnikova_E
5 Nosál Ivan 1818 49   1622   1601 1613 1630 1630           1660 1818               Nosal_I
6 Smoliga Tomáš 1801 77           1774 1776 1776 1779 1749 1715 1707 1783 1805 1780 1801           Smoliga_T
7 Tomková Erika 1775 105 1659 1693 1685 1725 1779 1760 1738 1712 1699 1759 1742 1779 1796 1779   1775           Tomkova_E
8 Štrba Miroslav 1772 35                 1708 1780   1732 1745 1772               Strba_M
9 Jančurová Dagmar 1772 77 1658 1660         1673 1701   1694 1668 1721 1744 1762 1778 1772           Jancurova_D
10 Pinter Patrik 1769 112 1657 1655 1689 1710 1730 1731 1763 1706 1753 1760 1778 1753 1759 1738 1785 1769           Pinter_P
11 Jambrichová Viera 1749 105 1617 1625 1635 1672 1705 1705 1727 1817 1815 1776 1781 1781 1762 1777 1749             Jambrichova_V
12 Milan Ján 1748 56 1618 1627 1671 1717       1741 1732 1767   1748                   Milan_J
13 Jaso Miroslav 1739 14                         1608 1739               Jaso_M
14 Šimko Marián 1735 14 1615   1735                                     Simko_M
15 Janikovičová Miroslava 1733 105 1616 1630 1661 1640   1688 1721 1655 1651 1642 1664 1695 1732 1718 1745 1733           Janikovicova_M
16 Henc Marián 1729 77 1718 1726 1746 1724 1726 1747   1692 1692 1703 1717 1729                   Henc_M
17 Vilner Gertrúda 1721 84 1616 1596 1622 1645 1729 1755 1688 1638 1654 1686         1713 1721           Vilner_G
18 Šnábelová Sylvia 1720 70         1588 1624 1633 1651 1659 1674 1680 1733 1713 1720               Snabelova_S
19 Pastucha Ivan 1715 112 1585 1658 1628 1676 1718 1689 1723 1712 1685 1711 1708 1763 1741 1733 1737 1715           Pastucha_I
20 Daniš Tomáš 1709 35 1585 1559 1527 1547       1709                           Danis_T
21 Šnábel Viliam 1684 98     1607 1685 1675 1629 1653 1615 1680 1620 1662 1653 1651 1674 1688 1684           Snabel_V
22 Fornerová Marta 1669 91 1587 1665 1717 1637 1664 1649   1647 1752 1751 1738   1702 1650 1669             Fornerova_M
23 Ivan Michal 1661 56 1585   1573   1594 1669   1688 1678 1714     1661                 Ivan_M
24 Slezáková Mária 1654 112 1588 1577 1595 1547 1533 1541 1550 1520 1540 1550 1521 1573 1594 1598 1628 1654           Slezakova_M
25 Sliš Martin 1649 63 1586 1725   1683     1674   1667 1663 1698 1637   1649               Slis_M
26 Modránszky Peter 1642 105 1616 1594 1538 1639 1632 1607 1576 1604 1587   1625 1625 1642 1642 1624 1642           Modranszky_P
27 Rak Jozef 1642 14       1618 1642                                 Rak_J
28 Barák Peter 1639 49                   1594 1584 1609 1654 1653 1663 1639           Barak_P
29 Matejovie Peter 1635 77           1628 1562 1668 1650 1654 1661 1628 1674 1631 1662 1635           Matejovie_P
30 Michalka Rastislav 1631 21 1657 1659 1631                                     Michalka_R
31 Ponická Mária 1631 91   1553 1544   1577 1558 1732 1725 1673 1655 1656 1634 1634 1617 1631             Ponicka_M
32 Vaváková Katarína 1630 98   1600 1585 1606 1604   1587 1607 1601 1598 1592 1610 1629 1613 1568 1630           Vavakova_K
33 Janovská Renata 1626 84 1658 1653 1628 1594 1630     1575   1593 1589   1654 1654 1653 1626           Janovska_R
34 Boroš Pavol 1626 28                 1581 1641 1621 1626                   Boros_P
35 Jalčová Jana 1618 105   1590 1498 1564 1546 1535 1535 1518 1518 1515 1514 1541 1585 1599 1594 1618           Jalcova_J
36 Horňák Štefan 1618 7 1618                                         Hornak_S
37 Senešiová Katarína 1611 14       1579 1611                                 Senesiova_K
38 Žákovičová Zdenka 1601 112 1655 1659 1651 1658 1694 1739 1719 1662 1666 1654 1646 1642 1614 1588 1606 1601           Zakovicova_Z
39 Mojžiš Daniel 1600 112 1616 1668 1686 1683 1642 1596 1614 1591 1625 1636 1655 1639 1614 1643 1645 1600           Mojzis_D
40 Jankovič Maroš 1594 7                       1594                   Jankovic_M
41 Tomková Lara 1585 14 1585 1585                                       Tomkova_L
42 Karaka Vladimír 1579 77 1661 1633 1625 1567 1568 1519   1610       1625 1619 1611 1579             Karaka_V
43 Rodr Tomáš 1574 49                   1619 1590 1578 1569 1590 1585 1574           Rodr_T
44 Stašková Brigita 1566 112 1586 1578 1541 1550 1497 1555 1542 1524 1523 1587 1552 1585 1570 1567 1577 1566           Staskova_B
45 Majerová Anna 1556 7 1556                                         Majerova_A
46 Macek Milan 1555 7 1555                                         Macek_M
47 Blašková Mária 1549 7                             1549             Blaskova_M
48 Nemčoková Klára 1548 112 1656 1657 1647 1654 1619 1644 1655 1649 1659 1676 1678 1657 1626 1615 1594 1548           Nemcokova_K
49 Petrík Marek 1547 49 1588 1553       1516 1545 1615 1586 1547                       Petrik_M
50 Jašek Patrik 1546 56           1574 1544     1523 1508 1483 1439 1469 1546             Jasek_P
51 Plesníková Ivana 1539 21                           1526 1506 1539           Plesnikova_I
52 Rybárska Iveta 1538 84 1587 1591 1541 1553 1497     1501   1515 1491 1487 1487 1533 1538             Rybarska_I
53 Juricová Lucia 1527 7 1527                                         Juricova_L
54 Jacková Soňa 1519 98 1586 1546 1598 1560 1524 1527 1551 1610 1597 1559 1530     1519 1526 1519           Jackova_S
55 Chrobáková Iveta 1516 112 1555 1552 1605 1591 1559 1542 1551 1563 1539 1542 1557 1544 1541 1493 1497 1516           Chrobakova_I
56 Dioszegi Ľudovít 1510 91 1555 1524   1536   1524 1481 1581 1592 1532 1498 1500 1501 1489   1510           Dioszegi_L
57 Brezovan Daniel 1499 112 1618 1635 1599 1624 1566 1612 1621 1577 1565 1592 1604 1564 1552 1526 1530 1499           Brezovan_D
58 Ištvánová Katarína 1495 21                   1510 1496   1495                 Istvanova_K
59 Černinská Anna 1470 77 1616 1596     1585       1526 1516 1515 1482 1457 1472 1477 1470           Cerninska_A
60 Procházková Alexandra 1466 14                             1495 1466           Prochazkova_A
61 Horňáková Eva 1460 91 1556 1553 1610 1605   1575 1536 1554 1521 1492 1512 1520 1469 1460               Hornakova_E
62 Procházková Jana 1459 14                             1528 1459           Prochazkova_J
63 Udvardy Alexander 1439 105 1525 1508 1524 1501   1480 1469 1456 1445 1417 1404 1381 1364 1391 1382 1439           Udvardy_A
64 Furíková Zuzana 1401 42   1549   1450 1394         1377     1392 1401               Furikova_Z
65 Furík Viliam 1327 112 1555 1487 1453 1413 1427 1367 1331 1324 1340 1336 1351 1308 1325 1292 1312 1327           Furik_V
66 Vidová Andreja 1312 98 1525 1441 1421 1426 1407 1399 1373 1329 1302 1302 1282 1277   1294 1312             Vidova_A