slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble

SCRELO 040 Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
Turnaj č. 40 - 1. kv. turnaj na 7. MS v SCRABBLE, Banská Bystrica, 5. 2. 2005

     	 starý  s kým hráč hral   počet očaká-   nový 
  Meno hráča  rating v jednotliv. kolách výhier vané akc. rating 
 1. Jambrichová  1866 26 13 6 3 9 2 7  6.0  4.42    1891
 2. Zahradníková  1810 24 21 5 9 10 1 3  6.0  4.10    1840
 3. Rak      1764 28 16 4 1 15 9 2  5.0  3.85 0.90 1788
 4. Pastucha    1863 23 10 3 5 14 20 12  5.0  4.79    1866
 5. Károlyi    1760 29 11 2 4 12 16 18  5.0  3.47    1791
 6. Gendiarová   1779 30 19 1 15 17 10 9  5.0  4.51 0.90 1790
 7. Košlabová   1732 17 25 27 18 11 12 1  5.0  3.41    1764
 8. Lámer     1816 21 24 28 10 23 15 11  5.0  4.87 0.90 1819
 9. Košlab T.   1907 22 20 12 2 1 3 6  4.0  4.69    1896
10. Gažík N.    1654 18 4 16 8 2 6 20  4.0  2.54    1683
11. Bizoňová    1944 14 5 21 20 7 22 8  4.0  5.41    1921
12. Augustín    1798 25 17 9 19 5 7 4  4.0  4.23    1793
13. Žofaj     1705 15 1 19 30 16 24 17  4.0  4.47 0.90 1697
14. Boroš P.    1704 11 28 24 29 4 27 19  4.0  3.75    1709
15. Vaňo R.    1499 13 0 22 6 3 8 26  4.0  2.23 18.10 1570
16. Gažík T.    1472  0 3 10 25 13 5 22  4.0  2.29    1506
17. Cimermanová  1554  7 12 20 21 6 26 13  3.0  1.97    1585
18. Simon     1825 10 23 30 7 22 21 5  3.0  4.85    1794
19. Kmeťová    1553 31 6 13 12 20 23 14  3.0  1.90    1575
20. Mozola     1735 27 9 17 11 19 4 10  3.0  3.62    1723
21. Paulisová   1638  8 2 11 17 28 18 29  3.0  2.67    1645
22. Matis     1701  9 29 15 28 18 11 16  3.0  3.61 0.90 1690
23. Gažíková M.  1655  4 18 31 27 8 19 25  3.0  2.99    1655
24. Dvorská    1622  2 8 14 0 29 13 28  3.0  3.36    1615
25. Vaňo M.    1621 12 7 26 16 27 30 23  2.0  3.26    1583
26. Farkašová   1669  1 27 25 31 30 17 15  2.0  3.81 0.90 1634
27. Leitman    1585 20 26 7 23 25 14 31  2.0  2.48    1571
28. Sliacka    1602  3 14 8 22 21 0 24  2.0  3.16    1579
29. Krýzová    1592  5 22 0 14 24 31 21  2.0  3.20    1568
30. Peško     1616  6 31 18 13 26 25 0  2.0  3.16    1581
31. Košalková   1724 19 30 23 26 0 29 27  2.0  4.93    1665 
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
 1. Vernarský J.  1937 215
 2. Bizoňová    1921 271
 3. Košlab T.    1896  59
 4. Jambrichová   1891 268
 5. Krakovský M.  1884 106
 6. Pastucha    1866 228
 7. Krakovský T.  1845 162
 8. Zahradníková  1840 243
 9. Jakuš      1838  89
 10. Vernarský M.  1829 124
 11. Lámer      1819 183
 12. Simon      1794 154
 13. Augustín    1793 253
 14. Károlyi     1791 102
 15. Gendiarová   1790 221
 16. Rak       1788 220
 17. Košalko     1769 214
 18. Staško R.    1767 214
 19. Košlabová    1764 112
 20. Modránszky   1761 256
 21. Mozola     1723 168
 22. Botto      1720 154
 23. Petrík     1714 222
 24. Boroš P.    1709 236
 25. Ďurechová E.  1700 236
 26. Žofaj      1697 129
 27. Matis      1690 198
 28. Gažík N.    1683 286
 29. Skalka     1669  61
 30. Boroš M.    1668 164
 31. Košalková    1665 236
 32. Krnáč J.    1664 127
 33. Gažíková M.   1655 277
 34. Vernarská    1648  28
 35. Paulisová    1645 110
 36. Vernarský T.  1643  58
 37. Farkašová    1634 105
 38. Simonová    1627  73
 39. Dvorská     1615  60
 40. Stašková    1611  99
 41. Leitmanová   1600  8
 42. Bujna      1594  8
 43. Sádovská    1587 161
 44. Košlab P.    1585  8
 45. Cimermanová   1585  46
 46. Burda      1584  90
 47. Vaňo M.     1583  47
 48. Peško      1581  15
 49. Skalková    1579  23
 50. Sliacka     1579  98
 51. Kmeťová     1575  96
 52. Leitman     1571  30
 53. Vaňo R.     1570  23
 54. Krýzová     1568  89
 55. Gažíkova P.   1567 167
 56. Žofajová    1567  23
 57. Chudý      1560 103
 58. Gregorová    1559  15
 59. Dobrodenka   1553  76
 60. Marenčáková   1546 163
 61. Backová     1537  23
 62. Sádovský    1529 102
 63. Saghy      1521  29
 64. Backo      1519  31
 65. Paulikova    1515  8
 66. Bucko      1511  8
 67. Bulla      1507  30
 68. Gažík T.    1506 141
 69. Repka      1504  8
 70. Vacula     1489 108
 71. Torma      1488  8
 72. Tomka      1477  16
 73. Pokrivčák    1473  16
 74. Stéglová    1468  8
 75. Čajko      1449  16
 76. Vašečková    1437  22
 77. Kondelová    1427  29
 78. Bobálová    1417  16
 79. Chorváth    1416  32
 80. Janatka     1395  44
 Pozn.: V tabuľke sú uvedení len hráči, ktorí odohrali v roku 2004 aspoň jeden turnaj.