Slovenský spolok scrabble Slovenský spolok scrabble  Slovenský spolok scrabble
 gjgjgfgh
 
 

SCRELO 032

Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
  Turnaj č. 32 - 2. kvalifikačný turnaj na MS, Prešov 6. 3. 2004
        	  starý                počet očaká-   nový
  Meno hráča   rating s kým hral v jedn. kolách výhier vané Akc. rating
 
 1. Vernarský J.  1897  16 20 7 2 8 3 6 5   6.0  5.53 4.13 1909
 2. Zahradníková  1845  19 12 8 1 11 6 7 3   6.0  4.77    1865
 3. Vernarský M.  1636  6 28 5 20 9 1 11 2   6.0  2.71 4.13 1706
 4. Pastucha    1817  21 25 14 15 16 7 13 6   6.0  5.12    1831
 5. Vernarský T.  1509  20 16 3 28 10 14 12 1   6.0  1.91 82.70 1714
 6. Bizoňová    1879  3 14 19 11 15 2 1 4   5.0  5.27    1875
 7. Simon      1836  23 13 1 12 14 4 2 11   5.0  4.76    1840
 8. Augustín    1803  25 21 2 13 1 12 14 18   5.0  4.98    1803
 9. Jambrichová   1843  24 15 11 14 3 21 17 12   5.0  5.78 0.34 1831
10. Modránszky   1781  17 22 18 21 5 23 15 13   5.0  5.89 4.48 1768
11. Staško R.    1778  22 17 9 6 2 15 3 7   4.0  4.47 0.34 1769
12. Matis      1731  26 2 21 7 18 8 5 9   4.0  4.30 4.13 1729
13. Petrík     1703  18 7 22 8 17 20 4 10   4.0  3.92 0.34 1705
14. Botto      1749  28 6 4 9 7 5 8 24   4.0  4.10 4.13 1751
15. Károlyi     1718  27 9 17 4 6 11 10 22   4.0  3.94 0.34 1720
16. Simonová    1644  1 5 28 25 4 17 22 21   4.0  4.21 4.48 1642
17. Skalka     1557  10 11 15 19 13 16 9 27   4.0  2.44 6.80 1611
18. Vernarská    1600  13 23 10 24 12 26 20 8   4.0  2.97    1631
19. Mozola     1607  2 26 6 17 21 27 23 20   4.0  3.32 0.34 1621
20. Žofaj      1757  5 1 24 3 22 13 18 19   3.0  5.28 4.13 1716
21. Stašková    1571  4 8 12 10 19 9 27 16   3.0  2.40    1583
22. Dobrodenka   1513  11 10 13 23 20 24 16 15   3.0  2.12    1531
23. Žofajová    1598  7 18 26 22 25 10 19 28   3.0  3.62    1579
24. Skalková    1600  9 27 20 18 26 22 25 14   3.0  3.46    1586
25. Burda      1562  8 4 27 16 23 28 24 26   3.0  3.03    1561
26. Tomka      1600  12 19 23 27 24 18 28 25   2.0  3.86    1544
27. Bucko      1600  15 24 25 26 28 19 21 17   1.0  3.98 0.34 1511
28. Torma      1600  14 3 16 5 27 25 26 23   0.0  3.86 4.13 1488
 
 
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
 1. Vernarský J.  1909 171
 2. Krakovský M.  1892  98
 3. Bizoňová    1875 212
 4. Zahradníková  1865 200
 5. Krakovský T.  1844 142
 6. Simon      1840 103
 7. Jambrichová   1831 201
 8. Pastucha    1831 169
 9. Gendiarová   1811 178
 10. Rak       1808 185
 11. Košalko     1807 170
 12. Lámer      1804 140
 13. Augustín    1803 206
 14. Boroš P.    1802 185
 15. Staško R.    1769 178
 16. Modránszky   1768 228
 17. Jakuš      1764  69
 18. Košlabová    1756  61
 19. Botto      1751 138
 20. Matis      1729 155
 21. Košalková    1728 177
 22. Károlyi     1720  59
 23. Žofaj      1716 114
 24. Vernarský T.  1714  22
 25. Vernarský M.  1706  80
 26. Petrik     1705 194
 27. Košlab T.    1702  8
 28. Harvanová    1691  60
 29. Boroš M.    1682 140
 30. Kožová     1678  87
 31. Krnáč J.    1671 111
 32. Simonová    1642  37
 33. Dvorská     1634  45
 34. Vernarská    1631  8
 35. Paulisová    1625  79
 36. Mozola     1621 109
 37. Farkašová    1618  38
 38. Horváth     1618 103
 39. Skalka     1611  29
 40. Gažíková M.   1610 218
 41. Ďurechová E.  1605 192
 42. Kmeťová     1604  49
 43. Jambrich    1599  17
 44. Višňovec    1591  7
 45. Gregorová    1588  7
 46. Skalková    1586  15
 47. Košlab P.    1585  8
 48. Pokrivčák    1584  8
 49. Gažíková P.   1584 151
 50. Stašková    1583  83
 51. Zábranská    1583  15
 52. Žofajová    1579  15
 53. Gažík N.    1578 227
 54. Sádovská    1575 129
 55. Bulla      1565  22
 56. Chudý      1563  95
 57. Backo      1561  15
 58. Burda      1561  58
 59. Sádovský    1557  86
 60. Leitman     1550  7
 61. Tkáč      1549  7
 62. Krýzova     1548  30
 63. Prielomek    1545  49
 64. Tomka      1544  8
 65. Sliacka     1539  31
 66. Sagát      1536  57
 67. Ondo      1533  7
 68. Dobrodenka   1531  60
 69. Zálešňák    1531  7
 70. Backová     1526  15
 71. Brodenec    1525  7
 72. Marenčáková   1522 139
 73. Saghy      1521  29
 74. Cimermanová   1517  15
 75. Bucko      1511  8
 76. Bobalová    1499  8
 77. Paulík     1497  7
 78. Kubicova    1492  7
 79. Chorváth    1490  16
 80. Torma      1488  8
 81. Daubner     1487  7
 82. Vašečková    1476  14
 83. Vacula     1455  92
 84. Čajko      1449  16
 85. Gažík T.    1420  94
 

Poznámka : V tabuľke sú uvedený len hráči, ktorý odohrali v roku 2003 aspoň jeden turnaj